Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020922020 OBS parceller vinterrugsorter, økologiske forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2020
Fordelingsdato: 19-10-2019
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Formålet med at anlægge OBS-parcellerne under økologiske forhold er at undersøge sorternes dyrkningsegenskaber, konkurrenceevne og sygdomsmodtagelighed ved økologisk dyrkning. Det er dog underlagt den begrænsning, at der kun er to forsøgslokaliteter (tre for vinterhvedesorter) med kun én gentagelse. Men formålet er samtidig at afprøve et forsøgssamarbejde, som kan fungere fremadrettet, hvis OBS-parcellerne under økologiske forhold giver brugbare informationer for de økologiske landmænd og andre. OBS-parcellerne vil blive brugt til demonstrationsaktiviteter for økologiske landmænd.

BAGGRUND: OBS-parcellerne anlægges under økologiske forhold som en del af et europæisk Horizon 2020 projekt LIVESEED, hvor der bl.a. arbejdes med at fremme økologisk værdiafprøvning af sorter. OBS-parcellerne under økologiske forhold er et samarbejde mellem TystofteFonden, SEGES, Teknologisk Institut, forsøgsenheder og landmænd. Tystofte står for udvejning af udsæd og sygdomsregistreringer i løbet af vækstsæsonen, og forsøgsenhederne og SEGES står for øvrige registreringer. Der laves de samme registreringer af dyrkningsegenskaber som under konventionelle forhold, suppleret med registreringer af betydning for ukrudtskonkurrenceevnen.

FORSØGSSTEDER: LFE12 (Patriotisk Selskab) og LFE 44 (Tystofte).

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2019 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterbyg, triticale og vinterhvede.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 12.
Tystoftefonden udfører sygdomsregistreringer.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Tystofte fremsender forslag til såplan. Parceller anlægges på tværs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget gødskes efter stedets normale behov. Der foretages blindharvning på tværs af parcellerne, arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00KWS VinettoHybrid
2Stadium 00KWS LivadoHybrid
3Stadium 00SU Performer 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
4Stadium 00KWS SerafinoHybrid
5Stadium 00KWS TayoHybrid
6Stadium 00KWS JethroHybrid
7Stadium 00KWS BeradoHybrid
8Stadium 00SU Pluralis 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
9Stadium 00SU Arvid 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
10Stadium 00KWS ReceptorHybrid
11Stadium 00KWS MotivatorHybrid
12Stadium 00HYH312Hybrid
13Stadium 00HYH315Hybrid
14Stadium 00DH381Hybrid
15Stadium 00DH386Hybrid
16Stadium 00KWS-H196Hybrid
17Stadium 00KWS-H197Hybrid
18Stadium 00KWS-H198Hybrid
19Stadium 00KWS-H199Hybrid
20Stadium 00KWS-H200Hybrid
21Stadium 00KWS-H202Hybrid
22Stadium 00KWS-H203Hybrid
23Stadium 00HYH 311Hybrid
24Stadium 00HYH 313Hybrid
25Stadium 00HYH 314Hybrid
26Stadium 00HYH 318Hybrid
27Stadium 00HYH 321Hybrid
28Stadium 00HYH 322Hybrid
29Stadium 00HYH 327Hybrid
30Stadium 00HYH 328Hybrid
31Stadium 00HYH 329Hybrid
32Stadium 00HYH 330Hybrid
33Stadium 00KWS JarroHybrid
34Stadium 00KWS ChelloHybrid
35Stadium 00KWS BalkoHybrid
36Stadium 00KWS BestorHybrid
37Stadium 00KWS TutorHybrid
38Stadium 00DH399Hybrid
39Stadium 00KWS-H205Hybrid
40Stadium 00KWS-H206Hybrid
41Stadium 00KWS-H207Hybrid
42Stadium 00KWS-H208Hybrid
43Stadium 00KWS-H209Hybrid
44Stadium 00KWS-H210Hybrid
45Stadium 00KWS-H211Hybrid
46Stadium 00KWS-H212Hybrid
47Stadium 00KWS-H213Hybrid
48Stadium 00KWS-H214Hybrid
49Stadium 00DC 97Population
50Stadium 00HYH331Hybrid
51Stadium 00HYH332Hybrid
52Stadium 00HYH333Hybrid
53Stadium 00HYH337Hybrid
54Stadium 00VærnHybrid
55Stadium 00VærnHybrid
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2 for populationssorter. OBS i hybrider (og i hybrid + 10% population) nedsættes udsædsmængden til 230 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 10 m2 og leveres opsorteret fra Tystoftefonden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, November
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelFOTO digital.
Udføres af SEGES.
 
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P05Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledMODENHED dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 


INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk