Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
020912020 OBS parceller vinterbygsorter, økologiske forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2020
Fordelingsdato: 19-10-2019
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Formålet med at anlægge OBS-parcellerne under økologiske forhold er at undersøge sorternes dyrkningsegenskaber, konkurrenceevne og sygdomsmodtagelighed ved økologisk dyrkning. Det er dog underlagt den begrænsning, at der kun er to forsøgslokaliteter (tre for vinterhvedesorter) med kun én gentagelse. Men formålet er samtidig at afprøve et forsøgssamarbejde, som kan fungere fremadrettet, hvis OBS-parcellerne under økologiske forhold giver brugbare informationer for de økologiske landmænd og andre. OBS-parcellerne vil blive brugt til demonstrationsaktiviteter for økologiske landmænd.

BAGGRUND: OBS-parcellerne anlægges under økologiske forhold som en del af et europæisk Horizon 2020 projekt LIVESEED, hvor der bl.a. arbejdes med at fremme økologisk værdiafprøvning af sorter. OBS-parcellerne under økologiske forhold er et samarbejde mellem TystofteFonden, SEGES, Teknologisk Institut, forsøgsenheder og landmænd. Tystofte står for udvejning af udsæd og sygdomsregistreringer i løbet af vækstsæsonen, og forsøgsenhederne og SEGES står for øvrige registreringer. Der laves de samme registreringer af dyrkningsegenskaber som under konventionelle forhold, suppleret med registreringer af betydning for ukrudtskonkurrenceevnen.

FORSØGSSTEDER: LFE12 (Patriotisk Selskab) og LFE 44 (Tystofte).

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2019 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterrug, triticale og vinterhvede.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 12.
Tystoftefonden udfører sygdomsregistreringer.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Tystofte fremsender forslag til såplan. Parceller anlægges på tværs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødskes efter stedets normale behov. Der foretages blindharvning på tværs af parcellerne, arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-byg2Comeback
Neptun
KWS Infinity
KWS Kosmos
2Stadium 00KWS Meridian
3Stadium 00KWS Infinity
4Stadium 00KWS Kosmos
5Stadium 00Neptun
6Stadium 00Comeback
7Stadium 00KWS Higgins
8Stadium 00LG Flynn
9Stadium 00Toreroo
10Stadium 00Bordeaux
11Stadium 00Cleopatra
12Stadium 00Jettoo
13Stadium 00SY Galileoo
14Stadium 00Journey
15Stadium 00Valerie
16Stadium 00LG Globetrotter
17Stadium 00Zophia
18Stadium 00Absalon
19Stadium 00KWS Patriot
20Stadium 00Jakubus
21Stadium 00KWS Orbit
22Stadium 00KWS Hawking
23Stadium 00Homeland
24Stadium 00Teuto
25Stadium 00KWS Oasis
26Stadium 00SJ 168270
27Stadium 00SJ 167150
28Stadium 00Br 12080r6
29Stadium 00KWS Tardis
30Stadium 00SY Kingsbarn
31Stadium 00Br 12514p5
32Stadium 00LGBU18-6531
33Stadium 00NOS 914.014-64
34Stadium 00NOS 914.032-52
35Stadium 00NOS 914.032-65
36Stadium 00NOS 915.040-54
37Stadium 00NOS 915.046-58
38Stadium 00NOS 915.029-54
39Stadium 00SJ 171111
40Stadium 00SJ 172033
41Stadium 00SJ 185090
42Stadium 00SC 30757 TH
43Stadium 00Br 12621r5
44Stadium 00SY Thunderbolt
45Stadium 00SY 217543
46Stadium 00KWS Wallace
47Stadium 00KWS B137
48Stadium 00KWS Loris
49Stadium 00KWS Morris
50Stadium 00Yukon
51Stadium 00SU Laubella
52Stadium 00SY Kingston
53Stadium 00Heroic
54Stadium 00Bruni
55Stadium 00Værn 2-radet
56Stadium 00MS-Skoldplet
57Stadium 00MS-ramularia
58Stadium 00MS-bygrust
59Stadium 00MS-meldug
60Stadium 00Celtic
61Stadium 00Prestige
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybrider nedsættes udsædsmængden til 325 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 10 m2 og leveres opsorteret fra Tystoftefonden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 22, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelFOTO digital.
Udføres af SEGES.
 
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P05Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P06Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelMODENHED dato for.
 


INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk