Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070101721 Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-12-2020
Fordelingsdato: 30-06-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle kvælstofudvaskningen i et korn-raps sædskifte med og uden efter- og mellemafgrøder vha. sugeceller placeret i 1 m og 2 m dybde.

BAGGRUND: I forsøget måles kvælstofudvaskningen gennem et helt sædskifte. Behandlingerne består udover sædskiftet af to kvælstofniveauer, norm og 1,5 x norm i de enkelte afgrøder. Desuden er der led med og uden mellem- og efterafgrøder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges hvor 070101720 er gennemført korrekt. Forsøget er fastlæggende med sugeceller i mindst 5 år. Der må ikke tilføres husdyrgødning.
Den vejrstation der er sat op i forsøget skal blive.

ANLÆGSDATA: Slangerne fra sugecellerne er trukket under pløjelaget ud til fire punkter, hvor skabene samles og aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget afmærkes ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
VækstreguleringKun forsøg
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K og Mg. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 3 kg mangansulfat pr. ha. Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages efter behov i de enkelte afgrøder. Der anvendes en effektiv planteværnsstrategi, der sikrer at ukrudt, skadedyr og svampe ikke har effekt på udbyttet. Der anvendes samme planteværnsstrategi i led med gødskning efter norm og 1,5 x norm. Planteværn noters under forsøgsbehandlinger.

JORDBEARBEJDNING: Det er vigtig at alle tidspunkter for jordbearbejdning registres. Skriv gerne et notat pr. afgrøde.

VÆKSTREGULERING: Pga, de store kvælstofmængder i nogle af behandlingerne, vækstreguleres alle afgrøder. Vinterrapsen vækstreguleres både efterår og forår med 0,7 l/ha Caryx. Vinterhvede og vårbyg vækstreguleres 1-2 gange efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Afgrøde, kvælstof og og mmelm-/efterafgrøde strategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2021
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
201-04-2021
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
Stadium 30 - 3173 kg N270 kg NS 27-4
301-09-2020Efterafgrøde10 kg Olieræddike
01-04-2021
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
401-09-2020Efterafgrøde10 kg Olieræddike
01-04-2021
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
Stadium 30 - 3173 kg N270 kg NS 27-4
515-08-2020
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
50 kg N185 kg NS 27-4
25-02-2021
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2021
Ved begyndende vækst
40 kg N167 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,1 l Agrotain
10-04-2021
Medio april
72 kg N300 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,18 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
615-08-2020
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
75 kg N278 kg NS 27-4
25-02-2021
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2021
Ved begyndende vækst
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,2 l Agrotain
10-04-2021
Medio april
119 kg N496 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,3 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
715-08-2020
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
50 kg N185 kg NS 27-4
25-02-2021
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2021
Ved begyndende vækst
40 kg N167 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,1 l Agrotain
10-04-2021
Medio april
72 kg N300 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,3 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
815-08-2020
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
75 kg N278 kg NS 27-4
25-02-2021
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2021
Ved begyndende vækst
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,2 l Agrotain
10-04-2021
Medio april
119 kg N496 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,3 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
901-09-2020
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2020
Ved begyndende vækst
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3185 kg N315 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
1001-09-2020
senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2021
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31130 kg N481 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1101-09-2020
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2020
Ved begyndende vækst
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3185 kg N315 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
10-07-2021
Senest 20. Juli
Mellemafgrøde15 kg Olieræddike
1201-09-2020
senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2021
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31130 kg N481 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
10-07-2021
Senest 20. Juli
Mellemafgrøde15 kg Olieræddike
1320-09-2020
Senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2020
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 3180 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1420-09-2020
senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2021
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31160 kg N593 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1520-09-2020
Senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2020
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 3180 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
01-09-2021
Efter høst af vinterhvede
Efterafgrøde10 kg Olieræddike
1620-09-2020
senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2021
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31160 kg N593 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
01-09-2021
Efterhøst af vinterhvede
Efterafgrøde10 kg Olieræddike
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
AFGRØDE:
  • I led 1-4 sås vårbyg, med en udsædsmængde på 250 planter/m2 ved såning før den 20. marts og 300 planter/m2 ved senere såning.
  • I led 5-8 sås raps 15. august med en udsædsmængde på 25-30 planter/m2. Pga. de høje kvælstofniveauer i nogle af leddene er det vigtigt med en lav udsædsmængde.
  • I led 9-12 sås tidlig sået vinterhvede i perioden 1- 7. september. Udsædsmængde 200 planter/m2.
  • I led 13-16 sås vinterhvede i perioden 21.-30. september. Udsædsmængde 350 planter/m2.
Udsædsmængden indberettes for alle led, under forsøgsbehandlinger.

GØDSKNING:
  • Led 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 gødskes med N som N-Norm for den aktuelle afgrøde
  • Led 2, 4, 6, 8, 10, 12,14 og 16 gødskes med N svarende til 1,5 N-Norm for den aktuelle afgrøde
  • I led 5-8 hvor der anvendes flydende gødning skal der i den flydende gødning tilsættes Agrotain med en dosering på 0,06 liter Agrotain pr. 100 kg gødning.

MELLEM-/EFTERAFGRØDE:
  • I led 3 og 4 etableres efterafgrøde af olieræddike. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og senest den 20. august 2020. Der anvendes en udsædsmængde på 10 kg pr. ha. Efterafgrødeblandingen sås med norsk såmaskine, i en opharvet parcel.
  • I led 9 og 10 etableres mellemafgrøde af olieræddike senest 20. juli, 2021 ved at udsprede frø i vinterhveden. Der anvendes en udsædsmængde på 15 kg pr. ha. Mellemafgrøden må tidligst nedpløjes den 20. september 2021, hvorefter der etableres hvede (forsøgsplan 2021/22).
  • I led 15 og 16 er der mellemafgrøde i 2020 og efter høst i 2021 etableres efterafgrøde af Olieræddike. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og senest den 20. august 2021. Der anvendes en udsædsmængde på 10 kg pr. ha. Efterafgrøde sås med norsk såmaskine, i en opharvet parcel.
SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget i foråret 2017. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 14. dag i afstrømningsperioden. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.

PEJLEBRØNDE: Pejlebrønde til at pejle grundvandstanden gennem sæsonen installeres af SEGES, og pejles samtidig med at der udtages vandprøver.

Hver gang der udtages vandprøver registreres vækststadium på ledniveau.

UDSÆD: Olieræddike leveres fra Teknologisk Institut. Øvrige afgrøder skaffes lokalt. Sorter vælges lokalt i samråd med Leif Halskjær, SEGES. Rapsen skal være en hybridsort.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-09-2020
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0205-10-2020
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0320-10-2020
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0405-11-2020
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0520-11-2020
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0605-12-2020
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0720-12-2020
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0808-01-2020
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0925-01-2020
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1011-02-2020
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1127-02-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1215-03-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1331-03-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1415-04-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1501-05-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1620-05-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1710-06-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1815-06-2021, 14 dage efter afblomstring, af vinterraps
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1930-06-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2015-07-2021, 14 dage efter afblomstring, af vinterhvede
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P2120-07-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2225-07-2021, 14 dage efter afblomstring, af vårbyg
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P2310-08-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P24Stadium 90, Ved høst, af raps
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
VAND, % i kerne/frø
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P25Stadium 90, Ved høst, af vinterhvede
ParcelUdføres kun i følgende led: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P26Stadium 90, Ved høst, af vårbyg
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
VAND, % i kerne/frø
HL-VÆGT, kg
RÅPROTEIN, % i tørstof
RENHED, % i råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P2701-09-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Sygdomme opgøres og indberettes, hvis det skønnes at påvirke udbyttet.

JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver må der IKKE tages prøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VANDPRØVE: Prøverne udtages som beskrevet i (Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer). Ved spørgsmål kontaktes Betina Nørgaard Pedersen, SEGES.
Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


PEJLEMÅLINGER: Samtidig med prøvetagning fra sugecellerne pejles vandstanden under forsøget i pejlebrøndene. Data indberettes ikke i NFTS.

HØST: Hver afgrøde høstes individuelt. Der er oprettet tre P-tider til høst for at kunne håndtere både raps- og kornudbytter i samme forsøg

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Betina Nørgaard Pedersen: 87 40 51 91 eller på mail: benp@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk