Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
050811920 Nedvisning af hvidkløver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-07-2020
Fordelingsdato: 29-10-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge eventuel skade på udlægget af engrapgræs efter nedvisning af hvidkløver.

BAGGRUND: Efter forbuddet mod anvendelsen af Reglone skal der findes nye muligheder for at nedvisne hvidkløver til frøproduktion før høst. Der er i 2019 apprøvet forskellige nedvisningsstrategier. Vi ved imidlertid ikke om nogle af disse strategier kan have påvirket udlægget af engrapgræs.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges hvo forsøg 050811919 lå. Forsøget høstes efter aftale med Barthold Feidenhans´l.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning udført i 2019
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
11 l Metaxon
Skårlægning
21 l Zypar
Skårlægning
3166 l TopGun Finalsan Koncentrat
Skårlægning
416 l Beloukha
Skårlægning
51 l Metaxon
0,2 l Reglone
0,1 l Agropol
60,5 l Belkar
Skårlægning
71,5 kg Roundup PowerMax
Skårlægning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen behandlinger dette år.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0129-06-2019, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0201-11-2019
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
af engrapgræs
 
P0301-04-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
af engrapgræs
 
P04Stadium 89, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare ved maskinrensning
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


HØST: Forsøget høstes efter aftale med Barthold Feidenhans´l.

KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og spireevne udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
05-12-2019Forsøgsbetaling er tilføjet (LTB)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07
Belkar GHS09 GHS07
Beloukha GHS05
Metaxon GHS07 GHS05
Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09
TopGun Finalsan Koncentrat GHS07
Zypar GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk