Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
091992020 Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd - grundlag for øvelser i registreringer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-07-2020
Fordelingsdato: 15-07-2020
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige behandlinger med forskellig effekt mod ukrudtet og derved at skabe et grundlag for øvelser i registreringer i Landsforsøgene.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må anlægges på en lokalitet, hvor der forventes en bred forekomst af græsukrudt og tokimbladet ukrudt samt anlægges i nærheden af sortsforsøgene.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen indtil bedømmelserne om foråret er afsluttet. Ellers behandles forsøget som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 10 - 110,75 l Boxer
0,1 l DFF
3Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
4Stadium 10 - 11
0,4 l Mateno Duo 600 SC
5Stadium 10 - 110,4 l Mateno Duo 600 SC
0,5 l Boxer
6Stadium 10 - 110,1 l DFF
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
  • Led 2-6 behandles i afgrødens st. 10-11, dvs. når det første ukrudt er i kimbladstadiet. Følg stadie anvisningen. Sprøjtningen vil typisk ligge ca. 15-18 dage efter såning.
    Ved såning inden 10. september sprøjtes ca. 10 dage efter såning. Ved såning 10.-20. september sprøjtes 10-14 dage efter såning. Ved senere såning vil ca. 15-20 dage være aktuelt.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 10 - 11, Før behandling
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Samlet tælling for alle arter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Samlet tælling for alle arter
 
P0201-11-2018, November
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Samlet tælling for alle arter
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
 
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelKAMILLE planter/m2.
tælleflade:1/4 m2
 
ParcelFUGLEGRÆS planter/m2.
tælleflade:1/4 m2
 
ParcelSPILDRAPS planter/m2.
 
P03Stadium 25 - 29, Forår
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Arterne tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
 
ParcelKAMILLE planter/m2.
tælleflade:1/4 m2
 
ParcelFUGLEGRÆS planter/m2.
tælleflade:1/4 m2
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
tælleflade:1/4 m2
 
ParcelSPILDRAPS planter/m2.
tælleflade:1/4 m2
 


BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Boxer GHS07 GHS08 GHS09
DFF GHS09
Mateno Duo 600 SC GHS09 GHS08 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk