Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020232020 Forskellig rækkeafstand i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-02-2020
Fordelingsdato: 10-09-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Det afprøves hvorvidt der kan opnås en mere konkurrencestærk vintersæd ved at etablere den med halv rækkeafstand, sammenlignet med normal og dobbelt rækkeafstand.

BAGGRUND: Præcisionssåning kan forbedre udbytte, udnyttelse af gødning og konkurrenceevne overfor ukrudt. Præcisionssåning vil øge afgrødens ukrudtskonkurrence ved, at afgrøden får en mere optimal fordeling, og derved kan udnytte lys, vand og næringsstoffer bedre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Forsøget anlægges i vinterhvede. Forfrugt må ikke være kløvergræs.

DISPENSATION : Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.


ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE1

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en specialsåmaskine, der kan så både på smal (6,25 cm), alm. (12,5 cm) og dobbelt (25 cm) rækkeafstand. Anlægsplanen afhænger af udstyret, der er til rådighed på den enkelte lokalitet. Forsøget pløjes og såbedstilberedes umiddelbart før hver såtid. Der anlægges værn omkring hver såtid for at muliggøre pløjning. Design tilrettes af Teknologisk Institut

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 20m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning og ukrudtsharvning) gennemføres, hvis vejret tillader det, og udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne.
  Ligeledes foretages evt. tromling til forebyggelse eller sprøjtning som behandling for evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under generelle behandlinger i PC-Markforsøg.
  Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Rækkeafstand
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Såning6,25 cm Rækkeafstand
  2Stadium 00Såning12,5 cm Rækkeafstand
  3Stadium 00Såning25 cm Rækkeafstand


  Faktor 2: Såtid
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 00
  1. såtid
  Sidst i september
  Vinterhvede350 Planter/m2
  Ohio
  BStadium 00
  2. såtid
  Medio oktober
  Vinterhvede400 Planter/m2
  Ohio
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Forsøgsarealet pløjes og såbedstilberedes umiddelbart før hver såning, og der sås, når der kan etableres et godt såbed.

 • Udsædsmængden er 350 spiredygtige kerner pr. m2 ved 1. såtid og 400 spiredygtige kerner pr. m2 ved 2. såtid. Udsædsmængden er ens ved halv, enkelt og dobbelt rækkeafstand.

 • I led 1 sås vintersæden med halv rækkeafstand (6,25 cm)
 • I led 2 sås vintersæden med enkelt rækkeafstand (12,5 cm)
 • I led 3 sås vintersæden med dobbelt rækkeafstand (25 cm)

 • 4-10 dage efter såning foretages blindharvning i alle parceller, som anført under Generel Behandling, hvis føret tillader det.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, i den sene såtid.
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 15 - 16, Først i april
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Notér de 3-5 mest dominerede arter.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter.
   
  P05Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér de 3-5 mest dominerede arter
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olsen: 92 43 73 64 eller på mail: leo@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-08-2019Korrektur /KWE  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk