Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070012020 Stigende N til vinterhvede m/ planteklip Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2020
Fordelingsdato: 01-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme kvælstofbehov i vinterhvede ud fra reflektansmålinger med droner, samt at finde sammenhæng mellem dronemålinger og kvælstofoptagelse til vurdering af optagelseshastigheden af tilført gødning.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår et projekt med i alt 20 vinterhvedeforsøg, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vinterhvede. Resultaterne indgår i datagrundlaget for udviklingen af algoritmer til værktøjet N-Tool-Precise.
I forsøget følges væksten ved hyppig måling af biomasse med vha. et multispektralt kamera på en drone. Biomassemålingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, beregne optagelseshastighed af tilført kvælstof samt se på sammenhængen til N i planteprøver, udbytte og protein

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller forudgående efterår. Forsøget skal anlægges i vinterhvede med en bred fordeling af JB-nr og forfrugt, dog prioriteres arealer med et stort kvælstofbehov og højt udbytteniveau. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Der skal udføres 6 droneflyvninger i forsøget og der opsættes vejrstation tæt på forsøget.
Forsøgene fordeles på forskellige jordtyper og med krav til forfrugt, som meddeles ved forhåndstildeling.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med minimum 1 meters værn på begge sider af høstparcellen til udtagning af planteprøver.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn. Hvis Pt er mindre end 4 og Kt er mindre end 10 skal der foretages grundgødskning med P og K. F.eks. 600 kg PK 0-4-21. Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Øvrige behandlinger gennemføres som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstoftildeling
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 23
Medio marts
0 Ingen kvælstof
2Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
3Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
4Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
5Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
6Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
150 kg N555 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
7Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
8Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
150 kg N555 kg NS 27-4
9Stadium 23
Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
10Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
100 kg N370 kg NS 27-4
11Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32
7 dage efter sidste behandling
50 kg N185 kg NS 27-4
12Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 32 - 33
14 dage efter sidste behandling
50 kg N185 kg NS 27-4
13Stadium 23
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 34 - 35
21 dage efter sidste behandling
50 kg N185 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der tildeles N på følgende tidspunkter:
 • Ved vækststart medio marts i led 2-13
 • St. 30, ca. medio april i led 3-13
 • St. 31-32 i led 11, 7 dage efter behandling i st. 30
 • St. 32-33 i led 12, 14 dage efter behandling i st. 30
 • St. 34-35 i led 13, 21 dage efter behandling i st. 30
 • St. 37, medio maj i led 5-7 og 10. Tilstræb 28 dage efter sidste behandling
  Det er meget vigtigt at tidspunkterne for forsøgsbehandling overholdes. For behandlingerne der udføres efter stadie 30, er det vigtigere at styre efter antallet af dage, end efter stadiet. Ved hver behandling er det vigtigt, at stadiet bestemmes præcist og noteres.

 • GØDNING: Standardgødning leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2020, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgSKUD /m2.
  Antal af synlige skud pr. meter m2. Tælles på 5 x 1 meter og beregnes til antal pr. m2 ud fra følgende formel: Antal skud pr. meter x 100/rækkeafstand
   
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P0215-04-2020, Før 2. behandling, i st. 30
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 9
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages udenfor høstparcel. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0322-04-2020, + 1 uge, fra sidste droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0429-04-2020, + 1 uge, fra sidste droneflyvning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 9
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages udenfor høstparcel. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0506-05-2020, + 1 uge, fra sidste droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 37
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 9, 12
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages udenfor høstparcel. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 45
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P08Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P09Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det er vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2020 ud fra landmandens typiske udbytter i marken, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01), og igen umiddelbart inden 3. tilførsel af kvælstof midt i maj (P06) hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand. Derudover skal markens N-norm oplyses (P01). Normen oplyses, korrigeret for forfrugt og evt. udbyttedokumentation.
  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages udenfor høstparcel og planteprøver udtages jævnfør metode 1: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  DRONE MÅLINGER: De angivende tidspunkter kan ændre sig afhængig af vækststart. Der skal minimum være 1 uge mellem målingerne.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-03-2020Tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM er rettet.(RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk