Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020942020 OBS parceller vinterhvedesorter, økologiske forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-11-2020
Fordelingsdato: 19-10-2019
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Formålet med at anlægge OBS-parcellerne under økologiske forhold er at undersøge sorternes dyrkningsegenskaber, konkurrenceevne og sygdomsmodtagelighed ved økologisk dyrkning. Det er dog underlagt den begrænsning, at der kun er to forsøgslokaliteter (tre for vinterhvedesorter) med kun én gentagelse. Men formålet er samtidig at afprøve et forsøgssamarbejde, som kan fungere fremadrettet, hvis OBS-parcellerne under økologiske forhold giver brugbare informationer for de økologiske landmænd og andre. OBS-parcellerne vil blive brugt til demonstrationsaktiviteter for økologiske landmænd.

BAGGRUND: OBS-parcellerne anlægges under økologiske forhold som en del af et europæisk Horizon 2020 projekt LIVESEED, hvor der bl.a. arbejdes med at fremme økologisk værdiafprøvning af sorter. OBS-parcellerne under økologiske forhold er et samarbejde mellem TystofteFonden, SEGES, Teknologisk Institut, forsøgsenheder og landmænd. Tystofte står for udvejning af udsæd og sygdomsregistreringer i løbet af vækstsæsonen, og forsøgsenhederne og SEGES står for øvrige registreringer. Der laves de samme registreringer af dyrkningsegenskaber som under konventionelle forhold, suppleret med registreringer af betydning for ukrudtskonkurrenceevnen.

FORSØGSSTEDER: LFE12 (Patriotisk Selskab) , LFE 44 (Tystofte) og LFE 33 (Nordic Seed, Dyngby).

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2019 IKKE var græs.
Forsøget hos LFE 12 og LFE 44 anlægges sammen med OBS parceller i vinterbyg, vinterrug og triticale.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 12.
Tystoftefonden udfører sygdomsregistreringer.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Tystofte fremsender forslag til såplan. Parceller anlægges på tværs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødskes efter stedets normale behov. Der foretages blindharvning på tværs af parcellerne, arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
Informer
Kalmar
Sheriff
2Stadium 00Ure
3Stadium 00Torp
4Stadium 00Ohio
5Stadium 00Benchmark
6Stadium 00Sheriff
7Stadium 00KWS Lili
8Stadium 00Hacksta
9Stadium 00Informer
10Stadium 00Drachmann
11Stadium 00Kvarn
12Stadium 00Graham
13Stadium 00KWS Leif
14Stadium 00KWS Extase
15Stadium 00Kvium
16Stadium 00KWS Zyatt
17Stadium 00LG Quadrant
18Stadium 00RGT Saki
19Stadium 00Heerup
20Stadium 00Momentum
21Stadium 00Chevignon
22Stadium 00KWS Scimitar
23Stadium 00KWS Firefly
24Stadium 00LG Skyscraper
25Stadium 00Gleam
26Stadium 00KWS Colosseum
27Stadium 00NOS 511014.06
28Stadium 00Marly
29Stadium 00Pondus
30Stadium 00NOS 511192.39
31Stadium 00Rembrandt
32Stadium 00Sj M0351
33Stadium 00Sj M0471
34Stadium 00Sj M0477
35Stadium 00HymalayaHybrid
36Stadium 00Champion
37Stadium 00Elanza
38Stadium 00BB 6222.15
39Stadium 00BB 8160.16
40Stadium 00RGT Thorpe
41Stadium 00RGT Thy
42Stadium 00RGT Bairstow
43Stadium 00RGT Svanninge
44Stadium 00KWS Sabrum
45Stadium 00SY Insitor
46Stadium 00Asgard
47Stadium 00EW6364
48Stadium 00Sj N0291
49Stadium 00NOS 512144.01
50Stadium 00NOS 512144.05
51Stadium 00LG Initial
52Stadium 00EW6677
53Stadium 00NORD 18/263
54Stadium 00Debian
55Stadium 00DSV319119
56Stadium 00RW21811
57Stadium 00RW41841
58Stadium 00RGT Stokes
59Stadium 00RW41885
60Stadium 00RW41920
61Stadium 00AUK2001
62Stadium 00KW 2683-18
63Stadium 00KW 7795-2-16
64Stadium 00KWS Silvum
65Stadium 00KWS Dawsum
66Stadium 00KWS Henum
67Stadium 00KWS W395
68Stadium 00KWS W396
69Stadium 00KWS W399
70Stadium 00WPD 14DH0551-10
71Stadium 00WPD 14DH0551-09
72Stadium 00LSPBW009
73Stadium 00Sj P0122
74Stadium 00Sj P0579
75Stadium 00Sj Q0384
76Stadium 00Sj Q0385
77Stadium 00Sj Q0331
78Stadium 00WPB 12W0633-05
79Stadium 00NOS 513085.09
80Stadium 00NOS 513150.01
81Stadium 00NOS 513151.20
82Stadium 00NOS 513167.01
83Stadium 00NOS 513191.30
84Stadium 00NOS 513195.01
85Stadium 00SY Clipper
86Stadium 00SY 118455
87Stadium 00Br 10996a61
88Stadium 00SY8119308Hybrid
89Stadium 00Gentleman
90Stadium 00KM 18130
91Stadium 00Festival
92Stadium 00Safari
93Stadium 00Fritop
94Stadium 00Vinterhvede-værn
95Stadium 00MS-Septoria
96Stadium 00MS-brunrust
97Stadium 00Anja
98Stadium 00Florida
99Stadium 00Substance
100Stadium 00Ambition
101Stadium 00Gawain
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2. Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 10 m2 og leveres opsorteret fra Tystoftefonden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelFOTO digital.
Udføres af SEGES.
 
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelGULRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P05Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelGULRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledMODENHED dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 


INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk