Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
060131919 DIVERSify - blandsæd ært-lupin-vårhvede - INGEN ÆRT I 002 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-10-2019
Fordelingsdato: 30-10-2019
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle forskellige dyrkningskombinationers betydning for udbytte i markært, lupin og blandsæd.

BAGGRUND: Forsøgene er en del af Horizon 2020 projektet DIVERSify, som handler om artsblandinger, hovedsageligt med fokus på bælgplanter og korn. Der udføres forskellige forsøg i de deltagende lande, de fleste involverede er universiteter. Der er også en del deltagende jordbrugere som laver demonstrationer. En del af projektet er at opsamle viden om samdyrkning, så det bliver muligt at lave et beslutningsstøtteværktøj. Samdyrkning i forsøget er med det formål at finde den bedste kombination af bælgsæd og korn til uvandede marker (JB3-5), for at få en mere robust afgrøde.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en ærte-, lupin-, blandsæds- eller ugødet vårsædsmark. Der må ikke være forfrugt kløvergræs. Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd. Der må ikke have været ært/hestebønne de seneste fire år og lupin de seneste to år. Forsøget skal hegnes for at undgå afgnavning af lupinerne. Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet. Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde. Skal anlægges, hvor reaktionstallet er max. 7. Skal anlægges på JB 3-4 uden vanding.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke-økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi samt marknummer INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges, så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til ukrudtsrenholdelse samt såning og høst.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres N-holdig gødning til forsøget.

Ukrudtsbekæmpelse: Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som grundbehandling i PC-Markforsøg. Alle parceller blindharves. Ukrudtsharvning efter fremspiring, hvis det skønnes nødvendigt. Ukrudtsbehandling foretages på tværs af parcellerne. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Tag hensyn til de enkelte arter.
 • Lupin: Ukrudtsharvning kan foretages indtil lupinerne har 7-8 blade.
 • Markært: Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Artsblandinger
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  110-04-2019
  100% af normal udsædsmængde
  MarkærtIngrid
  80 Spiredygt. frø/m2
  210-04-2019
  100% af normal udsædsmængde
  Smalbladet lupinIris
  80 Spiredygt. frø/m2
  310-04-2019
  50% af normal udsædsmængde for hver art
  MarkærtIngrid
  40 Spiredygt. frø/m2
  Smalbladet lupinIris
  40 Spiredygt. frø/m2
  410-04-2019
  80% af normal udsædsmængde for ært og 20 % for vårhvede
  MarkærtIngrid
  64 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeHarenda
  104 Spiredygt. frø/m2
  510-04-2019
  60% af normal udsædsmængde for markært og 40% for vårhvede
  MarkærtIngrid
  48 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeHarenda
  208 Spiredygt. frø/m2
  610-04-2019
  80% af normal udsædsmængde for lupin og 20% for vårhvede
  Smalbladet lupinIris
  64 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeHarenda
  104 Spiredygt. frø/m2
  710-04-2019
  60% af normal udsædsmængde for lupin og 40% for vårhvede
  Smalbladet lupinIris
  48 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeHarenda
  208 Spiredygt. frø/m2
  810-04-2019
  40% af normal udsædsmængde for ært og 40% for lupin og 20% for vårhvede
  MarkærtIngrid
  32 Spiredygt. frø/m2
  Smalbladet lupinIris
  32 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeHarenda
  104 Spiredygt. frø/m2
  910-04-2019
  30% af normal udsædsmængde for ært og 30% for lupin og 40% for vårhvede
  MarkærtIngrid
  24 Spiredygt. frø/m2
  Smalbladet lupinIris
  24 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeHarenda
  208 Spiredygt. frø/m2
  1010-04-2019
  100% af normal udsædsmængde
  VårhvedeHarenda
  520 Spiredygt. frø/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. I led med blandinger, hældes udsæden i en spand og blandes, så det sikres at der ikke sker en afblanding. Sådybde for alle led er 4 cm.

  HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en lupinmark.

  UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel til lupin leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen til-stand. OBS: Graveforespørgsel foretages.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  LUPIN planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ÆRTER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  VÅRHVEDE planter/m2.
   
  P03Stadium 45, St. 40-50 for vårhvede
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  LUPIN planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  LUPIN Vækststadium af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  LUPIN Plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ÆRTER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ÆRTER Vækststadium af afgrøde, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ÆRTER Plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  VÅRHVEDE planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  VÅRHVEDE Vækststadium af vårhvede.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  VÅRHVEDE Plantehøjde, cm.
   
  P04Stadium 60, St. 60 for vårhvede
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE.
  LUPIN, g friskvægt
  ÆRTER, g friskvægt
  VÅRHVEDE, g friskvægt
  UKRUDT, g friskvægt
  LUPIN, antal planter i planteklip
  ÆRTER, antal planter i planteklip
  UKRUDT, g tørvægt
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  BLADLUS % planter m.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  BLADLUS2 % planter m, .
  ÆRTER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  BLADLUS3 % planter m, .
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  SEPTORIA % dækning.
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  GULRUST % dækning.
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  MELDUG % dækning.
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  BRUNRUST % dækning.
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  GRÅSKIMMEL % dækning.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  **1 dato for.
  Dato for blomstring af LUPIN.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  **2 dato for.
  Dato for blomstring af MARKÆRT.
   
  P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  LUPIN Plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ÆRTER Plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  VÅRHVEDE Plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  SKUD /plante.
  Skud pr. plante i VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  GRÅSKIMMEL % dækning.
  % dækning af planten. ÆRT.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  GRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  BLADLUS % planter m.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  BLADLUS2 % planter m, .
  ÆRTER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  BLADLUS3 % planter m, .
  VÅRHVEDE
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  GRÅSKIMMEL % dækning.
  % dækning af planten. LUPIN.
   
  P06Stadium 90, Før høst
  ledSTÆNGEL/HALM-PR. til Koldkærgård.
  TØRSTOF, g i halmprøven
  ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
  (Kan udføres som en arealspecifik planteprøve), se tekstafsnit FØR HØST - HALM.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS: Prøvestørrelse min. 3 kg
  VÅRHVEDE, % i renvare
  RENHED, % i råvare
  ÆRTER, % i renvare
  LUPIN, % i renvare
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  Parcel**1 dato for.
  Dato for modning af afgrøde. Samlet vurdering af alle arter.
   
  P08Efter høst, Data for lupin-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 2, 3, 6, 7, 8, 9
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  1000 KORNSVÆGT, g
  P09Efter høst, Data for markært-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  P10Efter høst, Data for vårhvede-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  1000 KORNSVÆGT, g


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Forsøget er en del af EU-projektet DIVERSify, hvor der foreligger en protokol for gennemførelse og registreringer (er indarbejdet i planen). Registreringer kan derfor afvige fra Vejledning i bedømmelser og i disse tilfælde skal protokollen for DIVERSify følges. Kontakt Inger Bertelsen i tvivlstilfælde.

  PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE (P04): Planteprøve udtages i et areal på 25 cm2 parallelt med sårækkerne, Både afgrøde og ukrudt høstes ca. 1,5 cm over jordoverfladen. Prøve sorteres i markært, lupin, vårhvede og ukrudt. For markært og lupin tælles antal planter. For markært, lupin og vårhvede måles friskvægt straks efter høst. Ukrudtsbiomassen vejes både som friskvægt og prøven tørres og vejes igen. Skal vejes på en præcis og kalibreret vægt.

  FØR HØST - HALM: Senest på dagen for høst registreres parceludbytter af halm og halmprøver udtages på ledniveau, som sendes til Teknologisk Institut til tørstofanalyse. Høst af halm aftales nærmere med Inger Bertelsen.

  HØST: Der høstes efter lupinernes modningstidspunkt i led 6. I et fugtigt år, hvor lupinerne bliver ved med at gro, aftales det bedste høsttidspunkt med Inger Bertelsen.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages kerne/frø prøver på ledniveau, jvf. Instruktion for udtagning af kerne/frøprøver. Vigtigt at den samlede prøve er min 3 kg. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, som måler renhed, sorterer blandingsprøverne ud på arterne ærter, lupin og vårhvede. Herefter måles vandprocent, TKV på artsniveau, samt råprotein i ærter og vårhvede, mens lupin sendes til kemisk analyse hos Eurofins.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk