Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
091942020 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede ved to såtider Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2020
Fordelingsdato: 13-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvor meget behovet for herbicider kan reduceres ved at udskyde såtiden og dermed mindske forekomsten af græsukrudt samt kvantificere betydningen for udbytte og økonomi.

BAGGRUND: Færre tilgængelige ukrudtsmidler, øget forekomst af herbicidresistens og øget udbredelse af græsukrudt gør bekæmpelsen af ukrudt stadig mere udfordrende. Samtidig er der generelt et ønske om at pesticidanvendelsen reduceres mest muligt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må anlægges på arealer med en jævn bestand af græsukrudt og tokimbladet ukrudt, f.eks. rajgræs, vindaks, enårig rapgræs, kamille, fuglegræs, spildraps etc. Der afholdes i august Skype-møde med gennemgang af planen.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i split plot design på tværs af agerretning. Der skal sås værn i begge ender af blokken ved hver såtid, for at muliggøre pløjning i forbindelse med såning. Der afsættes en ubehandlet stribe på ca. 1 meters bredde på begge sider langs hele forsøget. De ubehandlede striber anvendes til registreringer og sås ad to omgange lige som resten af forsøget. Der må ikke køres i parcellerne.
Design tilrettes af Teknologisk Institut


DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse efterår
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 10 - 11
0,05 l DFF
0,75 l Boxer
2Stadium 10 - 11
0,1 l DFF
1,5 l Boxer
3Stadium 10 - 11
0,5 l Mateno Duo 600 SC
0,5 l Boxer
4Stadium 10 - 11
0,7 l Mateno Duo 600 SC


Faktor 2: Ukrudtsbekæmpelse forår
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 25 - 29
0,5 l Cossack OD
0,5 l Renol
BStadium 25 - 29
0,5 l Zypar


Faktor 3: Såtid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
I05-09-2019
Tidlig såning
Informer225 Spiredygt. kerner/m2
II19-09-2019
Sen såning
Informer300 Spiredygt. kerner/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Såning:
Umiddelbart før hver såtid, pløjes det areal der skal sås.
 • Led I sås tidligt, dvs. omkring 5. september.
 • Led II sås minimum 14 dage senere end led A.

  Ukrudtsbekæmpelse efterår:
  Vandmængde 150-200 l vand pr. ha.
  Ukrudtsbekæmpelsen om efteråret skal ske på de optimale tidspunkter, dvs. også i to omgange efter såtid. Der behandles i afgrødens st. 10-11, dvs. når det første ukrudt er i kimbladstadiet.
 • I led I (tidlig såning) vi dette være ca. 10-15 dage efter såning (15.-20. september)
 • led II (sen såning) 15-20 dage efter såning (5.-10. oktober).

  Ukrudtsbekæmpelse forår:
  Vandmængde 150-200 l vand pr. ha.
  Alle led behandles samtidigt i april (st. 25-29), når der er vækst i afgrøde og ukrudt.

 • UDSÆD: Leveres af Teknologisk Institut. Der leveres 67 kg af sorten Informer. Hvis der er behov for en større mængde kontakt Jan Outzen, JAOU@teknologisk.dk, tlf: 72203384

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 10, Før 1. sprøjtning i blok med tidlig såning, Ubehandlet stribe I
  ForsøgGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P03Stadium 10, Før 1. sprøjtning i blok med sen såning, Ubehandlet stribe I
  ForsøgGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P04Stadium 10, Før 1. sprøjtning i blok med sen såning, Ubehandlet stribe II
  ForsøgGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P0501-11-2019, November
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IIA1, IA2, IIA2, IA3, IIA3, IA4, IIA4
  PLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IIA1, IA2, IIA2, IA3, IIA3, IA4, IIA4
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IIA1, IA2, IIA2, IA3, IIA3, IA4, IIA4
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IIA1, IA2, IIA2, IA3, IIA3, IA4, IIA4
  ANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0601-11-2019, November, Ubehandlet stribe I
  ForsøgPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO.
   
  ForsøgRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  OBS! Ubehandlet stribe I. Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2. OBS! Ubehandlet stribe I. Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P0701-11-2019, November, Ubehandlet stribe II
  ForsøgPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  ForsøgFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO.
   
  ForsøgRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P08Stadium 25 - 29, Før sprøjtning i forår
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: IA1, IIA1, IA2, IIA2, IA3, IIA3, IA4, IIA4
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret aktuelle arter.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P09Stadium 25 - 29, Før sprøjtning i forår, Ubehandlet stribe I
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  ForsøgRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  OBS! Ubehandlet stribe I. Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2. OBS! Ubehandlet stribe I. Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P10Stadium 25 - 29, Før sprøjtning i forår, Ubehandlet stribe II
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  ForsøgRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P11Stadium 31 - 32, 21-28 dage efter behandling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af tokimbladet ukrudt, samt de 4-6 vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. Se tekstafsnit BIOMASSE.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af græsukrudt, samt de vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. Se tekstafsnit BIOMASSE.
   
  P12Stadium 31 - 32, 21-28 dage efter behandling, Ubehandlet stribe I
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af tokimbladet ukrudt, samt de 4-6 vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Se afsnit UBEH. ST. I og II samt BIOMASSE.
   
  ForsøgGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af græsukrudt, samt de vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe I . Se afsnit UBEH. ST. I og II samt BIOMASSE.
   
  P13Stadium 31 - 32, 21-28 dage efter behandling, Ubehandlet stribe II
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af tokimbladet ukrudt, samt de 4-6 vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe II . Se afsnit UBEH. ST. I og II samt BIOMASSE.
   
  ForsøgGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af græsukrudt, samt de vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. OBS! Ubehandlet stribe II . Se afsnit UBEH. ST. I og II samt BIOMASSE.
   
  P14Stadium 80, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAGERRÆVEHALE aks/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS aks/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelVINDAKS frøbærende strå/m2.
   
  P15Stadium 80, Før høst, Ubehandlet stribe I
  ForsøgAGERRÆVEHALE aks/m2.
  OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  ForsøgRAJGRÆS aks/m2.
  OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  ForsøgBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
  OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  ForsøgKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
  OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  ForsøgVINDAKS frøbærende strå/m2.
  OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II
   
  P16Stadium 80, Før høst, Ubehandlet stribe II
  ForsøgAGERRÆVEHALE aks/m2.
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgRAJGRÆS aks/m2.
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgVINDAKS frøbærende strå/m2.
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P17Stadium 89, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Samlet tælling for alle arter. Bedømmes i stubben straks efter høst. Se tekstafsnit.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   
  P18Stadium 89, Høst, Ubehandlet stribe I
  ForsøgLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Samlet tælling for alle arter. Bedømmes i stubben straks efter høst. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst. OBS! Ubehandlet stribe I . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  P19Stadium 89, Høst, Ubehandlet stribe II
  ForsøgLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Samlet tælling for alle arter. Bedømmes i stubben straks efter høst. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   
  ForsøgRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst. OBS! Ubehandlet stribe II . Der bedømmes 4 steder og gennemsnittet indberettes. Se afsnit UBEHANDLEDE STRIBER I OG II.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  I P11, P12 og P13 foretages bedømmelserne 21-28 dage efter behandling. Stadie er vejledende.

  UBEHANDLEDE STRIBER I OG II: Der er oprettet måletider til at kunne indberette bedømmelser i de ubehandlede striber på begge sider af forsøget. I de ubehandlede striber udføres samme bedømmelser som i parcellerne. Dog udføres hver bedømmelse 4 gange med en tælleflade på 1/4 m2, hvorefter gennemsnittet indberettes. Det er vigtigt, at de 4 bedømmelser foretages 4 forskellige steder i striberne, 2 på hver side af forsøget, så eventuelle forskelle i ukrudtsbestanden repræsenteres bedst muligt.
 • Data for bedømmelser i de ubehandlede striber ud for blok I (tidlig såning) indberettes i følgende P-tider: P02, P03, P06, P09, P12, P15 og P18.
 • Data for bedømmelser i de ubehandlede striber ud for blok II (sen såning) indberettes i følgende P-tider: P04, P07, P10, P13, P16 og P19.

  BIOMASSE: Biomasse i alle parceller bedømmes i forhold til de ubehandlede striber langs forsøget ved blok I (tidlig såning). Effekten af såtid i ubehandlet bedømmes ved at sammenligne ubehandlede striber langs blok I (forholdstal 100) med ubehandlede striber langs led II. Alle øvrige parceller bedømmes i forhold til striber langs blok I (tidlig såning).

 • FOTO: For hver parcel tages 6 fotos. Først tages et foto af en mærkat, som viser parcelnummer. Dernæst tages 5 fotos lodret fra oven ned over en tælleramme på ¼ m2. De 5 fotos tages hen gennem parcellen. Formålet med det første foto af mærkaten er, at det skal holde orden i fotos. I de ubehandlede striber tages billeder på begge sider af alle gentagelser. I stedet for en mærkat med parcelnr. tages billed af skitsen med angivelse af hvilken gentagelse og hvilken side de efterfølgende billeder er taget i. Fotos sendes til php@seges.dk via WeTransfer.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  08-07-2019Skitse opdateret for tydeliggørelse af, hvor registreringer i de forskellige Måletider skal foretages. Skitse også vedhæftet som bilag /KTM
  12-08-2019Dosis af DFF i led 1, faktor 1 rettet fra 0,5 til 0,05. /KTM

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  Cossack OD GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Mateno Duo 600 SC GHS08 GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Zypar GHS07 GHS09

  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Design og måletiderskitse_opdat.jpg
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk