Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070502020 Fosfor til vinterhvede på arealer med meget lave fosfortal Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-08-2020
Fordelingsdato: 21-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om engangstilførsel af store fosformængder kan hæve udbytteniveauet i vinterhvede.

BAGGRUND: I nogle marker forekommer områder med lavt fosfortal i niveauet 1,0. I disse områder må fosfor forventes at være begrænsende for udbyttet, hvis der ikke tildeles væsentligt mere fosfor end marken bidrager med.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på et areal med fosfortal på maksimalt 1,2 og skal være JB 1-3. Reaktionstallet skal være i orden. Forsøget skal være fastlæggende i 3 år (2020-2022).

ANLÆGSDATA: Forsøget skal være fastlæggende i 3 år, og parcellerne skal kunne genafsættes præcist. Anlægges med 6 meter brede bruttoparceller.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
Kaliumchlorid 50. KaligødVed behov
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget må ikke tildeles fosfor i handels- eller husdyrgødning udover forsøgsbehandlingerne.
Arealet skal tilføres kvælstof i handelsgødning til minimum kvælstofnormen for arealet. Ved kaliumtal under 10 grundgødskes arealet med 150 kg kaliumchlorid. Forsøget skal tilføres mangan som omgivende mark. Ved manganmangel suppleres med yderligere tildeling af mangan.
Forsøget behandles for ukrudt, sygdomme og skadedyr som det omkringliggende areal.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosforgødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
2Før såning30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
3Før såning120 kg P600 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
4Før såning120 kg P600 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
5Før såning120 kg PBioFiber
Bredspredt
6Før såning120 kg PBioFiber
Bredspredt
7Før såning120 kg PBioFiber
Bredspredt
Før såning30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

BioFiber:
 • Der udbringes 120 kg P i BioFiber. Mængden af BioFiber fastsættes efter P-indhold ud fra den seneste analyser udført ved Combineering, før udbringning.
 • Ved udbringning udtages 0,5 kg repræsentativt materiale af BioFiber, som sendes til Eurofins Agro Testing med håndholdte labels- og følgesedler som fremsendes særskilt fra Teknologisk Institut. Der analyseres for tørstof, Total N, NH4-N, Total P og kalium i fast fraktion og analyseresultater indtastes som notat på forsøget.

  Før såning:
 • I led 1 tilføres ikke fosforgødning.
 • I led 2-4 og 7 bredspredes fosfor i TSP umiddelbart før såning.
 • I led 5-7 bredspredes BioFiber før pløjning eller harvning. Spredningen sker manuelt.


 • FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat leveres af Teknologisk Institut og BioFiber leveres af Combineering. Levering af BioFiber koordineres med Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2019, Før anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  P0201-09-2019, Før anlæg
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 500 g jord.Se afsnit om JORDPRØVER.
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  P03Stadium 32
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4, 6
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P04Stadium 51 - 59
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelFOSFOR-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  P0615-09-2020, Efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  PT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 500 g jord.Se afsnit om JORDPRØVER.
  P-DGT, 0-25 cm dybde


  JORDPRØVER: Der udtages ved anlæg (P01) af forsøget en jordprøve til teksturanalyse ved Agrolab, der repræsentere hele forsøgsarealet. Derudover udtages jordprøver på parcelniveau. Der sendes 500 g til Agrolab og 500 g til Teknologisk Institut.
  Efter høst (P06) udtages jordprøver på ledniveau. Der sendes 500 g til Agrolab og 500 g til Teknologisk Institut.

  PLANTEPRØVER: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget tilses med passende mellemrum og alle forhold af betydning for forsøget noteres. Udbringningsdatoer for handelsgødning noteres. Klimadata og jordbundsforhold ved udbringning indberettes. Husk at notere evt. nedbør efter udbringningen. Hvis forsøget vandes, indberettes vandingsdato og mængde. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 / 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  12-08-2019Dato i P06 er rettet til 2020. (RJE)
  03-10-2019Prøvemængde til Teknologisk Institut er ændre til 500 g i P02 og P06. (RJE)
  20-12-2019Planteprøve i P03 er der ændret i ledfravalg således der også udtages prøve i led1. (RJE)
  20-08-2020Jordprøver i P06 er ændret fra led til parcel, så der kan udskrives nye labels til lbnr. 001. (RJE)
  27-08-2020Jordprøver i P06 er ændret igen så der kan udskrives labels til lbnr. 002 på ledniveau. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk