Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
030041720 Slætstrategier i græsblandinger til slæt Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-03-2020
Fordelingsdato: 24-03-2020
Planansvarlig: Søren Ugilt Larsen
Telefon: 72203317
Email: SLAR@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå mere viden om udbytte- og kvalitetsegenskaber i nye græsblandinger til slæt.

BAGGRUND: Der er de senere år kommet en del nye anbefalede græsblandinger til slæt på markedet, men viden om blandingernes udvikling under forskellige jordbunds- og klimabetingelser mangler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor 030041719 er gennemført efter planen.
 • Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Der må ikke tilføres gylle i forsøget.
 • Der må ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
  Varighed: Udlægsår + 4 brugsår.

 • ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut laver en specialanalyse af data.

  ANLÆGSDATA: Der er udsået 5 parceller af hver behandling ved siden af hinanden, da de skal bruges til forskellige høsttider de følgende brugsår. Parcellerne for led 1, 2, 4 og 5 har en nettolængde på 12 m, som opdeles i 3 delparceller med samme længde. Miniparcellerne opdeles ved bortsprøjtning af en parcelgrænse på ca. 25 cm bredde med glyphosat tidligt forår, så opdelingen af miniparcellerne tydeligt fremgår (se skitse nederst).


  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
  NS 27-4Kun forsøg444 kg
  NS 27-4Kun forsøg259 kg
  NS 27-4Kun forsøg207 kg
  NS 27-4Kun forsøg104 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg200 kg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Forår: 800 kg PKS 0-4-21 + 444 kg NS 27-4
 • Efter 1. slæt: 259 kg NS 27-4
 • Efter 2. slæt: 207 kg NS 27-4
 • Efter 3. slæt: 104 kg NS 27-4 + 200 kg K 50

  Der må ikke udbringes anden gødning end hvad der er beskrevet under grundbehandlingen. Det er vigtigt, at dato for høst og interval mellem høsttidspunkter overholdes. Græshøjden bør være 5-10 cm ved udgangen af oktober. Evt. afpudsning i november skal ske efter aftale med Torben S. Frandsen, tlf. 23339789, tsf@seges.dk


 • GØDNING: Skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Slætstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Slætstrategi 1 i 2020 (1. slæt varieret)Slæt
  2Slætstrategi 2 i 2020 (2. slæt varieret)Slæt
  3Slætstrategi 3 i 2020 (Alm. 5 slæt strategi)Slæt
  4Slætstrategi 4 i 2020 (3. slæt varieret)Slæt
  5Slætstrategi 5 i 2020 (4. slæt varieret)Slæt


  Faktor 2: Blandinger
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A27 kg Blanding nr. 35
  B27 kg Blanding nr. 40
  C27 kg Blanding nr. 41
  D27 kg Blanding nr. 42
  E27 kg Blanding nr. 43
  F27 kg Blanding nr. Ø44
  G30 kg Blanding nr. 45
  H30 kg Blanding nr. 46
  I30 kg Blanding nr. 47
  J30 kg Blanding nr. 49
  K30 kg Blanding nr. 50
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Mht. slætstrategi: se tekstafsnit HØST og skitser.
  Gødskning af delparceller 1 og 2 samt led 3 foretages efter høst af led 3. Delparcel 3 gødskes umiddelbart efter høst af denne parcel.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2020, Tidlig forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
   
  P0204-05-2020, Ved høst af 1. slæt, 1. delparcel høstes 2 uger før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 1. delparcel høstet i led 1.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0311-05-2020, Ved høst af 1. slæt, 2. delparcel høstes 1 uge før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 2. delparcel høstet i led 1.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0418-05-2020, Ved høst af 1. slæt, led 3 høstes til normal høsttid
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  PARCELUDBYTTE kg grønt.
  Der måles udbytte i led 3. Alle 3 delparceller af led 2, 4 og 5 høstes desuden væk uden udbyttemåling.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  AFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0525-05-2020, Ved høst af 1. slæt, 3. delparcel høstes 1 uge efter forventet normal høsttid
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 3. delparcel høstet i led 1.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0608-06-2020, Ved høst af 2. slæt, 1. delparcel høstes 2 uger før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 1. delparcel høstet i led 2.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0715-06-2020, Ved høst af 2. slæt, 2. delparcel høstes 1 uge før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 2. delparcel høstet i led 2.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0822-06-2020, Ved høst af 2. slæt, led 3 høstes til normal høsttid
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Der måles udbytte i led 3. Alle 3 delparceller af led 1, 4 og 5 høstes desuden væk uden udbyttemåling.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0929-06-2020, Ved høst af 2. slæt, 3. delparcel høstes 1 uge efter forventet normal høsttid
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 3. delparcel høstet i led 2.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1013-07-2020, Ved høst af 3. slæt, 1. delparcel høstes 2 uger før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 1. delparcel høstet i led 4.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1120-07-2020, Ved høst af 3. slæt, 2. delparcel høstes 1 uge før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 2. delparcel høstet i led 4.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1227-07-2020, Ved høst af 3. slæt, led 3 høstes til normal høsttid
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, F3, G3, I3, J3, K3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Til kalibrering af bælgplante andel. Prøven sendes til KKG. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  PARCELUDBYTTE kg grønt.
  Der måles udbytte i led 3. Alle 3 delparceller af led 1, 3 og 5 høstes desuden væk uden udbyttemåling.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  AFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1303-08-2020, Ved høst af 3. slæt, 3. delparcel høstes 1 uge efter forventet normal høsttid
  Alle målinger i P13 udføres kun i led: A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 3. delparcel høstet i led 4.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1417-08-2020, Ved høst af 4. slæt, 1. delparcel høstes 2 uger før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P14 udføres kun i led: A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, J5, K5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 1. delparcel høstet i led 5.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1524-08-2020, Ved høst af 4. slæt, 2. delparcel høstes 1 uge før forventet normal høsttid
  Alle målinger i P15 udføres kun i led: A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, J5, K5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 2. delparcel høstet i led 5.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1631-08-2020, Ved høst af 4. slæt, led 3 høstes til normal høsttid
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  PARCELUDBYTTE kg grønt.
  Der måles udbytte i led 3. Alle 3 delparceller af led 1, 2 og 4 høstes desuden væk uden udbyttemåling.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  AFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1707-09-2020, Ved høst af 4. slæt, 3. delparcel høstes 1 uge efter forventet normal høsttid
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, J5, K5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 3. delparcel høstet i led 5.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1805-10-2020, Ved høst af 5. slæt, Led 3 høstes til normal høsttid.
  Alle målinger i P18 udføres kun i led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  KUN den 3. delparcel høstet i led 5.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P1905-10-2020, Ved høst af 5. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   


  AFGRØDEHØJDE: Det er vigtigt, at målingen af afgrødehøjden er præcis, da disse målinger skal anvendes til udvikling af slætprognosen.

  HØST: Slætstrategi: Led 1, 2, 4 og 5 er opdelt i 3 delparceller, der bruges til differentieret høsttid (se skitse)
 • Høst af 1. slæt:
 • Den 1. delparcel af led 1 høstes 2 uger før forventet normal høsttid ca. 4. maj.
 • Den 2. delparcel af led 1 høstes 11. maj og den 3. delparcel høstes 25. maj.
 • Den 18. maj høstes led 3 og samtidig afpudses led 2, 4 og 5 (høst uden udbyttemåling).
 • Umiddelbart inden høst af led 3 (op til 5 dage før) ved P04 (18/5), P12 (27/7) og P16 (31/8) overflyves forsøg 002 (Ytteborg) med drone.
 • Den 3. delparcel af led 1 høstes den 25. maj.
  Led 2, 4 og 5 bruges efter samme skabelon til hhv. 2., 3, og 4. slæt, mens led 3 følger 5-slæt strategien som vist på skitsen nederst.
  Vær opmærksom på at indberette korrekt høstparcelstørrelse ved hver P-tid, da høstparcellen for led 3 er større end de øvrige.

 • PLANTEPRØVE: Planteprøver anvendes til kalibrering af bælgplante-andel.
  I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativt) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 1-2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Er afgrødemængden stor, skal der udtages mere end ved en lille afgrødemængde. Planteprøver sendes til Koldkærgård.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.
  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk