Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
090102020 Vækstregulering og tidlig svampebekæmpelse i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-08-2020
Fordelingsdato: 20-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af behandling med vækstregulerings- og svampemidler efterår og forår.

BAGGRUND: Effekten af vækstregulering efterår hhv. forår ønskes belyst. Endvidere ønskes effekten af en sen svampebekæmpelse om efteråret eller tidlig forår rettet mod lys bladplet belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Må ikke anlægges i marker med risiko for angreb af kålbrok. Der skal have været minimum 5 frie år mellem raps. Der behøver ikke være dyrket raps tidligere på arealet. Desuden skal rapsen være tidligt sået (før 15/8). Plantebestanden skal være jævn og i god vækst. Der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet. Forsøgene skal anlægges i marker, hvor der under blomstring udføres svampebekæmpelse.
Forsøget ønskes anlagt i forskellige sorter, der skal være de mest dyrkede i Danmark. Oplys derfor ved tildeling, hvilke sorter forsøget kan anlægges i til Lotte Buch. Først efter godkendelse af sort kan forsøges anlægges.
Forsøget høstes direkte. Der skal være høstede nabomarker med vinterraps i umiddelbar nærhed af marken (indenfor 1-2 km).

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 50 m2.
Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.
 • Se forsøgsmeddelelse omkring kvalitet i rapsforsøg for at optimere anlæg af parceller, således at variationen minimeres mest muligt.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 50m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Der må heller ikke anvendes svampemidler (Orius Max, Folicur Xpert, Prosaro) med vækstregulerende effekt efterår eller forår. Under blomstring behandles med svampemidler som den omgivende mark.
  Det skal sikres, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken. Specielt skal der være fokus på at bekæmpe skadedyr, så dette ikke har betydning for forsøgets resultater.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 14 - 15
  1,5 l Architect
  0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
  301-11-2019
  Primo november
  0,5 l Folicur Xpert
  4Stadium 14 - 15
  1,5 l Architect
  0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
  Stadium 30 - 311,5 l Architect
  0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
  5Stadium 30 - 310,5 l Folicur Xpert
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 150 l pr. ha.
  • Led 2 og 4 behandles i efteråret i stadie 14-15 (4-5 blade udviklet).
  • Led 3 behandles ca. 1. november.
  • Led 4 og 5 behandles i st. 30-31, når afgrøden er 20-25 cm høj.
  Forsøgsbehandlinger foretages med landsmandssprøjte. Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde.
  Er det ikke muligt at anvende landmandens sprøjte aftales det med Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-11-2019, Først i november
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
   
  ParcelRODHALSRÅD % dækning på blade.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m.
  Bedømmelse af % angrebne planter med angreb af rodhalsråd på blade
   
  P0315-03-2020, Forår
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P0404-05-2020, 3 uger efter behandlingen i st. 30-31
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Længde af udstrakt hovedstængel.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
   
  ParcelØDELAGTE HJERTESKUD % planter m .
  Ødelagte hjerteskud ses ved at de skyder fra siden og ikke som normalt skyder fra hovedskuddet
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  P0510-07-2020, Juli
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Længde af udstrakt hovedstængel.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Afgrødehøjde er et gennemsnit af hele parcellen, hvis en del af parcellen er gået i leje skal det med i gennemsnittet for parcellen.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på skulper.
   
  ParcelLYS BLADPLET % stængler m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  Parcel**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat hvilken høstmetode der er anvendt (A, B, C eller D)
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst.
  Høstmetoden (A, B, C eller D) indsættes som notat på enkeltforsøget. Se skitse nedenfor.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  04-08-2020Skitse med metoder til høst af raps lagt ind (ABV).

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Architect GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk