Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070522020 Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret- Udvidet plan Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2020
Fordelingsdato: 11-09-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afdække behov for tilførsel af fosfor og kvælstof om efteråret til vinterhvede, herunder at undersøge forskellige typer og mængder af gødning, samt at undersøge om coatning med nanoP-gødning kan bidrage til at dække behovet for fosfor i efteråret.

BAGGRUND: Et stort antal Landsforsøg gennem de sidste 20 år, viser generelt ikke behov for at tilføre kvælstof og fosfor til vinterhvede om efteråret. På enkelte lokaliteter er der imidlertid opnået store merudbytter for fosfor. Samtidig er erfaringerne specielt fra Nordjylland, at der i praksis ses meget stor effekt af tilførsel af 50-100 kg diammoniumfosfat pr. ha. Dette vil ikke være muligt på husdyrbedrifter på grund af den nye fosforregulering. Der er derfor stort behov for at afdække hvilke marker, der har et reelt behov for tilførsel af fosfor.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på et areal i Nordjylland med sandet jord med begrundet forventning om lav Pt og med forventet behov for tilførsel af fosfor i efteråret. Forsøget må ikke placeres i samme marker som forsøg i serien 070432020. Der tildeles normale fosformængder om foråret. Et areal uden tilførsel af husdyrgødning foretrækkes.

ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut står for bejdsning af udsæd til led 6
 • LFE 1 står forbehandlinger, såning og høst i led 1-13
 • KU står for behandlinger, såning og høst i led 14
 • LFE 1 tilfører Mangan i led 14
 • LFE 1 tager kontakt til SEGES inden udtagning af planteprøver i P02
 • SEGES gennemfører måling med fosfortester i P02

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerNS 27-4Både mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: I efteråret må der ikke tildeles anden P- og N-gødning end forsøgsgødningen. Ellers behandles forsøget, som den omkringliggende mark.
  . Forsøget må godt behandles med mangan som i den omkringliggende mark, udover forsøgsbehandlingerne.
  ALLE led tildeles i foråret den samme gødningsmængde som omgivende mark. Mængder og gødningstype noteres under grundbehandling i PC-Markforsøg. Det forudsættes, at den tilførte fosfor- og kvælstofmængde i handels- og husdyrgødning om foråret er tilstrækkelig til at dække markens behov.

  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-09-2019
  Ved såning
  Ingen gødning
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019

  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,034 l Agrotain
  215-09-2019
  Ved såning
  15 kg P73 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  13 kg NPlaceret
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  315-09-1919
  Ved såning
  13 kg N62 kg Svovlsur ammoniak 21
  Placeret
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  415-09-2019
  Ved såning
  7,8 kg P39 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  7 kg NPlaceret
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  6 kg N20 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,016 l Agrotain
  515-09-2019
  Ved såning
  Ingen gødning
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,034 l Agrotain
  615-09-2019
  Udsæd bejdset med NanoP
  Ved såning
  Ingen gødningBejdsning
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019

  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,034 l Agrotain
  715-09-2019
  Ved såning
  7,8 kg P39 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  7 kg NIblandet udsæd
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  6 kg N20 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,016 l Agrotain
  815-09-2019
  Ved såning
  4 kg P20 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  3,6 kg NPlaceret
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  9,4 kg N31 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,025 l Agrotain
  915-09-2019
  Ved såning
  4 kg P20 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  3,6 kg NIblandet udsæd
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  9,4 kg N31 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,025 l Agrotain
  1015-09-2019
  Ved såning
  7,8 kg P71 kg NPK 8-11-20 m. S
  5,7 kg NPlaceret
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  7,3 kg N24 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,019 l Agrotain
  1115-09-2019
  Ved såning
  7,8 kg P71 kg NPK 8-11-20 m. S
  5,7 kg NIblandet udsæd
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019
  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  7,3 kg N24 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,019 l Agrotain
  1215-09-2019
  Ved såning
  7,7 kg P43 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019

  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,034 l Agrotain
  1315-09-1919
  Ved såning
  13 kg N62 kg Svovlsur ammoniak 21
  Placeret
  1415-09-2019
  Ingen såning
  Ingen gødning
  Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-11-2019

  14 dage efter 1. mangantildeling
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  30-11-2019

  14 dage efter
  2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
  15-03-2020
  Forår ved begyndende vækst
  13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
  0,034 l Agrotain
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Forsøget sås inden 20. september

  Se skitse med forsøgsbehandlingerne nedenfor.

  Efterår
 • I led 1 og 5 gødskes ikke i forbindelse med såning
 • I led 2 placeres 13 kg N i Diammoniumfosfat ved såning
 • I led 3 placeres 13 kg N i Svovlsur ammoniak ved såning
 • I led 4 placeres 7 kg N i Diammoniumfosfat ved såning
 • I led 6 sås med frø coated med nanoP
 • I led 7 blandes 7 kg N i diammoniumfosfat i udsæden ved såning
 • I led 8 placeres 4 kg N i diammoniumfosfat ved såning
 • I led 9 blandes 4 kg N i diammoniumfosfat i udsæden ved såning
 • I led 10 placeres 6 kg N i NPK 8-11-20 ved såning
 • I led 11 blandes 6 kg N i NPK 8-11-20 i udsæden ved såning
 • I led 12 placeres 7,5 kg P i tripelsuperfosfat ved såning
 • Led 14 fritholdes for såning.KU etablerer afgrøden i dette led.

  Efterår, øvrige behandlinger:
 • I led 1-4, 6-12 og 14 udsprøjtes mangansulfat 3 gange - første gang i st. 13 (2-3 blade) og efterfølgende med 14 dages mellemrum.
  Link til beregning af mængde mangansulfat32 til udsprøjtning i forsøg

  Forår
 • Led 2, 3 og 13 tildeles ikke forsøgsmæssigt gødning i foråret
 • Led 1, 5, 6, 12 og 14 tildeles 13 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
 • Led 4 og 7 tildeles 6 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
 • Led 8 og 9 tildeles 9 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
 • Led 10 og 11 tildeles 7 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
 • Udover forsøgsbehandlingerne gødskes forsøget i foråret som omgivende mark. Se tekstafsnit GENEREL BEHANDLING.

  Ved udbringning af Dangødning DAN 30-0-0-2 tilsættes 0,08 liter Agrotain pr. 100 kg gødning (eller 0.1 l pr. 100 liter gødning).

  UDSÆD: Leveres af Teknologsik Institut. Der leveres sorten Informer. Udsæd til led 6 leveres bejdset. Udsæd til led 14 gennems ved LFE 1 og afhentes derefter af Peter Schmidt Nielsen fra KU.

  GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit JORDPRØVER
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  I 0-25 cm udtages en mængde på 0,5 kg. Sendes til Teknologsik Institut. Se tekstafsnit om JORDPRØVER.
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  P02Stadium 13
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 6
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  FREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  VITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
  FOSFOR TESTER P-predict, .
  Udføres af SEGES. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
   
  P03Stadium 15
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  VITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0415-03-2020, Forår ved begyndende vækst
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  OVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P0505-04-2020, 3 uger senere
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  KERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  Udtages af Teknologisk Institut. Se tekstafsnit. HØST
  TØRSTOF, % af råvare
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  SPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER, P01: Der udtages to jordprøver i P01. Den ene sendes til analyse ved Agrolab. Den anden jordprøve sendes til Teknologisk Institut, som opbevarer prøven og videresender den til DGT-analyse efter aftale med Camilla Lemming.

  PLANTEPRØVE: Inden udtagelsen af planteprøver i st. 13 kontaktes Camilla Lemming, SEGES i forhold til gennemførsel af fosfortestermålingerne. Planteprøverne udtages jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  FOTO: I P03 og P04 tages foto i alle led i gentagelse 2. Foto tages i solskinsvejr med solen i ryggen. Billedet tages i et repræsentativt område af parcellen i 1½ meters højde i en vinkel på ca. 45 grader. Billederne oploades i PC- Markforsøg

  KERNE/FRØ PRØVE: Efter gennemførsel af NITvideresender Teknologisk Institut prøverne til Agrolab for fosforanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 / 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-09-2019I led 14 er der oprettet tildeling af NS 30-2 i foråret. Desuden er tekstafsnit forsøgsbehandling rettet. (RJE)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk