Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070261919 Efterafgrøder efter stigende N i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-07-2019
Fordelingsdato: 09-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: Det er formålet at eftervise i hvilket omfang etableringen og udviklingen af en efterafgrøde er afhængig af gødningsniveauet til den forudgående afgrøde.

BAGGRUND: Ofte er udviklingen af efterafgrøder i efteråret beskeden, og én af årsagerne kan være, at der er for lidt kvælstof i jorden til at ”leve af”. Det har måske især været tilfældet i årene med reducerede kvælstofnormer.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor der til høst 2019 har været gennemført forsøg med stigende N i vinterhvede. Denne plan gennemføres i de stigende N-led 1-7. Øvrige led i design anlægges som værn.
Efterafgrøden anlægges umiddelbart efter høst af vinterhvede senest 20. aug, men gerne før. Det er derfor vigtigt at prioritere at høste hvedeforsøget så tidligt som muligt. Forsøget fortsætter i foråret 2020, hvor der sås vårbyg, som høstes forsøgsmæssigt i 2020.

ANLÆGSDATA: Forsøgsdesign tilrettes af TI.
Forsøgene anlægges hvor der tidligere lå forsøg med stigende N i vinterhvede:
LFE 6 efter 070291919 002
LFE 15 efter 070291919 001
LFE 16 efter 070301919 001

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Snegle bekæmpes efter behov.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Der må ikke tilføres gødning til forsøget i efteråret 2019.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-08-2019
0 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
215-08-2019
50 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
315-08-2019
100 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
415-08-2019
150 N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
515-08-2019
200 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
615-08-2019
250 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
715-08-2019
300 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forberedelse af arealet:
Parcellerne markeres med GPS eller faste punkter, så de kan findes efter høst. Halmen efter vinterhveden snittes eller fjernes. Hvis halmen snittes skal den være fordelt jævnt i forsøgsparcellen. Kan det ikke lade sig gøre, skal den fjernes fra forsøgsarealet. Før såning stubharves arealet 2 gange på langs af parcellen én gang den ene vej og én gang den anden vej, så overslæb minimeres.

Såning af efterafgrøde:
Der sås med såmaskine. Sådybde alle led: 1-2 cm.

UDSÆD: Skaffes lokalt. Der er ikke krav om en særlig sort.

KEMIKALIER: Eventuel sneglegift. Skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-08-2019, Ved anlæg, af efterafgrøde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0216-10-2019
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
 
ParcelOLIERÆDDIKE % dækning af jord, .
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelEFTERAFGRØDE karakter 0-10, 0=ingen efterafgrøde, 10=total dækning.
Se tekstafsnit FAGLIG VURDERING AF EFTERAFGRØDE
 
P0315-11-2019
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
 


PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

FOTO: Tages fra ca. 1½ meters højde og lodret ned i afgrøden. Husk gode lysforhold eller blitz.

FAGLIG VURDERING AF EFTERAFGRØDE: Medio oktober foretages en bedømmelse af efterafgrøderen og det vurderes, om etableringen af efterafgrøden er tilstrækkelig ensartet, til at det giver mening at fortsætte forsøget.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
12-07-2019Under anlægsdata er specificeret efter hvilke stigende N forsøg, efterafgrødeforsøgene skal placeres (ABV).Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk