Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020041920 Rhizobium podning af hvidkløver - 1. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2020
Fordelingsdato: 17-03-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydning af podning med rhizobium og Bacillus megaterium for udbytte, proteinindhold og kløverandel.

BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet NCHAIN, som undersøger sammenhæng mellem rhizobium og hvidkløvers vækst i økologiske marker.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges, hvor 020041919 er gennemført korrekt.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med småparcelteknik, så evt. spor af gyllevogn og vandingsmaskine undgås. Der er udsået værneparceller af alm. rajgræs uden kløver mellem alle parceller, for at undgå sammengroning af hvidkløver.

Varighed: Udlægsår + 1 brugsår.
Parcelgrænser: Parcelgrænser holdes markerede, f.eks. ved brænding.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
HandelsgødningerPatentkali, Både mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Gødes som omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøget ikke mangler kalium og svovl, der grundgødskes derfor med patentkali efter aftale med Inger Bertelsen, SEGES. Oplysninger om gødskning (tidspunkt, type, mængde og evt. agrosmåling) og management skrives i PC markforsøg under grundbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter & podning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1UbehandletHvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
2UbehandletHvidkløver7 kg Rabbani
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
3UbehandletHvidkløver7 kg Riesling
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
4Kløver podet med rhizobium SM149AHvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
5Kløver podet med rhizobium SM149AHvidkløver7 kg Rabbani
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
6Kløver podet med rhizobium SM149AHvidkløver7 kg Riesling
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
7Kløver podet med rhizobium 155BHvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
8Kløver podet med rhizobium 155BHvidkløver7 kg Rabbani
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
9Kløver podet med rhizobium 155BHvidkløver7 kg Riesling
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
10Kløver podet med Bacillus megateriumHvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
11Kløver podet med rhizobium SM149A+ Bacillus megateriumHvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
12Kløver podet med rhizobium 155B + Bacillus megateriumHvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøgsbehandlingerne blev udført i 2019, der udføres ingen forsøgsbehandlinger i 2020.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2020, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelSNESKIMMEL % planter døde af.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
 
P0220-05-2020, Før høst af 1. slæt
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P0320-05-2020, Ved høst af 1. slæt
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
GRÆSANDEL, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
P0425-06-2020, Før høst af 2. slæt
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P0525-06-2020, Ved høst af 2. slæt
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i græsprøven
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
P0601-08-2020, Før høst af 3. slæt
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P0701-08-2020, Ved høst af 3. slæt
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
GRÆSANDEL, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
P0825-09-2020, Før høst af 4. slæt
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P0925-09-2020, Ved høst af 4. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
GRÆSANDEL, % af tørstof
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i græsprøven
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
iNDF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total


HØST:
Der høstes 4 slæt med græshøster. Datoen for 1. slæt er vejledende og bør tilpasses lokale forhold. Der er planlagt følgende slættidspunkter:
1. slæt: 20/5
2. slæt: 25/6
3. slæt: 1/8
4. slæt: 25/9

PRØVEUDTAGNING:
Vær opmærksom på at der ved høst skal udtages en grønmasseprøve på parcelniveau samt en planteprøve på ledniveau.

PLANTEPRØVE:
Til bestemmelse af bælgplante-andel udtages der planteprøver på følgende måde: I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativ) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Er afgrødemængden stor, skal der udtages en tilsvarende større prøvemængde end ved en lille mængde. OBS: Vigtigt at prøven ikke mases ned i posen, da den derved ødelægges. Anvend i stedet en større pose. Prøven skal sendes på køl til Teknologisk Institut, se Instruktion for udtagning af græsprøver

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Innovationsfonden har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk