Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
010952020 OBS parceller vårbygsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-04-2020
Fordelingsdato: 11-04-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), 2 x LFE 6 (Ytteborg Nord og Syd), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Teknologisk Institut) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2019 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS-parceller i havre og vårhvede.

ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut såer OBS parcellerne ved LFE 2 (Hobro) og LFE 12 (Bramstrup).

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Forsøget må ikke vækstreguleres.
Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2020. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor :
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere


Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
Feedway
Flair
RGT Planet
2Stadium 00Evergreen
3Stadium 00Charles
4Stadium 00KWS Irina
5Stadium 00RGT Planet
6Stadium 00Scholar
7Stadium 00Flair
8Stadium 00Laureate
9Stadium 00Prospect
10Stadium 00Cosmopolitan
11Stadium 00Chanson
12Stadium 00Feedway
13Stadium 00Newway
14Stadium 00Focus
15Stadium 00Applaus
16Stadium 00Ellinor
17Stadium 00Fairway
18Stadium 00Stairway
19Stadium 00KWS Abbie
20Stadium 00KWS Chrissie
21Stadium 00CB Comfort
22Stadium 00Annika
23Stadium 00Wish
24Stadium 00LG Diablo
25Stadium 00Skyway
26Stadium 00KWS Willis
27Stadium 00Tellus
28Stadium 00LG Bronco
29Stadium 00Firefoxx
30Stadium 00CB Cornet
31Stadium 00CB Courage
32Stadium 00CB17-8010
33Stadium 00Avenue
34Stadium 00SY Splendor
35Stadium 00RGT Sirius
36Stadium 00SC4185U8
37Stadium 00LG Rumba
38Stadium 00NOS 114.208-01
39Stadium 00NOS 114.217-15
40Stadium 00NOS 114.282-09
41Stadium 00SY 417028
42Stadium 00CB Concord
43Stadium 00CB Score
44Stadium 00Mabel
45Stadium 00KWS Jessie
46Stadium 00LG Belcanto
47Stadium 00SY Tungsten
48Stadium 00SY 417021
49Stadium 00Yoda
50Stadium 00NOS 112.512-05
51Stadium 00RP19030
52Stadium 00RP19013
53Stadium 00KWS Thalis
54Stadium 00KWS 187135
55Stadium 00KWS 18/3438
56Stadium 00KWS 18/3518
57Stadium 00SJ 192643
58Stadium 00SJ 203043
59Stadium 00SJ 203090
60Stadium 00SJ 203098
61Stadium 00SJ 203410
62Stadium 00UN-T 2305
63Stadium 00SC 140-11K
64Stadium 00CB19-0006
65Stadium 00CB19-3015
66Stadium 00CB19-6057
67Stadium 00CB19-3002
68Stadium 00CB19-4003
69Stadium 00CB19-3010
70Stadium 00CB19-7011
71Stadium 00CB19-2004
72Stadium 00CB19-2149
73Stadium 00CB19-5057
74Stadium 00NOS 113.160-13
75Stadium 00NOS 113.259-19
76Stadium 00NOS 114.124-10
77Stadium 00NOS 114.171-07
78Stadium 00NOS 114.217-02
79Stadium 00NOS 114.299-14
80Stadium 00NOS 114.332-14
81Stadium 00SY418336
82Stadium 00SY418314
83Stadium 00SY418250
84Stadium 00LG Mermaid
85Stadium 00AC 14/689/11
86Stadium 00NORD 17/2610
87Stadium 00SC 92295 U
88Stadium 00LGBN 1851
89Stadium 00 LG Flamenco
90Stadium 00SY 418399
91Stadium 00Br13773az3
92Stadium 00Br13773gz1
93Stadium 00Br14052a1
94Stadium 00Accordine
95Stadium 00Halfdan
96Stadium 00NOS 114.322-09
97Stadium 00Værn
98Stadium 00MS-Skoldplet
99Stadium 00MS-Bladplet
100Stadium 00Alexis
101Stadium 00Pallas
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15
Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, A95, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, A95, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, A95, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101
MODENHED dato for.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk