Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
050082020 Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, tidlig såning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-01-2020
Fordelingsdato: 30-06-2019
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge den optimale udsædsmængde ved tidlig såning af to typer af vinterrapssorter under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: Den optimale udsædsmængde i vinterraps diskuteres løbende, og der er derfor behov for at få afklaret om den optimale udsædsmængde afhænger af om vinterrapssorter er egnet til tidlig eller sen såning. Dette afprøves i 2 seperate forsøgsplaner.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal sås som plot-in-plot. Forsøget skal sås senest 10. august og anlægges i tidligt såede vinterrapsmarker på alle jordtyper. Rapsforsøg med sorter må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut
 • sår forsøgene, pånær forsøget hos LFE 16. Kontakt Torben Pedersen 7220 3396 for aftale om såtidspunkt.
 • udfører droneflyvninger hos LFE 4 og LFE 12.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget sås som plot-in-plot.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at forsøget holdes rent for ukrudt ved at gennemføre en rettidig effektiv ukrudtsbekæmpelse.
  Rapsjordloppeskader forebygges ved at følge forekomsten i gule fangbakker og sprøjte 1-2 gange ved behov. De gule fangbakker skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Udsædsmængde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  20 Spiredygt. frø/m2
  2Stadium 00
  30 Spiredygt. frø/m2
  3Stadium 0040 Spiredygt. frø/m2
  4Stadium 0050 Spiredygt. frø/m2


  Faktor 2: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 00DK Exception
  BStadium 00Hitaly
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås af en gang mellem 1. og 10. august med de fire tilstræbte udsædsmængder. Hvis forsøget ikke er sået inden den 10. august kontaktes Jon Birger Pedersen.

  UDSÆD: Leveres udvejet af Teknologisk Institut. Der er iblandet dødt rapsfrø, svarende til en udsåning af 100 frø pr. m2 i alle led for at sikre en ensartet fordeling af de spiredygtige frø.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgRÆKKEAFSTAND cm.
   
  P02Stadium 12 - 14, Efter fremspiring, efterår
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  P0310-09-2019
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0401-10-2019, Først i oktober
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0522-10-2019
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0630-11-2019, Sidst i november
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0701-04-2020, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND døde planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  P08Stadium 69 - 70, Ved afsluttende blomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Længde af udstrakt hovedstængel.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 81 - 85, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
   
  ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasse registreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter.
 • 1. droneflyvning: 10.-15. september
 • 2. droneflyvning: 1.- 5. oktober
 • 3. droneflyvning: 22. - 26. oktober
  Der skal være minimum 3 uger i mellem NDVI-målingerne.
  Hos VKST Holeby, Sønderjysk Landboforening, Ytteborg og LandboNord udføres drone flyvninger af enheden. I de andre forsøg udføres de af Teknologisk Institut.

 • BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk