Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
030012020 Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-10-2020
Fordelingsdato: 30-03-2020
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af udbringningsteknik til afgasset gylle og rågylle i slætgræs til 1., 2. og 3. slæt med henholdsvis nedfælder, bomech bom og slangeudlægning med forsuring.


BAGGRUND: En stadig større del af kvæggyllen afgasses, hvorfor der er behov for forsøg til at afdække betydningen af udbringningsteknik for udbytte og ammoniakfordampning i slætgræs.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på JB 1+3 i veletablerede 1. eller 2. års marker med slætgræs uden kløver med faste kørespor. Forefindes kløver, sprøjtes den væk primo april. Forsøget skal kunne vandes optimalt efter VandregnskabOnline. Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Forsøgene skal tilføres hhv. rågylle og afgasset kvæggylle, der så vidt muligt hentes på samme bedrift. Ammoniumindholdet i rågyllen skal være over 1,7 kg/ton. Der skal måles ammoniakfordampning i forbindelse med forsøgsbehandlingerne. Forsøget må derfor ikke anlægges op ad skel eller gylletanke og der må ikke udbringes gylle indenfor 100 m af forsøget i en uge efter hver gylleudbringning af hensyn til ammoniakfordampning. Der høstes forsøgsmæssigt 5 slæt med en stubhøjde på 6 cm.


ARBEJDSFORDELING:
 • LFE: Anlæg, registreringer, høst og tilsyn med forsøg påhviler den forsøgsansvarlige hos LFE. Samt tæt kontakt til landmanden
 • TI: Gylleudbringning og PH-målinger udføres af Teknologisk Institut med bistand fra forsøgsansvarlig. TI koordinerer gylleudbringning med Tavs Nyord; Aarhus Universitet (20 60 55 33) og giver LFE besked.
 • Måling af ammoniakfordampning (i tillægsforsøg) foretages af Aarhus Universitet


 • FORSØGSSTEDER:
  Forsøg 001 placeres ved Anders Nørgaard, indkørsel til forsøget ved Abildholdtvej 8, 7500 Holstebro
  Forsøg 002 placeres ved Henrik Vestergaard, indkørsel til forsøget ved Abildholtvej 1, 7500 Holstebro

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på tværs af agerretningen. Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m, som indstreges med glyphosphat tidligt forår. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget for at muliggøre kørsel med gyllevogn. Hvis forsøget anlægges på flere rækker, skal der ligeledes være min. 24 m imellem parcelrækkerne + ekstra plads til indkørsel af forsuret gylle.

  Tillægsforsøg med ammoniakmålinger:
  Derudover anlægges et tillægsforsøg i forlængelse af dette forsøg, hvor udvalgte behandlinger fra dette forsøg udføres, og hvor der måles ammoniakfordampning, se VEJLEDNING I FORSØGSBEHANDLINGER. Tillægsforsøget består af 6 led i 3 gentagelser, hvor bruttoparcellerne er 3 m x 4 m. Tillægsforsøget anlægges på langs af agerretningen. OBS! design i skitsen for enkeltforøgenes tillægsforsøg SKAL følges. Se skitse nederst.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg800 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødBåde mark og forsøg150 kg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles med 0,75 l pr. ha Primus XL eller 1,8 l pr. ha Starane XL primo april, hvor kløveren sprøjtes bort, så kvælstoffiksering ikke påvirker forsøgsbehandlingerne.
  Forsøgsarealet skal grundgødskes med 800 kg NPKS 0-4-21 tidligt forår og 150 kg kaliumklorid pr. ha, efter 3. slæt. På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Tillægsforsøget gødskes som bufferzonen, med udtagelse af de parceller, hvor der udføres forsøgsbehandlinger jf. skema (se skitse). Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

 • 001: LFE’en står for gødskning af omkringliggende areal, der anvendes som vendeplads og bufferzone for gylleudbringning med fuldbreddespreder til handelsgødning. Værten stiller gødningen til rådighed.
 • 002: LFE’en står for gødskning af omkringliggende areal, der anvendes som vendeplads for gylleudbringning. LFE koordinerer med værten, slåedes at værten selv sørger for gylleudbringning i bufferzonen, når målingerne er afsluttet. Værten stiller gødningen til rådighed.

  VANDING:
  Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  10 N0 Ingen N
  202-04-2020
  0N + Kørsel med gyllevogn
  Ingen NKørsel
  21-05-2020
  0N + Kørsel med gyllevogn
  Efter høst af 1. slæt
  Ingen NKørsel
  25-06-2020
  0N + Kørsel med gyllevogn
  Efter høst af 2. slæt
  Ingen NKørsel
  30-07-2020
  0 N
  Efter høst af 3. slæt
  Ingen NKørsel
  03-09-2020
  0 N
  Efter høst af 4. slæt
  Ingen NKørsel
  302-04-2020
  50 kg N185 kg NS 27-4
  21-05-2020
  Efter høst af 1. slæt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  25-06-2020
  Efter høst af 2. slæt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  402-04-2020
  100 kg N370 kg NS 27-4
  21-05-2020
  Efter høst af 1. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  25-06-2020
  Efter høst af 2. slæt
  70 kg N259 kg NS 27-4
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  502-04-2020
  120 kg N444 kg NS 27-4
  21-05-2020
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg N370 kg NS 27-4
  25-06-2020
  Efter høst af 2. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  619-03-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle, kvæg 1917
  02-04-202060 kg NH4-NGylle, kvæg 1918
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  07-05-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  Efter høst af 1. slæt
  NH4-NGylle, kvæg 1919
  21-05-2020
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1920
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  11-06-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  Efter høst af 2. slæt
  NH4-NGylle, kvæg 1921
  25-06-2020
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1922
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  702-04-2020
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1918
  Slæbesko
  21-05-2020

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1920
  Slæbesko
  25-06-2020

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1922
  Slæbesko
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  802-04-2020
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1918
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slæbesko
  21-05-2020

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1920
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slæbesko
  25-06-2020

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1922
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slæbesko
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  902-04-2020
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1918
  Svovlsyre
  6,4 pH
  20 cm Slangeudlagt
  21-05-2020

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1920
  Svovlsyre
  6,4 pH
  20 cm Slangeudlagt
  25-06-2020

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1922
  Svovlsyre
  6,4 pH
  20 cm Slangeudlagt
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  1019-03-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle afgasset 1958
  02-04-202060 kg NH4-NGylle afgasset 1959
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  07-05-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  Efter høst af 1. slæt
  NH4-NGylle afgasset 1960
  21-05-2020
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1961
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  11-06-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  Efter høst af 2. slæt
  NH4-NGylle afgasset 1962
  25-06-2020
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1963
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  1102-04-2020
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1959
  Slæbesko
  21-05-2020

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1961
  Slæbesko
  25-06-2020

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1963
  Slæbesko
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  1202-04-2020
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1959
  Svovlsyre
  6 pH
  Slæbesko
  21-05-2020

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1961
  Svovlsyre
  6 pH
  Slæbesko
  25-06-2020

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 1963
  Svovlsyre
  6 pH
  Slæbesko
  30-07-2020
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  03-09-2020
  Efter høst af 4. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1917EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1918EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1919EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1920EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1921EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1922EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1958EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1959EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1960EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1961EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1962EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1963EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Gylleudbringning og analyse:
  Ved 1. gylleudbringning, primo april, udføres gyllekørsel i begge enkeltforsøg samtidigt. Ved 2. og 3. gylleudbringning tilrettelægges forsøgsbehandlingerne, således, at der er én uges forskydning i gylleudbringningerne mellem enkeltforsøgene, for at muliggøre emmisionsmålinger i begge forsøg. Tidspunkter fastsættes af SEGES i samråd med TI, AU og LFE. Datoer i denne plan er derfor kun vejledende og tilrettes på enkeltforsøg.

  Det tilstræbes, slæt høstes på mandage og at gylleudbringningerne foretages på torsdage. Al gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. Gyllen skal være omrørt umiddelbart før hver udbringning.
  Senest 14 dage før hvert udbringningstidspunkt udtages en gylleprøve af de udvalgte gylletanke indeholdende henholdsvis kvæggylle (prøvenr. 1917, 1919, 1921) og afgasset gylle (prøvenr. 1958, 1960, 1962) til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde i forsøgene. Ved hver udkørsel udtages gylleprøver, som mærkes med labels og sendes til Eurofins. Indholdet af ammonium i gylletyperne skal være over 1,7 kg NH4-N pr. ton.

  Ved udbringning måles indholdet af NH4-N i gyllen med AUs udstyr, som supplement til den kemiske analyse udtaget 14 dage før.

  Forsuring og pH-måling:
 • I led 8 og 9 forsures gyllen til en pH på maks. 6,4.
 • I led 12 forsures den afgassede gylle til en pH på maks. 6,0
 • De aktuelle pH-værdier måles manuelt ved udbringningen og registres under måleparametrene i P02, P04 og P06.

  Indstilling af udstyr:
 • Nedfældningsdybden i led 6 og 10 skal være 4-5 cm. Nedfældningsdybden måles med tommestok ved hver udbringning og noteres i NFTS under forsøgsbehandlinger.
 • Bomech-bom indstilles, således, at den opspændes til mindst 10 kg skærtryk.
 • Gylle udbringes i tørvejr.

 • Gylleudbringning primo april, efter 1. slæt og efter 2. slæt:
 • Led 1 ingen kvælstoftildeling
 • Led 2 ingen kvælstoftildeling, men traktor og gyllevogn kører gennem parcellerne ved hver udbringningstidspunkt for at undersøge randeffekten af gyllevognen.
 • Led 6 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som nedfældes på traditionel vis.
 • Led 7 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 8 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som forsures til pH 6,4 og udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 9 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som forsures til pH 6,4 og slangeudlægges med en højde på 20 cm over jorden
 • Led10 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som nedfældes på traditionel vis
 • Led11 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som udbringes med Bomech slæbesko
 • Led12 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures til pH 6,0 og slangeudlægges med en højde på 20 cm over jorden

 • Udbringning af mineralsk gødning primo april (før 1. slæt):
 • Led 3 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 100 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 5 tilføres 120 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 1. slæt:
 • Led 3 tilføres 60 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 5 tilføres 100 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 2. slæt:
 • Led 3 tilføres 60 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 70 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 5 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 3. slæt og 4. slæt:
 • 3. slæt: Led 3-12 tilføres 60 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • 4. slæt: Led 3-12 tilføres 30 kg N pr. ha. i NS 27-4

 • TILLÆGSFORSØG MED AMMONIAKMÅLINGER:
  Der udføres 2 ammoniakmålekampagner i hvert enkeltforsøg i forbindelse med gylleudbringning til 2., og 3. slæt.
  Af praktiske hensyn gennemføres forsøget med ammoniakmålinger i et tillægsforsøg til denne forsøgsplan, jvf. skitse. I forbindelse med gylleudbringning i parcellerne, overkøres tillægsforsøget med gylleudstyr, dog UDEN at tilføre gylle. AU tilfører gylle manuelt i sporene med vandkande umiddelbart efter kørsel med gyllevogn. I led 8, 9 og 12 udtages gyllen fra slangebommen under kørsel på omkringliggende mark, så syrekoncentrationen er korrekt.

  Der er udvalgt følgende led til tillægsforsøget, se skitse for tidspunkter i de to enkeltforsøg:

 • Led 6 overkøres med gyllevogn + nedfælder. Der tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle med vandkande.
 • Led 7 overkøres med gyllevogn + Bomech bom. Der tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle med vandkande i rillerne efter Bomech bommen.
 • Led 9 overkøres med gyllevogn + slangebom. Der tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som forsures til pH 6,4 og udbringes med vandkande med en højde på 20 cm over jorden for at efterligne slangeudlægning i 20 cm højde.

 • Led 10 overkøres med gyllevogn + nedfælder. Der tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle med vandkande.
 • Led 11 overkøres med gyllevogn + Bomech bom. Der tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle med vandkande i rillerne efter Bomech bommen.
 • Led 12 overkøres med gyllevogn + slangebom. Der tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures til pH 6,0 og udbringes med vandkande med en højde på 20 cm over jorden for at efterligne slangeudlægning i 20 cm højde.

 • GØDNING: Gødning, kvæggylle og afgasset kvæggylle skaffes lokalt af LFE.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2020, Ved opstart af forsøg i forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0202-04-2020, Ved 1. gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 8, 9, 12
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0318-05-2020, Ved høst af 1. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  CA, % i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  P, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0421-05-2020, Ved 2. gylleudbringning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 8, 9, 12
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0522-06-2020, Ved høst af 2. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  IVOS, %
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  CA, % i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0625-06-2020, Ved 3. gylleudbringning
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 8, 9, 12
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0727-07-2020, Ved høst af 3. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  CA, % i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  P, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0831-08-2020, Ved høst af 4. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  CA, % i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0905-10-2020, Ved høst af 5. slæt, (Vejledende dato)
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  CA, % i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  P, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PH-MÅLING: TI måler pH i den forsurende gylle i gyllestrengen ved udbringning og registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02, P04 og P06.

  HØST: Der høstes forsøgsmæssigt 5 slæt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed.
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden har deltaget ved finansiering af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.
  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  030012020_001_anlæg_v1.pdf030012020_001_anlæg_v1.pdf
  030012020_002_anlæg_v1.pdf030012020_002_anlæg_v1.pdf
  030012020_gylle og gødning_v2.pdf030012020_gylle og gødning_v2.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk