Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
050811919 Nedvisning af hvidkløver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-07-2019
Fordelingsdato: 23-06-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategiers muligheder ved nedvisning af hvidkløver til frøproduktion.

BAGGRUND: Efter forbuddet mod anvendelsen af Reglone skal der findes nye muligheder for at nedvisne hvidkløver til frøproduktion før høst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med hvidkløver til høst 2019 med udlæg af engrapgræs.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
130-07-2019

Sidst i juli
1 l Metaxon
02-08-2019
3 dage efter behandling
Skårlægning
230-07-2019

Sidst i juli
1 l Zypar
02-08-2019
3 dage efter behandling
Skårlægning
330-07-2019

Sidst i juli
166 l TopGun Finalsan Koncentrat
02-08-2019
3 dage efter behandling
Skårlægning
430-07-2019

Sidst i juli
16 l Beloukha
02-08-2019
3 dage efter behandling
Skårlægning
530-07-2019

Sidst i juli
1 l Metaxon
02-08-2019
3 dage efter behandling
0,2 l Reglone
0,1 l Agropol
630-07-2019

Sidst i juli
0,5 l Belkar
02-08-2019
3 dage efter behandling
Skårlægning
730-07-2019

Sidst i juli
1,5 kg Roundup PowerMax
02-08-2019
3 dage efter behandling
Skårlægning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
OBS vedr. vandmængder. Der anvendes 150-200 l ved Zypar og Metaxon, og 300 l ved Reglone, Belouka og TopGun Finansan koncentrat.
 • Alle led behandles ultimo juli, 3 dage før skårlægning.
 • Led 5 behandles igen 3 dage senere.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.


  Høst-metode:
 • Led 1-4 og 6 og 7 skårlægges
 • Led 5 høstes direkte samtidig med skårlægning af øvrige led.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0129-06-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0230-07-2019, Før 1. behandling
  ledFOTO drone.
   
  P03Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledFOTO drone.
   
  ParcelNEDVISNING %, 0-100, .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  SPIREEVNE, %
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  FOTO: I forsøget skal der tages et RGB-billede med drone inden første behandling ultimo juli og inden høst. Der tages et billede af hele forsøgsarealet.

  HØST: Forsøget høstes, når afgrøden er moden. Kontakt evt. frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Det kan være nødvendigt, at høste forsøget ad flere gange, hvis afgrøden modner forskelligt. Dette aftales med Barthold Feidenhans´l.
  Dato for høst for de enkelte led skrives i et notat.
  Prøver fra høst skal sendes straks efter hver høsttid.

  OBS: Udbytte fra led 2 og 7 må IKKE iblandes landmandens frø før spireanalyse ligger klar. Teknologisk Instut melder svar tilbage, når resultat foreligger.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og spireevne udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  05-07-2019Der er tilføjet ekstra led og betaling for forsøgsarbejde er hævet tilsvarende (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Belkar GHS09 GHS07
  Beloukha GHS05
  Metaxon GHS07 GHS05
  Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09
  TopGun Finalsan Koncentrat GHS07
  Zypar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk