Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070402020 Efterårsgødskning af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-09-2019
Fordelingsdato: 09-07-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge, om der er behov for tildeling af kvælstof og fosfor til vinterhvede om efteråret.

BAGGRUND: Ud fra ældre forsøg er det antaget, at vinterhvede ikke har behov for tilførsel af kvælstof eller fosfor om efteråret, fordi efterårsoptagelsen er så lav, at jordens indhold er tilstrækkelig til at sikre forsyningen. Dog er det almindeligt kendt, at tilførsel af en lille mængde ammoniumkvælstof i f.eks. svovlsur ammoniak kan forsure jorden og frigive mangan, således at tilførsel af kvælstof faktisk sikrer manganforsyningen til afgrøden. Imidlertid har flere års reducerede kvælstofnormer måske betydet, at jorden ikke er i stand til at stille tilstrækkeligt kvælstof til rådighed i efteråret, og erfaringer med praksis tyder på, at placering af fosfor ved såning har en positiv effekt. For at undersøge, om en meget lille mænge fosfor er tilstrækkelig til optimal vækst, undersøges udsprøjtning af blot ca. 1 kg P pr. ha i efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Gødningen skal kunne placeres ved såning. Forsøgene placeres på alm. dyrkningssikre arealer, men hvor der inden for de seneste 4-5 år er konstateret lavt fosfortal (gerne under 2 på lerjord og under 3 på sandjord), eller hvor der er mistanke om, at der er behov for tilførsel af fosfor om efteråret. Forsøget skal sås senest den 20. september. Der stilles ikke specifikke krav til hverken forfrugt, sort, tilførsel af husdyrgødning i årene forud eller historik med hensyn til halmnedmuldning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangan, Mangangødning.Både mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden P og N-gødning end forsøgsgødningen. Forsøget skal tilføres mangan som omgivende mark om efteråret. Om foråret grundgødskes med rigelige mængder K, Mg og S. Mikronæringsstoffer tilføres som i den omgivende mark eller efter behov.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
120-09-2019Såning
01-03-2020
Forår ved begyndende vækst
N som kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
220-09-2019Såning
01-03-2020
Forår ved begyndende vækst
N som kvælstofnormNS 27-4
22 kg P110 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
320-09-2019Såning
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
22 kg P110 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
420-09-2019Såning
22 kg P110 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
01-03-2020
Forår ved begyndende vækst
N som kvælstofnormNS 27-4
520-09-2019Såning
22 kg P
20 kg N110 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
620-09-2019Såning
20 kg N95 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
22 kg P110 kg Tripelsuperfosf.20 S
720-09-2019Såning
5 kg P
20 kg N118 kg YaraMila Raps 17-5-10
Placeret
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
17 kg P85 kg Tripelsuperfosf.20 S
820-09-2019Såning
22 kg P
20 kg N110 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Iblandet udsæd
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
920-09-2019Såning
20 kg N95 kg Svovlsur ammoniak 21
Iblandet udsæd
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
22 kg P110 kg Tripelsuperfosf.20 S
1020-09-2019Såning
5 kg P
20 kg N118 kg YaraMila Raps 17-5-10
Iblandet udsæd
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
17 kg P85 kg Tripelsuperfosf.20 S
1120-09-2019Såning
22 kg P
20 kg N110 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
01-03-2020
Der tildeles kvælstofnormen minus 20 kg N
Forår ved begyndende vækst
N under kvælstofnormNS 27-4
22 kg P110 kg Tripelsuperfosf.20 S
1220-09-2019Såning
Stadium 14 - 161 kg P5 l Kombiphos
Udsprøjtet
01-03-2020
Forår ved begyndende vækst
N som kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Ved såning, efterår:
 • Led 1-3 og led 12: Såning uden gødningsplacering.
 • Led 4: Placering af Tripelsuperfosfat ved såning.
 • Led 5 og 11: Placering af DAP ved såning.
 • Led 6: Placering af svovlsur ammoniak ved såning.
 • Led 7: Placering af YaraMila Raps NPK 17-5-10 ved såning.
 • Led 8: DAP iblandes udsæd ved såning
 • Led 9: Svovlsur ammoniak iblandes udsæd ved såning
 • Led 10: YaraMila Raps NPK 17-5-10 iblandes udsæd ved såning.


St. 14-15, efterår:
 • Led 12: Der udsprøjtes 5 liter Kombiphos pr. ha opblandet i 50-200 liter vand pr. ha og udsprøjtet med fladsprededyser.


Ved begyndende vækst, forår:
 • Kvælstofnormen til forsøgsarealet beregnes ud fra forfrugt, jordtype og forventet høstudbytte.
 • Led 1,2, 4 og 12: Tildeles kvælstof i NS 27-4 som N-norm.
 • Led 3 og Led 5-11: Tildeles kvælstof i NS som 20 kg N under norm.
 • Led 2, 3, 6, 9 og 11: Tildeles 22 kg P i TSP.
 • Led 7 og 10 tildeles 17 kg P i TSP.


UDSÆD: Skaffes lokalt.
KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøven sendes Agrolab
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit: JORDPRØVER
P-DGT, 0-25 cm dybde
P0221-11-2019, Sidst i november
ledFOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5, 6, 7, 12
PEU-måling værdi, PEU-måling.
Se tekstafsnit PEU MÅLING
 
P0301-03-2020, Forår ved begyndende vækst
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5, 6, 7, 12
PEU-måling værdi, PEU-måling.
Se tekstafsnit PEU MÅLING
 
P04Stadium 89, Før høst
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


FOTO: Foto tages i solskinsvejr med solen i ryggen. Billedet tages i et repræsentativt område af parcellen i 1½ meters højde i en vinkel på ca. 45 grader.

JORDPRØVER: Jordprøve 0-25 cm til analyse for standard og tekstur sendes til Agrolab. Der udover udtages en prøve på 100 g jord til DGT-analyse, der sendes til Teknollogisk Institut.

PEU MÅLING: Der måles med PEU måleren 4-6 gang pr. parcel, evt. flere hvis værdierne er meget varierende. Der indberettes et gennemsnit for parcellen i PC markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk