Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091772020 Afprøvning af sensor til monitering af skadedyr i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-06-2020
Fordelingsdato: 23-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenholde sensorernes registreringer af skadedyr med angreb på planterne, fangster i gule fangbakker og på gule limplader. At afdække hvor stort et areal en sensor kan dække mht. en valid monitering af skadedyr i raps. At vurdere variationen i angreb indenfor marken og mellem nabomarker.

BAGGRUND: FaunaPhotonics sensorteknik er udviklet til monitorering af skadedyr i vinterraps ved hjælp af kamerateknologi, algoritmer og billedanalyse. Forsøget løber fra forår2020 til sommer 2020 med fokus på glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmyg. Resultaterne af feltmålingerne vil give mulighed for evaluering af sensoren sammenholdt med de bedømte angrebsgrader og fangster i fælder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget placeres nær Sorø i økologiske vinterrapsmarker i et område af marken, hvor der forventes angreb af skadedyr. Der skal være god dækning af 3G eller 4G net på arealet.


ARBEJDSFORDELING:
FaunaPhotonics:
Opsætning af sensor i marken i samråd med VKST Ringsted.
Flyt af sensor ifm generel behandling i marken.
Evt. flytning af limplader ifm generel behandling i marken.
Registrering af insekter med sensor og i fangbakker/limplader
Data for registeringer i fangstfælder sendes til Lotte Buch

VKST, Ringsted:
Anlæg af forsøg og koordinering med landmand
Afsætning af punkter med RTK-GPS
Registreringer ifl. måletider.
Indsendelse af gule limplader til SEGES.

ANLÆGSDATA: Der placeres 7 sensorer ialt. 6 sensorer placeres i et hovedfelt sammen med fangbakker og limplader (se skitse 1). 1 sensor placeres i en anden mark, som vist på skitsen.
I området med 6 sensorer placeres fangbakker og limplader med 33 meters afstand, som vist på skitsen. Sensorerne placeres med en minimumsafstand på 45 meter
Der placeres ligeledes fangbakker og limplader 4 forskellige steder i nabomarker, som vist på skitse 1. Efter opsætning af fangbakker afsættes de med RTK GPS ift nøjagtig placering i marken. Dette gælder også mht, placering af alle sensorer.
Sensorerne opsættes af FaunaPhotonics og skal placeres således, at det er nemt at få adgang til sensoren igennem hele vækstsæsonen.

VKST - FANGBAKKER
Fangbakker/limplader der placeres tæt ved sensor skal stå med 0,5 meters afstand til sensor.

FAUNAPHOTONICS - FANGBAKKER
Placeres med 33 meters afstand i FP mainplot som vist på skitsen. De øvrige fangstfælder placeres 0,5 m fra VKST`s fangstfælder.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som den omgivende mark.
Faunaphotonics aftaler med landmand omkring flytning af sensor, når der udføres generel behandling i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsmonitorering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Fangstfælde 1Fangst ved fælder
2Fangstfælde 2Fangst ved fælder
3Fangstfælde 3Fangst ved fælder
4Fangstfælde 4Fangst ved fælder
5Fangstfælde 5Fangst ved fælder
6Fangstfælde 6Fangst ved fælder
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der er oprettet 5 led til indberetning af de forskellige registreringer.

OPSÆTNING AF FANGSTFÆLDER:
Gule fangbakker, VKST:

VKST placerer ialt 5 fangbakker, som vist på skitsen (gule dråber). De 5 fangbakker placeres i hvert sit område, som markeret på skitserne. I alle områder placeres VKST`s og FP´s fangbakker indenfor 0,5 meters afstand. Ved sensor 7 placeres VKST`s fangbakke 0,5 m fra sensoren.
Hver fangbakke aflæses og tømmes ugentlig for skadedyr. Gule fangbakker placeres fra og med uge 13-23 (ved begyndende angreb af glimmerbøsser). De gule fangbakker placeres i højde med rapsknopperne og senere i højde med rapsblomsterne.

Gule limplader: Der opsættes en gul limplade ved siden af hver af de 5 fangbakker, som VKST aflæser fra st. 61 jf skitsen, som aflæses for antal galmyg og indsendes ugentlig til SEGES i 7 uger. Teknologisk Institut indberetter data.
- Vejledning i opsætning af fangbakker og limplader fremsendes på mail.

MATERIALER: Gule fangbakker, gule limplader og materiale til opsætning fremsendes fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Ved anlæg
ParcelAFSTAND m.
fra fangstfælde til sensor
 
P0211-03-2020, Ved begyndende angreb, Uge 11
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P0318-03-2020, Uge 12
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P0425-03-2020, Uge 13
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P0501-04-2020, Uge 14
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P0608-04-2020, Uge 15
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P0711-04-2020, Uge 15 - 2. måling
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P0815-04-2020, Uge 16
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P0918-04-2020, Uge 16 - 2. måling
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P1022-04-2020, Uge 17
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P1125-04-2020, Uge 17 - 2. måling
ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
 
ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelGLIMMERBØSSER fangst af.
i gule fangbakker
 
P1229-04-2020, uge 18
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P1302-05-2020, uge 18 - 2. måling
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P1406-05-2020, uge 19
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P1509-05-2020, uge 19 - 2. måling
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P1613-05-2020, uge 20
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P1716-05-2020, uge 20 - 2. måling
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P1820-05-2020, uge 21
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P1923-05-2020, uge 21 - 2. måling
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P2027-05-2020, uge 22
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P2130-05-2020, uge 22 - 2. måling
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P2203-06-2020, uge 23
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P2306-06-2020, uge 23 - 2. måling
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
 
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
 
P2410-06-2020, uge 24
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
P2517-06-2020, uge 25
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelse af skadedyrsangreb udføres på 20 planter i en radius af ca 1 meter fra hver fangstfælde. I tilfælde af at planterne bliver trådt ned.udvides radius, og der skrives et notat.

Glimmerbøsser: Antal angrebne planter og antal glimmerbøsser pr. plante samt procent angrebne skulper bedømmes fra begyndende angreb og ugentlig til og med uge 17.

Skulpesnudebiller: Der bedømmes procent planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, procent skulper angrebet af skulpesnudebiller. Bedømmes ugentlig fra uge 18 (st. 61) og til og med uge 23.

Skulpegalmyg: Der bedømmes procent planter angrebet af skulpegalmyg samt registrering af første larver af skulpegalmyg. Bedømmes ugentlig fra uge 18 (st. 61) og til og med uge 23.

 • I 2 uger med de største fangster af glimmerbøsser hhv. skulpesnudebiller bedømmer VKST 2 gange ugentlig, hvorfor der er oprettet 2 måletider per uge.
 • Nøjagtige bedømmelsestidspunkter i foråret specificeres ift. rapsens udvikling.

 • HØST: Forsøget høstes ikke.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-04-2020Forsøgsplan er opdateret med ekstr led 6, da der skal opsættes en fangbakke/limplade 1 meter fra SE-sensor i mainplot (LTB)
  03-06-2020Plan er opdatret med P24 + P25 (LTB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  091772020_skitse 1.pdf091772020_skitse 1.pdf
  091772020_skitse 2.pdf091772020_skitse 2.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk