Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
011042020 Vinterhvedesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2020
Fordelingsdato: 24-09-2019
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn), samt LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2019 IKKE var græs.

  ARBEJDSFORDELING:
  Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 12.

  ANLÆGSDATA: LFE 6 og 12: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,2-0,4 l Trimaxx M eller 0,5 l Medax Top + 0,5-0,75 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  * Er der anvendt Trimaxx M ved første behandling anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat
  * Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,3 l Trimaxx M.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt. forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  Informer
  Kalmar
  Sheriff
  2Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  Informer
  Kalmar
  Sheriff
  3Stadium 00Torp
  4Stadium 00Ohio
  5Stadium 00Benchmark
  6Stadium 00Sheriff
  7Stadium 00KWS Lili
  8Stadium 00Hacksta
  9Stadium 00Informer
  10Stadium 00Drachmann
  11Stadium 00Kvarn
  12Stadium 00Graham
  13Stadium 00KWS Leif
  14Stadium 00KWS Extase
  15Stadium 00Kvium
  16Stadium 00KWS Zyatt
  17Stadium 00LG Quadrant
  18Stadium 00RGT Saki
  19Stadium 00Heerup
  20Stadium 00Momentum
  21Stadium 00Chevignon
  22Stadium 00KWS Scimitar
  23Stadium 00KWS Firefly
  24Stadium 00LG Skyscraper
  25Stadium 00Gleam
  26Stadium 00KWS Colosseum
  27Stadium 00NOS 511014.06
  28Stadium 00Marly
  29Stadium 00NOS 511192.01
  30Stadium 00NOS 511192.39
  31Stadium 00Rembrandt
  32Stadium 00Sj M0351
  33Stadium 00Sj M0471
  34Stadium 00Sj M0477
  35Stadium 00HymalayaHybrid
  36Stadium 00DSV318117
  37Stadium 00LEU180220
  38Stadium 00BB 6222.15
  39Stadium 00BB 8160.16
  40Stadium 00RW41815
  41Stadium 00RW41831
  42Stadium 00RW41869
  43Stadium 00RW61801
  44Stadium 00KWS W386
  45Stadium 00SY Insitor
  46Stadium 00Br 11393p52
  47Stadium 00EW6364
  48Stadium 00Sj N0291
  49Stadium 00NOS 512144.01
  50Stadium 00NOS 512144.05
  51Stadium 00LG Initial
  52Stadium 00EW6677
  53Stadium 00NORD 18/263
  54Stadium 00LEU180107
  55Stadium 00DSV319119
  56Stadium 00RW21811
  57Stadium 00RW41841
  58Stadium 00RW41862
  59Stadium 00RW41885
  60Stadium 00RW41920
  61Stadium 00AUK2001
  62Stadium 00KW 2683-18
  63Stadium 00KW 7795-2-16
  64Stadium 00KWS W381
  65Stadium 00KWS W383
  66Stadium 00KWS W389
  67Stadium 00KWS W395
  68Stadium 00KWS W396
  69Stadium 00KWS W399
  70Stadium 00WPD 14DH0551-10
  71Stadium 00WPD 14DH0551-09
  72Stadium 00LSPBW009
  73Stadium 00Sj P0122
  74Stadium 00Sj P0579
  75Stadium 00Sj Q0384
  76Stadium 00Sj Q0385
  77Stadium 00Sj Q0331
  78Stadium 00WPB 12W0633-05
  79Stadium 00NOS 513085.09
  80Stadium 00NOS 513150.01
  81Stadium 00NOS 513151.20
  82Stadium 00NOS 513167.01
  83Stadium 00NOS 513191.30
  84Stadium 00NOS 513195.01
  85Stadium 00SY Clipper
  86Stadium 00SY 118455
  87Stadium 00Br 10996a61
  88Stadium 00SY8119308Hybrid
  89Stadium 00Gentleman
  90Stadium 00KM 18130
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybridsorten led 35 og led 88 nedsættes udsædsmængden til 70% = 245 spiredygtige kerner pr. m2.

  Udsæd til LFE 6 og 12 leveres udvejet til en brutto parcel på 1,5 x 12 m. fra Teknologisk Institut. De øvrige lokaliteter modtager udsæden til A-sorter fra Tystofte og udsæden til B-sorter fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Koldkærgård videresender alle ledprøver til Tystoftefonden, der videresender udvalgte prøver til foderanalyse hos Eurofins Agro Testing i september måned.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive + Holeby) og LFE 36 (Sejet) analyserer prøverne for NIT-parametre samt renhed og sender alle prøver til Tystofte.
  LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn) sender alle parcelprøver til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed.
  Teknologisk Institut videresender minimum 2 kg pr. ledprøve fra alle sorter fra lokaliteterne LFE 6 og 12 til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk