Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091962020 Ukrudt i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-02-2020
Fordelingsdato: 19-08-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af midler mod tokimbladet ukrudt og græsukrudt i vintersæd.

BAGGRUND: Målrettet bekæmpelse af ukrudt forudsætter et godt kendskab til midlernes effekt, og hvordan de kan indgå i bekæmpelsesstrategier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede. Der skal være en bestand af tokimbladet ukrudt, der så vidt muligt består af spildraps, kamille, fuglegræs, valmue og storkenæb samt enårig rapgræs og vindaks. Forsøget må ikke anlægges på et areal, hvor der er risiko for at ukrudtsbestanden er lille.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen indtil bedømmelserne om foråret er afsluttet. Ellers behandles forsøget som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 10 - 110,75 l Boxer
0,1 l DFF
3Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
4Stadium 10 - 11
0,4 l Mateno Duo 600 SC
5Stadium 10 - 110,4 l Mateno Duo 600 SC
0,5 l Boxer
6Stadium 10 - 110,1 l DFF
7Stadium 10 - 111 l Boxer
0,3 l Mateno Duo 600 SC
8Stadium 10 - 111,5 l Boxer
0,1 l DFF
9Stadium 10 - 111 l Boxer
0,05 l DFF
5 g Trimmer SG
10Stadium 000,1 l DFF
Stadium 10 - 111 l Boxer
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 10 behandles lige efter såning.
 • Led 2-10 behandles i afgrødens st. 10-11, dvs. når ukrudt er i kimbladstadiet. Afgrøden vil typisk være i st. 10-11 ca. 15-18 dage efter såning afhængig af såtidspunkt.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10 - 11, Før behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 10
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 10
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  P0201-11-2019, November
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter. Tælleflade 1/4 m2.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelKAMILLE planter/m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelFUGLEGRÆS planter/m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelSPILDRAPS planter/m2.
   
  ParcelVALMUE planter/m2.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelVINDAKS planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Vurderet i forhold til led 1, som er ubehandlet. Led 1 = forholdstal 100.
   
  P03Stadium 25 - 29, Forår
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig. Opret relevante arter. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKAMILLE planter/m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelFUGLEGRÆS planter/m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelSPILDRAPS planter/m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelVALMUE planter/m2.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  ParcelVINDAKS planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Vurderet i forhold til led 1, som er ubehandlet. Led 1 = forholdstal 100.
   


  VEJLEDNING I BEDØMMELSE: En vigtig del af fortolkningen af resultaterne bliver at se på effekten i november og det tidlige forår. Det er derfor vigtigt at få alle dominerende arter optalt. Tilpas optællingsarealet til tætheden af de enkelte ukrudtsarter, så der ved få ukrudtsplanter tælles på et større areal.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  21-08-2019I led 9 er Trimmer 500 WG rettet til Trimmer SG (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  DFF GHS09
  Mateno Duo 600 SC GHS09 GHS08 GHS07
  Trimmer SG GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk