Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050262020 Vækstregulering i alm. rajgræs typesorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-02-2020
Fordelingsdato: 18-02-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af en delt vækstregulering på udbyttet i diploide og tetraploide sorter af alm. rajgræs.

BAGGRUND: Tidligere års forsøg har vist at alm. rajgræs til frø giver store merudbytter ved en korrekt vækstregulering.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i alm. rajgræs udlagt i dæksæd. Der anlægges 2 forsøg i tetraploide typer og 2 forsøg i diploide typer. Ønske om sort meldes tilbage til Torben Pedersen .
For at sikre et minimum af dryssespild ved høst skal forsøgsarealet høstes med omkring 20 % vand i frøet men IKKE under.
Så snart sorten er kendt anføres sortsnavnet i PC-Markforsøg.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.
Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
NæringsstofferNKun forsøg180 kg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødes med 180 kg N pr. ha ved vækststart (ca. 20. marts), og vær opmærksom på at svovltilførsel skal være 15-20 kg S pr ha.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Derudover må der heller ikke gødes udover gødskningen under generel behandling. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,8 l Moddus M
3Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
1,2 l Moddus M
415-04-20200,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
0,4 l Moddus Start
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,4 l Moddus M
515-04-20200,4 l Moddus Start
Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
0,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,4 l Moddus M
6Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
0,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,4 l Moddus M
7Stadium 31 - 33
0,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,8 l Moddus M
8Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
0,4 l Moddus Start
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,4 l Moddus M
9Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
1,5 l Medax Top
1,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,8 l Moddus M
10Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
1 kg Medax Max
11Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
0,4 kg Medax Max
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,6 kg Medax Max
12Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
0,6 kg Medax Max
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
0,4 kg Medax Max
13Stadium 31 - 33
Begyndende strækning
0,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 47 - 50
Begyndende skridning
1 kg Medax Max
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Led 4, og 5vækstreguleres ca. 15. april
 • Led 4-9 og 11-13 vækstreguleres i st. 31-33 ved begyndende strækning.
 • Led 2-13 vækstreguleres i stadie 47-50 (ved begyndende skridning).
  - Timing af vækstregulering bør ske således, at behandlingen udføres på en lun dag uden udsigt til koldt vejr (frost) i de følgende par dage.


  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidpunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-04-2020, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P03Stadium 31 - 33, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4, 5
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P04Stadium 47 - 50, Før 3. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0515-06-2020, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Der ønskes billeder af afgrøden inden høst
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Max GHS09
  Medax Top GHS07
  Moddus M GHS07 GHS09
  Moddus Start GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk