Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070152020 Kvælstofbehov i vinterhvede ved forskellige såtidspunkter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-12-2019
Fordelingsdato: 22-07-2019
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om tidlig såning og forskellig N-optagelse i vintersæd om efteråret påvirker kvælstofbehovet i foråret.

BAGGRUND: Kvælstofoptagelsen i efterafgrøder og vintersæd om efteråret varierer afhængigt af flere faktorer: Vejrforhold, etableringstidspunkt og jordtype, og dermed varierer eftervirkningerne meget mellem år og lokalitet. I forsøget undersøges eftervirkninger af såtidspunkt, for at kunne bestemme næste års kvælstofbehov. Data bruges til at styrke MarkOnlines model, som beregner eftervirkninger og næste afgrødes kvælstofbehov.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i vintehvede efter vinterraps. Kan anlægges både med direkte såning og efter pløjning.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges således, at der kan pløjes forud for såning i alle parceller jf de to forskellige såtidspunkter. Forsøget skal anlægges således, at såtid ligger i blokke, der anlægges værn om hver såtidsblok. Kontakt Teknologisk Institut for oprettelse af design.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun mark

GENEREL BEHANDLING: Sprøjtestrategi indrettes efter det tidlig såede led.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
102-03-20200 kg N
202-03-202050 kg N185 kg NS 27-4
15-04-202050 kg N185 kg NS 27-4
302-03-202050 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020100 kg N370 kg NS 27-4
402-03-202050 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020150 kg N555 kg NS 27-4
502-03-202050 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020200 kg N740 kg NS 27-4


Faktor 2: Såtidspunkt
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A25-08-2019Såning
B20-09-2019Såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Hvis muligt foretages pløjning umiddelbart før såning i hvert led. Alternativt opharves parcellerne inden såning

 • Led 2-5 tilføres primo marts 50 kg N i NS 27-4
 • Led 2-5 tilføres medio april stigende mængder kvælstof

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  UDSÆD: Skaffes lokalt. Udsædsmængde afpasses efter såtid. 200 planter pr. m2 ved tidlig såning og 325 planter pr m2 ved normalt såtidspunkt.

  GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-10-2019
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0201-11-2019, Først i november
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  PLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  Ved angrab oprettes måleparameter for den aktuelle sygdom.
   
  ParcelUKRUDT karakter 0-10, 0=ingen ukrudt, 10=tæt ukrudtsbestand.
   
  P0315-03-2020, Tidlig forår
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
   
  ParcelSNESKIMMEL % planter døde af.
   
  P04Stadium 73, -, Følg vækststadium i led A2, og udfør bedømmelser i alle parceller.
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  Ved angrab oprettes måleparameter for den aktuelle sygdom.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der afklippes plantemateriale af vinterhvede, ukrudt mm. i 2 felter á 0,5*0,5 m i hver parcel. I øvrigt følges vejledningen: Planteprøver til Arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1) på Landbrugsinfo.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk