Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091752020 Arealdækning for sensor til monitering af rapsjordlopper i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-12-2019
Fordelingsdato: 07-09-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afdække hvor stort et areal en sensor kan dække mht. en valid monitering af rapsjordlopper i raps. Sensorens registreringer sammenholdes med angreb på planterne og fangster i gule fangbakker.

BAGGRUND: FaunaPhotonics sensorteknik er udviklet til monitorering af skadedyr i vinterraps ved hjælp af optisk teknologi og algoritmer. Forsøget løber fra efteråret 2019 til foråret 2020 med fokus på rapsjordlopper (Psylliodes chrysocephala). Resultaterne af feltmålingerne vil give mulighed for evaluering af sensoren sammenholdt med de bedømte angrebsgrader og fangster i fangbakker.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene placeres nær Sorø i en økologisk vinterrapsmark i et område af marken, hvor der forventes angreb af skadedyr. Der skal være god dækning af 3G eller 4G net på arealet.


ARBEJDSFORDELING:
FaunaPhotonics:
Opsætning af sensor i marken i samråd med VKST Ringsted.
Flytning af sensor ifm generel behandling i marken.
Registrering af insekter med sensor.

VKST, Ringsted:
Anlæg af forsøg og koordinering med landmand
Registreringer ifl. måletider.

ANLÆGSDATA: Der placeres 3 sensorer og 6 fangbakker i marken. Sensorer og fangbakker placeres i samråd med VKST og Faunaphotonics, og placeres hvor der forventes den højeste forekomst af skadedyr.
Sensorerne opsættes af FaunaPhotonics og skal placeres således, at det er nemt at få adgang til sensorerne igennem hele vækstsæsonen. I et område nær ved hver fangbakke bedømmes angrebsgrad på rapsen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1000m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som den omgivende mark.
Faunaphotonics aftaler med landmand omkring flytning af sensor, når der udføres generel behandling i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsmonitorering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
130-08-2019
Fangst ved fælder
230-08-2019
Fangst ved fælder
330-08-2019
Fangst ved fælder
430-08-2019
Fangst ved fælder
530-08-2019
Fangst ved fælder
630-08-2019
Fangst ved fælder
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Fælderne placeres på forsøgsarealet den 30. august. I marken placeres ligeledes 3 sensorer.
 • Led 1-6 repræsenterer 6 fangbakker. Disse placeres som vist på skitse (se bilag).

 • OPSÆTNING AF FANGBAKKER:
  Gule fangbakker: Der opsættes gule fangbakker (led 1-6) i tilknytning til sensorer. Hver fangbakke aflæses og tømmes ugentlig for skadedyr. Gule fangbakker placeres fra og med uge 36 til 1. november.
  MATERIALER: Gule fangbakker leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0102-09-2019, Uge 36
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0209-09-2019, Uge 37
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0316-09-2019, Uge 38
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0423-09-2019, Uge 39
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0530-09-2019, Uge 40
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0607-10-2019, Uge 41
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0714-10-2019, Uge 42
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0821-10-2019, Uge 43
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P0928-10-2019, Uge 44
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
  pr fangbakke
   
  P1015-04-2019
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m larver.
  Bedømmelse udføres på 5 rapsplanter
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelse af sygdomsangreb udføres på 20 planter i en radius af ca 1 meter fra fangbakke.

  Rapsjordlopper: Procent planter med gnav og procent bortgnavet bladareal bedømmes fra uge 36 og ugentlig til og med uge 39.
  Rapsjordlopper bedømmes igen i foråret (P10). Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af bedømmelse 'Procent planter med larver'.

  Dataanalysen laves manuelt af Teknologisk Institut.

  HØST: Forsøget høstes ikke.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skitse 091752020.pdfSkitse 091752020.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk