Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091972020 Væselhale og tokimbladet ukrudt i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2020
Fordelingsdato: 11-08-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse optimal strategi for bekæmpelse af væselhale og tokimbladet ukrudt i vinterraps om efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterrapsmarker og må kun anlægges på arealer, hvor der forventes en jævn bestand af væselhale, enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt. Der SKAL som udgangspunkt forefindes væselhale på forsøgsarealet. Der måles ikke udbytte. NB Forsøg må ikke anlægges i linjesorten Quartz. Om muligt udføres 2 forsøg i pløjet jord og 1 forsøg i pløjefri dyrket jord. Dette aftales med planansvarlig forud for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Spildkorn må bekæmpes med Agil efter behov. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Sørg for at bekæmpe snegle, hvis der er den mindste risiko for at der kan være snegle i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 09

Før fremspiring
0,25 l Clomate
Stadium 12 - 140,25 l Belkar
04-11-2019
November
1,25 l Kerb 400 SC
3Stadium 09

Før fremspiring
0,25 l Clomate
Stadium 12 - 140,25 l Belkar
4Stadium 12 - 14
0,25 l Belkar
04-11-2019
November
1,25 l Kerb 400 SC
5Stadium 09

Før fremspiring
0,25 l Clomate
04-11-2019
November
1,25 l Kerb 400 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 2, 3 og 5 behandles efter såning og senest før fremspiring.
 • Led 2, 3 og 4 behandles når rapsen har 2-4 blade.
 • Led 2, 4 og 5 behandles først i november, når jordtemperaturen er under 10 grader.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for anlæg af forsøg
   
  P02Stadium 12 - 14, Før 1. behandling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret arter som ikke allerede er oprettet.
   
  ParcelKAMILLE planter/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE planter/m2.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  ParcelVALMUE planter/m2.
   
  ParcelHYRDETASKE planter/m2.
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 16
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret arter som ikke allerede er oprettet.
   
  ParcelKAMILLE planter/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE planter/m2.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  ParcelVALMUE planter/m2.
   
  ParcelHYRDETASKE planter/m2.
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  P04Stadium 30, April
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelSTORKENÆB biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVALMUE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelKAMILLE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelBURRESNERRE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelHYRDETASKE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret arter som ikke allerede er oprettet.
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   


  HØST: Forsøget høstes ikke.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettet til Landskonsulent, Planteværn Carsten Fabricius: 87 40 53 57/29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Belkar GHS07 GHS09
  Kerb 400 SC GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk