Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
280011819 CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget - Conservation Agriculture (Konventionel) Til Oversigt
 

Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-07-2019
Fordelingsdato: 18-07-2019
Planansvarlig:
Telefon:
Email:


FORMÅL: At udvikle og demonstrere bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget ud fra principperne i Conservation Agriculture.

BAGGRUND: I projektet CarbonFarm udvikles nye dyrkningssystemer, hvor jordbearbejdning undlades i forskellige grader, og der aktivt bruges efterafgrøder og sædskifte med henblikpå at nedsætte ukrudtstrykket og forbedre jordens frugtbarhed.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer der er en del af GUDP-projektet CarbonFarm. Anlægges hvor 280011818-001 og 002 lå.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på langs af agerretningen.
Bruttoparcellens længde og bredde ved Jacob Justesen: I år 50 m x 28 m, næste opdeles i to gødningsniveauer dvs. 50 m x 14 m.
Bruttoparcellens længde og bredde ved Søren Christensen: I år 50 m x 24 m, næste år opdeles i 2 gødningsniveauer dvs. 50 m x 12 m.
Der skal høstes med parcelmejetærsker på tværs af parceller i 4 striber i hver parcel.
Skitse over design er vedhæftet enkeltforsøg.

DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningssystem
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Hvis behov
September
Nedvisning
Pløjning
Tromling
SåningVinterhvede
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
Før eller efter høstSåning10,2 kg Olieræddike
1,2 kg Honningurt
2Pløjefri (Harvninger)Nedvisning
Harvning12 cm Harvedybde
Tromling
SåningVinterhvede
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
Før eller efter høstSåning10,2 kg Olieræddike
1,2 kg Honningurt
3Conservation Agriculture (direkte såning)Nedvisning
SåningVinterhvede
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
Efter høstSåning2,7 kg Olieræddike
4,7 kg Sandhavre
1,2 kg Honningurt
3,1 kg Boghvede
1,5 kg Cikorie
1,8 kg Oliehør
7,8 kg Fodervikke
3,9 kg Blodkløver
9 kg Markært
5,4 kg Lupin, smalbladet
3,9 kg Alexandrinekløver
4Conservation Agriculture (kulstofoptimerende)Nedvisning
SåningVinterhvede
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
Juni-Juli0 cm Såning ved bredspredning10 kg Lucerne
2 kg Serradel
2 kg Cikorie
3 kg Blodkløver
Efter høstSåning1,5 kg Olieræddike
1,5 kg Honningurt
2,5 kg Boghvede
9 kg Fodervikke
7 kg Markært
6,5 kg Lupin, smalbladet
5 kg Alexandrinekløver


Faktor 2: Kvælstof (opdeles først i 2019)
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
ANormalt gødningsniveauN som kvælstofnorm
BReduceret gødningsniveauN under kvælstofnorm
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 1, dyrkningssystem:
  • Pløjefri led nedsprøjtes inden såning, led 1 (pløjning) kun hvis behov.
  • Led 1 pløjes og pakkes inden såning.
  • Led 2 Harves med pakning i 10-12 cm dybde inden såning.
  • Led 3 og 4 sås direkte.
  • Rækkeafstand ved Søren Christensen 16,6 cm og ved Jacob Justesen 25 cm.
  • Alle led renholdes for ukrudt, sygdomme og skadedyr efter behov, dvs. der må gerne behandles forskelligt i de enkelte led. Behandlingerne angives under hvert led, med dato, middel og mængde.
Faktor 2, gødningsniveau:
Denne forsøgsfaktor udgår i 2019-ligesom den udgik i 2018. Der kan dermed høstes på tværs af hele parceller (24 hhv 28 m)

UDSÆD: Værter står selv for udsæd. Efterafgrødefrø leveres af FRDK.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Juni
Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4
ParcelFOTO digital.
Tages af FRDK
 
P02Ved høst
Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg pr led. Der udtages en prøve ved en af de fire udbyttemålinger pr parceæ (i 2018 var det høstspor nr 2)
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Bliver vel efterfølgende korrigeret
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


HØST: Forsøget høstes med forsøgsmejetærsker. Der høstes 4 striber (subplots) i hver parcel på tværs af agerretningen/parcellen. Vejetal for de 4 subplots noteres.

KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en kerne/frø-prøve til Teknologisk Institut. Der udtages en prøve fra hver subplot som samles til en parcelprøve. Der anvendes specielle labels til høst-prøverne. Prøven sendes samme dag, som der er høstet. Prøven må ikke sendes på en fredag med mindre afgrøden er tør. Teknologisk Institut laver NIT-analyser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk