Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
020012121 Flerårig hvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-08-2021
Fordelingsdato: 27-06-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve dyrkning af flerårigt hvedegræs under danske forhold i forhold til ukrudtsbekæmpelse, biomassehøst og kernehøst.

BAGGRUND: Hvedegræs er slægtning til almindelig hvede, som er flerårig. Kernza er en sort, der allerede dyrkes i USA, og som der er lavet forsøg med i Sverige. Fordelen ved denne sort er, at den er flerårig og både kan anvendes til afgræsning/slæt og høst til modenhed. Arten forædles i USA og ønskes nu afprøvet under danske forhold.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er under omlægning eller er omlagt til økologisk dyrkning.
 • Forsøget er flerårigt (2 år), og skal anlægges i en nyetableret kløvergræsmark, som etableres på samme tidspunkt som forsøget (1.-15. august).
 • Forsøget må ikke placeres på arealer hvor der er risiko for meget vandmættet jord.
 • Forsøget må anlægges på arealer med jordtype JB3-JB8.
 • Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk og uden skræpper.
 • Forsøget skal anlægges med småparcel teknik på 25 cm rækkeafstand, og parceller skal kunne radrenses individuelt.
 • Der skal være græshøster til rådighed.
 • Det skal i alle år være muligt at høste forsøgsarealet tre gange med de tilhørende maskiner.

  Overblik over forsøgsaktiviteter 2020-2022:
  2020: Forsøget sås og radrenses.
  2021: Gødskning i foråret. Høst af slæt forår, høst ved modenhed og høst af slæt efterår. Gødskning i efteråret efter høst.
  2022: Gødskning i foråret. Høst af slæt forår, høst ved modenhed og høst af slæt efterår. Gødskning i efteråret efter høst.

 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Bruttoparcellængde min 12 m.
  Radrensning skal kunne foretages individuelt i hver parcel. Teknologisk Instituts radrenser kan evt. lånes.
  Det skal sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne.
  Der skal være plads rundt om forsøget, så man kan komme ind med mejetærsker og græshøster samt køre optimalt i nettoparcelle med en radrenser. Der sås alm. rajgræs som værn rundt om forsøget, for at hindre at kløver breder sig ind i forsøget. Græsset skal slås i forbindelse med græshøst eller ved høst af omgivende mark.
  Forsøgt er flerårigt og skal derfor afsættes med GPS eller til faste målepunkter i skel, så det kan genfindes. Varighed 2 år.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  Gødskning og sprøjtningBlindstriglingKun forsøg
  RadrensningKun forsøg
  RadrensningVed behov
  HandelsgødningerFertikal NPK 4-1-2,5 BIOKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødskning:
  Gødningstildelingen skal følge slætmarkens strategi i foråret. Evt. tildeling og behov for kalium i foråret vurderes ud fra jordprøven taget i efteråret. Gødskning aftales nærmere med Inger Bertelsen.

  Ukrudtsbekæmpelse:
  Forsøgsarealet pløjes og der harves ca. 14 dage inden såning, og harves igen lige inden såning, så der laves falsk såbed, som en del af ukrudtsbekæmpelsen i efteråret, hvis muligt. Der skal radrenses i forsøget. Første radrensning udføres i efteråret, når ukrudtet er på kimbladsstadiet, og når afgrøderækkerne er synlige og godt etableret. Anden radrensning udføres evt. efter behov i foråret omkring 1. april. Dette aftales nærmere med Inger Bertelsen.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Høststrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-08-2020
  Såning13,5 kg Kernza
  01-08-2021
  Høst til modenhed
  Høst-dato
  215-08-2020
  Såning13,5 kg Kernza
  10-05-2021
  Græshøst
  Høst-dato
  01-08-2021
  Høst til modenhed
  Høst-dato
  315-08-2020
  Såning13,5 kg Kernza
  01-08-2021
  Høst til modenhed
  Høst-dato
  01-10-2021
  Græshøst
  Høst-dato
  10-10-202140 kg N1000 kg Fertikal NPK 4-1-2,5 BIO
  415-08-2020
  Såning13,5 kg Kernza
  10-05-2021
  Græshøst
  Høst-dato
  01-08-2021
  Høst til modenhed
  Høst-dato
  01-10-2021
  Græshøst
  Høst-dato
  10-10-202140 kg N1000 kg Fertikal NPK 4-1-2,5 BIO
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed. Frøene er meget små og er mere sammenlignelige med græsfrø end med korn. Skal sås øverligt med en sådybde på 1-1,5 cm 's dybde med 25 cm rækkeafstand.

  Led 1: Der høstes kerneudbytte.
  Led 2: Der høstes slæt i foråret og høstes kerneudbytte sommer.
  Led 3: Der høstes kerneudbytte sommer og høstes slæt i efteråret.
  Led 4: Der høstes slæt i foråret, høstes kerneudbytte sommer og høstes slæt i efteråret.

  Høst:
  Græshøst:
  I led 2 og 4 skal der høstes slæt vha. græshøst i foråret, og i led 3 og 4 skal der høstes slæt i efteråret.
  Der skal tages slæt før strækning af afgrøden, og slættet tages over første knæ for at sikre at afgrøden igen kan producere frø.

  Kernehøst:
  Led 1-4 skal høstet når kernerne er brune og hårde (test mellem to negle). Tjek modenheden ved at fjerne et par småaks fordelt på hele akset. Ved modenhed vil blade og stængler være grønne og saftspændte. Planterne kan høstes ved en vandprocent på 35% eller mindre.
  Det forventes at leddene modner forskellige pga. at der tages slæt i nogle led og ikke i andre, så høsten skal opdeles i to tidspunkter. Parceller hvor der er taget slæt i foråret (led 2 og 4) vil sandsynligvis modne senere end hvor der ikke er taget slæt (led 1 og 3). Planterne høstes med skærbord i 8 cm stubhøjde og halmen fjernes fra marken så hurtigt som muligt efterfølgende for at sikre genvækst.

  Gødskning:
  Led 3 og 4 gødskes efter slæt i efteråret.

  UDSÆD: Kernza leveres udvejet fra Teknologisk institut. Alm. rajgræs leveres til værn.

  GØDNING: Fertikal leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-08-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-09-2020, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0301-03-2021, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P0401-05-2021, Før græshøst i led 2 og 4
  ForsøgAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ForsøgLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P0501-05-2021, Ved græshøst i led 2 og 4
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 2, 4
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 2 kg pr. led
  iNDF, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0625-05-2021, Sidst i maj, Efter græshøst i led 2 og 4
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 2, 4
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  P0715-06-2021, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelFUSARIUM % aks m.
   
  ParcelMELDRØJER % aks m.
   
  P0801-08-2021, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P0901-08-2021, Ved høst, Obs: to høsttidspunkter!
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles til en ledprøve. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  OBS: Skal ikke udtages. Teknologisk Institut udtager prøven, og videresender til Eurofins
  RÅPROTEIN, % i råvare
  ledHØST dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P1001-10-2021, Før græshøst i led 3 og 4
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P1101-10-2021, Ved græshøst i led 3 og 4
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: 3, 4
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 2 kg pr. led
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P1225-10-2021, Efter græshøst i led 3 og 4
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: 3, 4
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en kerne/frø-prøve, som indsendes til Teknologisk Institut, der måler renhed og tørrer prøven, og videresender prøven til Eurofins.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk