Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070261920 Vårbyg dyrket efter stigende N i vinterhvede med efterafgrøder Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-10-2019
Fordelingsdato: 26-10-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: at måle eftervirkningen af efterafgrøder i vårbyg dyrket på arealer, som i 2019 blev gødsket med forskellige N-mængder til vinterhvede (forfrugt).

BAGGRUND: Ofte er udviklingen af efterafgrøder i efteråret beskeden, og én af årsagerne kan være, at der er for lidt kvælstof i jorden til at ”leve af”. Det har måske især været tilfældet i årene med reducerede kvælstofnormer. Forsøgene skal eftervise, om kvælstofmængden til vinterhveden er afgørende for etableringen af efterafgrøde, og om effekten af ”eftervirkning” af handelsgødning fra forfrugten kan måles i den efterfølgende afgrøde.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor forsøg 070261919 er gennemført korrekt.

ANLÆGSDATA: Bruttoparceller anlægges i 3 meters brede, som i 070261919 og der høstes i 1,5 m midt i bruttoparcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
116-03-2020
0 kg N til vinterhvede
Medio marts
Vårbyg
120 kg N571 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
216-03-2020
50 kg N til vinterhvede
Medio marts
Vårbyg
120 kg N571 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
316-03-2020
100 kg N til vinterhvede
Medio marts
Vårbyg
120 kg N571 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
416-03-2020
150 N til vinterhvede
Medio marts
Vårbyg
120 kg N571 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
516-03-2020
200 kg N til vinterhvede
Medio marts
Vårbyg
120 kg N571 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
616-03-2020
250 kg N til vinterhvede
Medio marts
Vårbyg
120 kg N571 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
716-03-2020
300 kg N til vinterhvede
Medio marts
Vårbyg
120 kg N571 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Alle led tildeles 120 kg N i NPK 21-3-10 ved såning. En del af gødningen eller eventuelt hele mængden må gerne placeres ved såning.

Såning af vårbyg: der benyttes samme udsædsmængde som i omgivende mark. Hvis det er praktisk muligt, uden der sker for meget overslæbning af jord i mellem parcellerne, må vårbyggen gerne anlægges med landmandens udstyr. Der skal dog sås på langs af parcellen for at minimere overslæb. Parcellerne i det tidligere forsøg er 3 meter brede. Ved høst 2020 høstes 1,5 m midt i bruttoparcellerne.

UDSÆD: Skaffes lokalt. Der er ikke krav om en særlig sort.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0116-03-2020, Ved anlæg
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P02Stadium 31 - 32
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk