Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020162020 Bælgplanter i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-03-2020
Fordelingsdato: 24-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af ikke-overvintrende bælgplanter sået sammen med vinterraps i forhold til kvælstofforsyning, udbytte, kvalitet og skadedyrsangreb.

BAGGRUND: I Frankrig er det blevet udbredt at så en bælgplante (ikke-overvintrende) sammen med vinterraps, hovedsageligt for at bidrage til kvælstofforsyningen. Det undersøges i dette forsøg hvilke gavnlige effekter en sådan samdyrkning kan have for dyrkning af økologisk vinterraps.

FORSØGSBETINGELSER:
Forsøgsarealet skal:
 • anlægges på arealer der er omlagt eller under omlægning til økologisk dyrkning.
 • anlægges på et areal med lavt ukrudtstryk, så der kan sås på normal rækkeafstand uden ukrudtsbekæmpelse.
Forsøgsarealet må IKKE:
 • anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
 • anlægges på arealer, hvor der inden for de sidste 4 år har været dyrket raps.
 • anlægges på vandlidende jorde.
 • have forfrugt kløvergræs.
I foråret skal der laves tællinger af forekomsten af rapsjordloppens larve i planten, hvilket er en tidskrævende opgave.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Anlægges på tværs af agerretningen. Anlægges i bruttoparceller af 4,5 m (tre småparceller) x 12 m, når marken har så lavt ukrudtstryk, at ukrudtbekæmpelse kan udelades.

Undtagelsesvis kan forsøget anlægges på langs af agerretningen, hvis forsøget skal anlægges i rækkedyrket raps. Forsøget anlægges, så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner der skal anvendes til såning og ukrudtsrenholdelse. Kan KUN ske efter aftale med fagkonsulent Inger Bertelsen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 54m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødskes som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
2Stadium 00
Såning i et træk i 5 cm's dybde
Hestebønne15 Spiredygt. frø/m2
Sampo
Stadium 00
Såning i et træk i 2 cm's dybde
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
3Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Linser40 Spiredygt. frø/m2
4Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Lathyrus20 Spiredygt. frø/m2
5Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Fodervikke10 Spiredygt. frø/m2
6Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Alexandr.kløver100 Spiredygt. frø/m2
7Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Sojabønne25 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Af hensyn til agersnegle skal jorden holdes sort ved gentagne harvninger mindst 2 uger op til pløjning og såning. Alternativt skal der spredes Ferremol på forsøgsarealet.
Hvis såbedet er tørt, tromles forsøgsarealet efter såning for at sikre en ensartet fremspiring.
 • Led 1: Rapsen sås i 2,0 cm's dybde.
 • Led 2: Parcellerne sås i to træk. Hestebønne sås i ca. 5 cm's dybde, hvorefter raps sås i 2,0 cm's dybde.
 • Led 3-7: Samsåning af raps og bælgplanter (i et træk) i 2,0 cm's dybde.
 • Udsædsmængden skal tilpasses, hvis der anvendes anden rækkeafstand end 12,5. Tilpasningen af udsædsmængden aftales med Inger Bertelsen inden udsendelse af udsæd.

 • UDSÆD: Udsæd af raps, bælgplanter og podemiddel leveres udvejet af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Ferremol skaffes lokalt ved behov.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-08-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Vinterraps
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6, 7
  BÆLGPLANTER planter/m2.
   
  P03Stadium 15 - 30, Oktober
  ParcelBÆLGPLANTER % dækning af jord.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Vinterraps
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P0416-09-2019, 14 dage efter, første nattefrost (temperatur under -2 grader)
  Forsøg**1 dato for.
  Første nattefrost
   
  Forsøg*1 .
  Første nattefrost-temperatur, grader C.
   
  ParcelFROSTSKADE karakter 0-10, 0=ingen frostskade,10=alle blade visnet.
  Bælgplanter
   
  P05Stadium 30 - 35, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
  Bælgplanter
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  RAPSJORDLOPPER % planter m larver.
  Se Vejledning i Bedømmelser
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  RAPSJORDLOPPER larver/plante, ("Måleflade"=Antal planter bedømt).
  ("Måleflade" = ’Antal planter bedømt’). Der indberettes for 5 planter/parcel. Se tekstafsnit RAPSJORDLOPPER.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Vinterraps
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P06Stadium 85
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  RAPSJORDLOPPER: I P05, i 1. og 3. gentagelse udføres regisrering af rapsjordlopper jf. Vejledning i bedømmelser. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af 'Procent planter med larver'.

  HØST: Direkte høst eller efter aftale med Inger Bertelsen.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  08-10-2019Planansvarlig ændret fra Kim Wendelboe til Hanne Bach (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk