Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
060141919 Kontrolforsøg. Vårbyg til helsæd. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-11-2019
Fordelingsdato: 09-11-2019
Planansvarlig: Forsøgsplanlægning AgroTech
Telefon: 72203320
Email: landsforsoegene@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, sammensætning og foderværdi af ærtesorter til helsæd med udlæg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i ærtehelsædsmarker, hvor rettidig høst er mulig. Der må ikke tilføres kvælstof eller husdyrgødning. Såning med småparceludstyr evt. med hjælp fra landskontoret.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Blanding,markærtAttika
Sponsor
Jackpot
Pinochio
2Athos
3Javlo
4Algarve
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


FORSØGSSTEDER: 0180, 0500, 0620, 0710 og 0800.
FORSØGSTILSKUD: . kr. pr. forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Hvor landskontoret medvirker ved såningen fradrages 2.000,- kr.
VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængde 75 spiredygtige ærter pr. m2. Såning foretages med småparceludstyr evt. med hjælp fra landskontoret. Udlæg, gårdens normale, udsåes af værten efter udsåning af ærter i forsøget. GØDSKNING: Hele forsøget grundgødes med tilstrækkelige mængder fosfor og kalium. Forsøget må IKKE gødes med kvælstof.
UDSÆD AF ÆRTER: Leveres fra landskontoret, udvejet til enkeltparceller. Som udlæg anvendes gårdens normale. Sortsnavn, type eller frøblandingsnummer oplyses under grundoplysninger.
BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt skal bekæmpes med godkendte midler efter behov. Lus og andre skadedyr skal bekæmpes med godkendte midler, hvis de forekommer.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Først i marts
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1-3 i dybden 0-50 cm. Prøven afhentes/sendes til Steins i nedfrossen tilstand.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelÆRTER planter/m2.
 
P03Stadium 60 - 65, -, 1. juli
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESYGE % dækning.
 
P04Stadium 78 - 79, Før høst af helsæd
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelSTÆNGEL-LÆNGDE cm.
 
ParcelUDLÆGGETS ANDEL % af afgrøde.
 
P05Stadium 79, Ved høst af helsæd
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Lige før høst afklippes helsæd og udlæg på 2 steder á 25 cm sårække med normal stubhøjde (ca.10 cm) i alle parceller. Se i tekst nedenfor under afsnittet PRØVEUDTAGNING
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
STIVELSE, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P06Stadium 79, Efter høst af helsæd
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelAFGRØDEREST i stub, karakter 0-10, 0=Normal stub, 10=Lang stub m aks/bælge/.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes på specielt skema.
HØST: Ærtehelsæd skal høstes ved stadie 79, ca. 3 uger efter afsluttende blomstring, når de fleste bælge er udviklede og frøene er dejagtige i de nederste bælge, sådan at man let kan sætte en negl i ærterne. MEN IKKE PÅ EN FREDAG. Efterafgrøden høstes ikke forsøgsmæssigt.
PRØVEUDTAGNING: Lige før høst, afklippes en prøve på 2 steder á 25 cm sårække i hver parcel. Der klippes efter den udleverede ramme fra landskontoret og det skal sikres, at forholdet mellem ærter og udlæg i prøven er repræsentativ for afgrøden. Det skal være SAMME dag som forsøget høstes og det skal foregå over så kort tidsrum som muligt. (Der sikres tilstrækkeligt mandskab, mindst 2-3 mand). Prøverne lægges STRAKS i en stor plastpose, der STRAKS lukkes, mærkes med en høst-label og bringes i skygge. De 4 delprøver fra hvert led samles i en plastpose, som mærkes med stregkodelabels tilsendt fra landskontoret. Prøverne lægges straks på køl indtil afhentning. Afhentning aftales med Steins' chaufør således at det sikres at prøverne når laboratoriet på høstdagen.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til landskontoret. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk