Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
052392020 Sygdomsbekæmpelse og gødskning i engrapgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-02-2020
Fordelingsdato: 09-07-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af forskellige strategier for sygdomsbekæmpelse på udbyttet i engrapgræs.

BAGGRUND: Rust og andre sygdomme kan angribe engrapgræs allerede fra efteråret. For at klarlægge økonomien i bekæmpelse af sygdommene er det vigtigt at klarlægge den optimale strategi.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i engrapgræs i plænetyper i 1. års marker efter hvidkløver/ærter.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der skal min. være 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden høst skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.
I første gentagelse sættes skilte op med angivlese af behandlinger. Disse bliver sendt fra Teknologisk Institut i foråret.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden sygdomsbekæmpelse eller N-gødskning end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-05-2020
0,75 l Bell
330-08-2019
0,6 l Orius 200 EW
01-05-2020
0,75 l Bell
430-09-2019
0,6 l Orius 200 EW
01-05-2020
0,75 l Bell
530-08-2019
0,6 l Orius 200 EW
30-09-2019
0,6 l Orius 200 EW
01-05-2020
0,75 l Bell


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A30-09-201970 kg N259 kg NS 27-4
15-03-2020
Forår ved begyndende vækst
70 kg N259 kg NS 27-4
B30-08-201930 kg N111 kg NS 27-4
30-09-201970 kg N259 kg NS 27-4
15-03-2020
Forår ved begyndende vækst
70 kg N259 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
Faktor 1, Sygdomsbekæmpelse:
 • Led 3 og 5 behandles ultimo august.
 • Led 4 og 5 behandles ultimo september.
 • Led 2-5 behandles alle primo maj.


  Faktor 2, Gødskning:
 • Led B gødskes ultimo august.
 • Led A og B gødskes ultimo september.
 • Led A og B gødskes i foråret ved begyndene vækst.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0122-08-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0230-08-2019, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0330-09-2019, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A3
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0401-05-2020, Før 3. behandling
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0514-05-2020, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Der ønskes billeder af afgrøden inden høst tafet af alle led i én gentagelse
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet . Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i faglig notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Bell GHS07 GHS08
  Orius 200 EW GHS08 GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk