Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020071920 Efterafgrøde i hestebønne - EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-03-2020
Fordelingsdato: 14-03-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse virkningen af en efterafgrøde i økologisk hestebønne for udbyttet i den efterfølgende afgrøde.

BAGGRUND: Forsøget er en del af Horizon 2020 projektet LegValue. I LegValue arbejdes der med at fremme dyrkningen af bælgplanter i Europa.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges, hvor 020071919 er gennemført korrekt. Forsøg og mark tilsås med vårbyg.

ANLÆGSDATA: Parceller er anlagt i agerretningen med en parcelbredde, der er tilpasset landmandens udstyr til såning af efterafgrøden (minimum 4 meter) samt til ukrudtsbekæmpelse. Design er tilpasset, så der undgås kørespor fra ukrudtsbekæmpelsen i høstparceller ved høst af vårsæd 2020, hvor mejetærskerens skærebord som minimum skal være 1 meter smallere end bruttoparcellen. Høstparcel i 2020 skal som minimum være 15 m2. Forsøget skal kunne genfindes i 2020 enten med GPS eller ved afmærkning til faste målepunkter i skel.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning og ukrudtsbekæmpelse gennemføres som omgivende mark og oplyses under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Udførelsen af ukrudtsbekæmpelsen aftales med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde sået 2019
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
2Udsås efter sidste ukrudtsbekæmpelseEfterafgrøde10 kg Alm.rajgræs
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i 2020.

UDSÆD: Udsæd skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2020, Ved anlæg
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
Måles i cm fra jord til start af aks.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med notat om faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Horizon 2020 projektet LegValue.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71, email: inb@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk