Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
051052020 Vinterrapssorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2020
Fordelingsdato: 17-08-2019
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby), LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive) og LFE 44 (Tystoftefonden).

  FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vinterraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
  Forsøget SKAL placeres i samme mark som forsøg efter plan 051072020.
  Yderligere anbefalinger til forsøgsarealet:
 • Der tilstræbes 8 år mellem rapsafgrøder.
 • Faste værter, med aftale om håndtering af spildfrø efter høst.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE18.
 • Parceladskillelse og en eventuelt efterfølgende skårlægning aftaler LFE 18 med Teknologisk Institut.

 • ANLÆGSDATA: Parcelfordeling tilsendes til LFE 16 (VKST Holeby) og LFE 18 (Teknologisk Institut) fra Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødningsstrategi
 • Forsøgsarealet skal være velforsynet med P, K, Mg og andre næringsstoffer.
 • Som udgangspunkt ingen husdyrgødning til forsøgene, evt. mindre mængde gylle før såning om efteråret, ingen husdyrgødning om foråret.
 • 30-40 kg S/ha i de første to forårs tildelinger.
 • Kvælstofmængde svarende til den gældende kvælstofnorm for jordtypen. Der gødes med 40-50 kg kvælstof ved såning.
  Resten tildeles på følgende måde:
 • Svagt udviklet afgrøde: 80 kg N/ha ved begyndende vækst og resten af mængden medio april.
 • Kraftig udviklet afgrøde: 50 kg N/ha ved begyndende vækst, resterende mængde minus 40 kg N/ha medio april og lige før eller ved begyndende blomstring tildeles 40 kg N/ha.

  Skadedyr: Alle forsøg SKAL sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper, eller andre skadedyr, med et godkendt pyrethroid. Frøene er ikke behandlet med insekticider, og da der forventes en del rapsjordlopper anbefales en sprøjtning i 2-3 løvbladsstadiet og igen 2-3 uger senere. Der anvendes f.eks. 0,2 kg pr. ha Karate 2,5 WG.

  Ukrudt: Der skal udføres en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Der behandles efter behov. I st. 16 behandles med 0,4 l/ha Belkar for at bekæmpe kamille med mere om efteråret.

  Svampebekæmpelse:
  Ingen generel anbefaling om fungicidsprøjtning i udbytteforsøgene.
  Lokal option: Sprøjtning omkring blomstring, dog maks. 0,45 Orius plus 0,35 l Amistar

  Vækstregulering:
  Efterår: Der vækstreguleres ikke generelt. Hvis det vurderes, at der er et stort behov f.eks. grundet tidlig såning, så kan der vækstreguleres efter aftale med Jon Birger Pedersen
  Forår: Der må ikke vækstreguleres.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vin-rapArchitect
  DK Exception
  Hasting
  Smaragd
  2Stadium 00Blanding vin-rapArchitect
  DK Exception
  Hasting
  Smaragd
  3Stadium 00Blanding vin-rapArchitect
  DK Exception
  Hasting
  Smaragd
  4Stadium 00Ergo
  5Stadium 00DK Exception
  6Stadium 00Halyn
  7Stadium 00Butterfly
  8Stadium 00Dariot
  9Stadium 00Architect
  10Stadium 00Alasco
  11Stadium 00DK Exclaim
  12Stadium 00Armani
  13Stadium 00Smaragd
  14Stadium 00Hitaly
  15Stadium 00Hillico
  16Stadium 00INV1030
  17Stadium 00Amazzonite
  18Stadium 00DK Expat
  19Stadium 00V367OL
  20Stadium 00Dynamic
  21Stadium 00SY Iowa
  22Stadium 00Artemis
  23Stadium 00Ambassador
  24Stadium 00Aurelia
  25Stadium 00Crome
  26Stadium 00Finale
  27Stadium 00Collector
  28Stadium 00DK Expansion
  29Stadium 00Heminence
  30Stadium 00Helegant
  31Stadium 00Kim
  32Stadium 00Darling
  33Stadium 00Dazzler
  34Stadium 00DK Plastic
  35Stadium 00DK Playa
  36Stadium 00DK Exertion
  37Stadium 00Crootwell
  38Stadium 00Tempo
  39Stadium 00Otello KWS
  40Stadium 00SY Blossom
  41Stadium 00LG Aviron
  42Stadium 00Haugustina
  43Stadium 00Lagertha
  44Stadium 00DK Exsteel
  45Stadium 00Temptation
  46Stadium 00PT275
  47Stadium 00RGT Quizz
  48Stadium 00RGT Guzzi
  49Stadium 00Parcours
  50Stadium 00PT299
  51Stadium 00PT300
  52Stadium 00PT301
  53Stadium 00X17WT276C
  54Stadium 00PT302
  55Stadium 00PT303
  56Stadium 00PT304
  57Stadium 00Cumulus
  58Stadium 00Voltage
  59Stadium 00V 388 OL
  60Stadium 00V 386 OL
  61Stadium 00Desperado
  62Stadium 00Dinosaur
  63Stadium 00HRG1499
  64Stadium 00HRE1031
  65Stadium 00BND928
  66Stadium 00RAP 582
  67Stadium 00KWS Heikos
  68Stadium 00Hellekis
  69Stadium 00Haventure
  70Stadium 00Hodysse
  71Stadium 00Hostine
  72Stadium 00Litos
  73Stadium 00Prios
  74Stadium 00DK Excited
  75Stadium 00DK Exline
  76Stadium 00DK Exxoss
  77Stadium 00DK Exlevel
  78Stadium 00MDS63
  79Stadium 00DK Exelan
  80Stadium 00CBI 17-1
  81Stadium 00CBI 17-2
  82Stadium 00CBI 18-1
  83Stadium 00Picasso
  84Stadium 00Reset
  85Stadium 00Blackpearl
  86Stadium 00Respect
  87Stadium 00Flemming
  88Stadium 00NPZ18216W11
  89Stadium 00Creed
  90Stadium 00Erikson
  91Stadium 00LG Areti
  92Stadium 00LG Alledor
  93Stadium 00LE18/349
  94Stadium 00LE18/350
  95Stadium 00LE18/405
  96Stadium 00SY Ceasar
  97Stadium 00Alivi
  98Stadium 00SY Solea
  99Stadium 008EW0222
  100Stadium 00INV1320
  101Stadium 008EW0228
  102Stadium 008EW0233
  103Stadium 008EW0234
  104Stadium 00Blackbuzz
  105Stadium 00Dominator
  106Stadium 00Simona
  107Stadium 00Elevation
  108Stadium 00X17WT443C
  109Stadium 00X18WT108C
  110Stadium 00X18WT118C
  111Stadium 00X18WT119C
  112Stadium 00X18WT121C
  113Stadium 00X18WT145C
  114Stadium 00Javelin
  115Stadium 00Paxton
  116Stadium 00NPZ19243W11
  117Stadium 00NPZ19244W11
  118Stadium 00NPZ19245W11
  119Stadium 00NPZ19246W11
  120Stadium 00LSF19247W12
  121Stadium 00BNF1313
  122Stadium 00HRE2607
  123Stadium 00HRG1495
  124Stadium 00H9160128
  125Stadium 00RNX193202
  126Stadium 00RNX193023
  127Stadium 00RNX193206
  128Stadium 00RNX193015
  129Stadium 00WRH576
  130Stadium 00Dart
  131Stadium 00MH14MAM035
  132Stadium 00MH14MBK055
  133Stadium 00Happle
  134Stadium 00MH16JC085
  135Stadium 00MH16JD245
  136Stadium 00MH16JN076
  137Stadium 00MH17LS131
  138Stadium 00Happy
  139Stadium 00Heliott
  140Stadium 00Heclair
  141Stadium 00Helypse
  142Stadium 00RAP609
  143Stadium 00RAP610
  144Stadium 00CWH521
  145Stadium 00MDS61
  146Stadium 00MDS73
  147Stadium 00DMH511
  148Stadium 00DK Exuni
  149Stadium 00CWH507
  150Stadium 00LE18/409
  151Stadium 00LG Scorpion
  152Stadium 00LE19/419
  153Stadium 00LE19/424
  154Stadium 00LE19/425
  155Stadium 00LE19/426
  156Stadium 008EW0229
  157Stadium 009EW0247
  158Stadium 009EW0248
  159Stadium 009EW0250
  160Stadium 00INV1330
  161Stadium 009EW0252
  162Stadium 009EW0254
  163Stadium 00WRH556
  164Stadium 00Duplo
  165Stadium 00Crocodile
  166Stadium 00DK Extremus
  167Stadium 00CWH399
  168Stadium 00DMH432
  169Stadium 00CWH426
  170Stadium 00RNX3844
  171Stadium 00RNX3743
  172Stadium 00LE16/318
  173Stadium 00RNX3846
  174Stadium 00LG Antigua
  175Stadium 00Feliciano KWS
  176Stadium 00INV1000
  177Stadium 00INV1188
  178Stadium 00BNG2610
  179Stadium 00CBI 19-10
  180Stadium 00CBI 19-23
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde: 1-3 cm.
  Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.

  UDSÆD: Det anbefales at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle led.
  Ubejdset udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut til LFE 16 og 18. Tystoftefonden leverer udsæd til LFE 33 og 44.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0401-03-2020, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P05Stadium 61, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P06Stadium 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P07Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P08Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 89, Efter skårlægning/direkte høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 350 g pr. parcel. Se tekstafsnit ANALYSER.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  ANALYSER: Der udtages en prøve à 350 g pr. parcel ved høst. Parcelprøver mærkes entydigt med høstlabels, der indeholder lednummer, gentagelse og forsøgsnummer. LFE 16 (VKST Holeby) sender alle prøver til Koldkærgård til NIT-analyse med mindre andet bliver aftalt med Tystoftefonden i løbet af vækstsæson. LFE 33 (Nordic Seed Skive) analyserer prøverne for NIT-parameter og sender prøverne til Tystoftefonden. Efter NIT-analysen videresender Teknologisk Institut alle prøver (inkl. B-sorter) fra LFE 16 (VKST Holeby) og 18 (Teknologisk Institut) til Tystoftefonden.

  PARCELADSKILLELSE OG HØST:
  Alle parcelgrænser holdes fri for ukrudt og spildplanter af raps. Der kan evt. radrenses over værnerækkerne, dog må der ikke anvendes Round-up til ukrudtsbekæmpelsen i parcelgrænsen mellem netto- og bruttoparcellen.
  Ca. 10 dage efter afsluttende blomstring gås eller køres parcelgrænser igennem uden at pakke. Dette sikrer at planterne filtrer mindre sammen mellem parcellerne.

  Metoden, der anvendes til pakning, skårlægning og høst vurderes lokalt i relation til et forventet høsttidspunkt. Det er afgørende, at planterne i parcellerne ikke skades på et for tidligt tidspunkt. Følgende metoder kan overvejes:
  1. Ét par dage før skårlægningstidspunktet, adskilles og pakkes uden at stængler knækker. Det er vigtigt, at der bliver stråskilt og pakket i samme retning, som rapsen hælder, typisk fra vest mod øst. Parcellerne skårlægges modsat køreretning fra adskillelse og pakning, dvs. med toppen først ind i maskinen. Bemærk: Mulighed for tilt af maskinen for at sikre, at afgrøden kan komme igennem skårlæggeren, alternativt fjernes pakkevalserne. Ved skårlægning skal der også sikres et flow i afgrøden, ellers kan plantemassen stuve op i maskinen eller afslutning af parcellen vanskeliggøres.
  Afgrøden høstes i samme retning som skårlægningen, dvs. med toppen først ind i mejetærskeren.
  Umodne stængler (høj stub) kan forsinke og vanskeliggøre høsten.
  2. Evt. nedvisning med Round-up uden skårlægning. Kort før pakning sprøjtes forsøget med Round-up, når de første frø er brune. Brug stor vandmængde for at trænge så langt ned i afgrøden med Round-up som muligt. 3 til 4 dage efter sprøjtning pakkes parcellerne på samme måde som beskrevet under metode 1. Parcellerne kan høstes efter 10 til 14 dage. Forsøget høstes modsat pakkeretningen, dvs. med toppen først i maskinen.
  3. Ved ringe tendens til lejesæd kan man kan evt. nøjes med at pakke værnene og høste parcellerne direkte. Dette kræver at skærebordets vinde/rigle kan hæves højt over parcellen for at sikre, at toppen af planterne ikke tærskes før den er ved indføringen til cylinderen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk