Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
052252020 Sygdomsbekæmpelse i rødsvingel. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-12-2019
Fordelingsdato: 09-07-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse bekæmpelse af sygdomme ved forskellige behandlingstidspunkter i rødsvingel.

BAGGRUND: De senere års forsøg har vist, at det kan være lønsomt at bekæmpe svampesygdomme i rødsvingel. Forsøgene skal afdække økonomien og effekten ved forskellige strategier.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i 2. års marker af rødsvingel i sorten Maxima. Marken må ikke være afbrændt.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der skal min. være 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden høst skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.
I første gentagelse sættes skilte op med angivlese af behandlinger. Disse bliver sendt fra Teknologisk Institut i foråret.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden sygdomsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Øvrige behandlinger som omgivende mark. Forsøgsarealet skal renholdes for ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering og sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-11-2019
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
301-12-2019
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
415-03-2020
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
515-05-2020
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
601-11-2019
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
15-05-2020
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
701-12-2019
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
15-05-2020
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
815-03-2020
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
15-05-2020
0,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 og 6 behandles ca 1. november.
 • Led 3 og 7 behandles ca. 1. december. Undgå at sprøjte i en periode med frostvejr. Ved tvivl kontaktes Barthold Feidenhans´l.
 • Led 4 og 8 behandles ca. 15. marts.
 • Led 5-8 behandles ca. 15. maj.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-11-2019, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  P0301-12-2019, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  P0415-03-2020, Før 3. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  P0515-05-2020, Før 4. behandling
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  P0605-06-2020, 3 uger efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  OBS udtages ved symptomer på bladplet. Prøverne sendes til Skadestuen til Ghita C. Nielsen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes direkte til DLF. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelRUST % dækning.
  Vurderes inden høst
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
  Vurderes inden høst
   


  PLANTEPRØVE: Ved symptomer på bladplet i forsøget udtages for 10 planter i led 1, som derefter sendes til Skadestuen. Prøven udtages første gang, der er konstateret bladplet i forsøget.
  Det er ikke muligt i marken at identificere hvilken bladpletsvamp, der er angreb af. Derfor skal prøver indsendes til bestemmelse af art. Prøverne sendes til:
  Skadestuen, SEGES
  Att: Ghita C. Nielsen
  Agro Food Park 15
  8200 Århus N.

  Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp der er angreb af, og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Besked om hvilken sygsdom, der er på bladene vil blive mailet, og indsættes som notat på forsøget.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne skal sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  HØST: Det er vigtigt, at forsøget høstes inden afgrøden begynder at spilde efter anvisning fra frøkonsulent.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst


  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS08 GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk