Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070921920 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-11-2020
Fordelingsdato: 07-01-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af tidspunktet for såning af efterafgrøde, metode og tidspunkt for gylleudbringning, samt anvendelse af nitrifikationshæmmere for udbytte og kvalitet i majs. I dette forsøg undersøges etablering af efterafgrøden og optagelse af kvælstof i majs og efterafgrøde, samt udvaskning af kvælstof.

BAGGRUND: Der har igennem en årrække været fokus på udvaskning af kvælstof fra majs særligt i miljøfølsomme vandoplande. Derfor er det vigtigt at udvikle metoder til dyrkning af majs, som begrænser udvaskning af kvælstof til et lavt niveau. Virkemidler til at opnå dette er tidlig såning af efterafgrøde og udbringning af gylle med nitrifikationshæmmer, placering af gylle og udbringning af gylle i vækstperioden. Metoderne sammenlignes med gældende praksis.


FORSØGSBETINGELSER: Der er i 2019 anlagt 2 forsøg i LFE 11 med forfrugt majs. Forsøgene er anlagt i marker med pløjning på JB 1 eller 3. Forsøgene skal være fastliggende i 2 år (2019-2020).
I forsøg 001 har der indenfor 5 år have været kløvergræs i sædskiftet.
I forsøg 002 har der ikke have været kløvergræs i sædskiftet inden for de seneste 10 år.
Majsen skal sås i april i et jævnt og tilpas fast såbed. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.

Den vejrstation der er sat op i forsøget skal blive stående.

ARBEJDSFORDELING:
 • Etablering af sugeceller foretaget af Juulsgaard Tensiometre. Juulsgaard Tensiometre står også for at fjerne sugeceller før jordbearbejdning.
 • Installation af pejlerør til måling af grundvandsstand er udført af SEGES. LFE11 foretager måling af grundvandsstand.
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Etablering af efterafgrøde udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut


 • ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i én række. Slangerne fra sugecellerne er trukket i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordbearbejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget er afmærket ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
  Bruttoparcellerne anlægges med 3 x 16 m, svarende til 4 majsrækker. Ved afsætning af nettoparcelgrænserne skal sikres, at etablering af efterafgrøderne er repræsentativ for bruttoparcellen. Nettoparcellerne er de to midterste majsrækker i hver parcel. Umiddelbart efter sidste såtidspunkt af efterafgrøder (6 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg300 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget skal tilføres 300 kg kaliumchlorid. Der må ikke tildeles gødning til forsøget udover grund- og forsøgsgødning, der fremgår af forsøgsplanen. Der må ikke anvendes andre efterafgrøder og herbicider ud over de i planen angivne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle, kvæg 1903
  01-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Først i april
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1904
  Nedfældet
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  201-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Først i april
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1904
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  325-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  425-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  25 g MaisTer
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  525-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  25 g MaisTer
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs6 kg Indicus
  Cikorie2 kg Spadona
  625-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  Stadium 07
  Lige inden majsens fremspirring
  0,05 l DFF
  1 l Roundup Bio
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  Radrensning
  10-05-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Strandsvingel8 kg Tower
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  725-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  26-04-2020

  Lige efter såning
  Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
  Stadium 07
  Lige inden majsens fremspirring
  0,05 l DFF
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,75 l Callisto
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  5,6 g Harmony 50 SX
  825-04-2020
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Efter pløjning
  98 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Placeret
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  925-04-2020
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  Før pløjning
  49 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  1025-04-2020
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  Efter pløjning
  49 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Placeret
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1906
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  1125-04-2020
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  Efter pløjning
  49 kg NH4-NGylle, kvæg 1905
  Placeret
  2 l Vizura
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  26-04-2020

  Lige efter såning
  Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
  Stadium 07
  Lige inden majsens fremspirring
  0,05 l DFF
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,75 l Callisto
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  5,6 g Harmony 50 SX
  07-06-2020
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1906
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  1226-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  1301-04-2020
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  Før pløjning
  49 kg NH4-NGylle, kvæg 1904
  Nedfældet
  26-04-2020
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2020
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2020
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2020
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2020
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1903EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1904EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1905EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1906EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  PRØVEUDTAGNING AF GYLLE: Senest 14 dage før udbringningstidspunktet udtages den første gylleprøve (prøvenr. 1903) til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde ved første udbringning ca. 1 april.
  Ved udbringning 1. april udtages den anden gylleprøve (prøvenr. 1904), der anvendes til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde ved tildeling lige før såning.
  Ved udbringning lige før såning udtages den tredje gylleprøve (prøvenr. 1905), der anvendes til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde ved tildeling af gylle 6 uger efter såning.
  Ved udbringning af gylle 6 uger efter såning udtages den fjedre gylleprøve (prøvenr. 1906)

  Al gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tidspunkterne for gødskning, ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder i forhold til såning af majs SKAL overholdes, se skitse nederst.

  Gødskning
  Alle led tildeles 50 kg DAP 18-20 i startgødning ved såning svarende til 10 kg P og 9 kg N. Gødning tildeles ud fra markens kvælstofnorm, der beregnes induviduelt for hvert enkeltforsøg. N-normen korrigeret for de 9 kg N givet i startgødning på følgende vis: 1 N = Kvælstofnormen minus 9 kg N pr. ha i startgødningen.

 • Led 1 og 2: 1 N i gylle nedfældes i starten af april, hhv. med og unden nitrifikationhæmmer.
 • Led 3-7: 1 N i gylle med nitrifikationshæmmer nedfældes før pløjning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 8: 1 N i gylle med nitrifikationshæmmer placeres efter pløjning og pakning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 9: ½ N i gylle med nitrifikationshæmmer nedfældes før pløjning umiddelbart inden såning af majs. Og ½ N udlægges som forsuret gylle med slæbeslager 6 uger efter majsen er sået.
 • Led 10 og 11: ½ N i gylle med nitrifikationshæmmer placeres efter pløjning umiddelbart inden såning af majs. Og ½ N udlægges som forsuret gylle med slæbeslager 6 uger efter majsen er sået.
 • Led 12: tilføres ingen kvælstof udover startgødning
 • Led 13: ½ N i gylle nedfældes i starten af april uden nitrifikationshæmmer

  Efterafgrøde
  Efterafgrøde radsås mellem majsrækkerne umiddelbart efter radrensning, med undtagelse af led 7 og 11.
 • Led 1-3, 8-10 og 12-13: Der sås 8 kg Alm. rajgræs 6 uger efter såning af majs.
 • Led 4: Der sås 8 kg Alm rajgræs 4 uger efter såning af majs
 • Led 5: Der sås 6 kg Alm rajgræs og 2 kg cikorie 4 uger efter såning af majs
 • Led 6: Der sås 8 kg strandsvingel 2 uger efter såning af majs
 • Led 7 og 11: Der sås 8 kg strandsvingel (plænetype) lige efter såning af majs

  Ukrudtsbekæmpelse
 • Lige inden majsens fremspiring behandles led 6,7 og 11
 • 2 uger efter såning behandles led 1-5,8-10 og 12-13
 • 4 uger efter såning behandles led 1-3 og 6-13

 • UDSÆD: Udsæd af majs af sorten Prospect og efterafgrøde af alm. rajgræs af sorten Indicus, strandsvingel af sorten Tower, Cikorie af sorten Spadona samt DLF-mix, som er en plænetype leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt.
  Startgødning leveres af Teknologsik Institut

  KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-01-2020
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0215-01-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0330-01-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0415-02-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0501-03-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0615-03-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-50 cm dybde udtage. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages Prøvestørrelse 300-400 g.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0730-03-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0815-04-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0930-04-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1015-05-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1101-06-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1220-06-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P1310-07-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1430-07-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1520-08-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1710-09-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1801-10-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1910-10-2020, Før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P2010-10-2020, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  iNDF, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  P2110-10-2020, Lige efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  P2215-10-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2301-11-2020, November
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøver udtages af efterafgrøde. Se afsnit PRØVEUDTAGNING. Klippes jf. metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2415-11-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P2530-11-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2615-12-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  VAND-PRØVE til AU.
  Sendes til AU ENVS, se adresse nedenfor.
  DMPP, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".
  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEDÆKKE AF EFTERAFGRØDE:
  Bedømmelse skal foregå mellem de to majsrækker i høstparcellen.

  PLANTEBESTAND:
  Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  FOTO DIGITAL: I P14, P17, P21 og P24 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pæle i jorden der afgrænser området der fotograferes, således, at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, SEGES mam@seges.dk

  VANDPRØVE: Prøver udtages hver 15 dag i perioden 15/4 til 1/6. og hver 20 dag 1/6 til 1/10. Derefter hver 15 dag. Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver.
  Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til henholdsvis AgroLab Kiel og AU ENVS, se adresser nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  AU ENVS
  Att: Martin Hansen
  Frederiksborgvej 399
  PO Box 358
  4000 Roskilde

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 11. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Høst af majsforsøg.

  PLANTEPRØVER: Efter majshøsten udtages planteprøver af efterafgrøden i P23 på ledniveau. Planteprøverne udtagers efter droneflyvning er gennemført. Efterafgrøden afklippes ved jordoverfladen 2 steder med en prøveflade på 67 cm x 75 cm (dvs. en samlet måleflade på 1 m2) imellem de to majsrækker i hver nettoparcel, dvs. klippefelterne placeres mellem de to majsrækker som er placeret mellem hjulsporene. I mellem disse to majsrækker udvælges tilfældigt hvor klippefladerne er placeret, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge, hvor mange meter inde i parcellen klippene skal tages (f.eks. 3 og 5 m). De 2 delprøver for hver parcel samles til en parcelprøve og de 4 parcelprøver samles til en led-prøve. I øvrigt følges metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  JORDPRØVER: Det er vigtigt ved udtagelse af jordprøver at hullerne dækkes efter prøveudtagning

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristoffer Piil: 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-03-2020Efter aftale med MAM er rettet: I P12 er oprettet: Planteudvikling og plantehøjde, cm I P21 er Planteprøve og droneflyvning slettet I P24 er oprettet Plantedække og Efterafgrøde % dækning af jord.
  18-03-2020Det er konstateret at der ved en fejl er oprettet en ekstra P-tid P-16, der ikke indeholder nogle måleparametre og derfor ikke kan ses på forsøgsplanen. (RJE)
  23-03-2020Kvælstofmængder indskrevet i forsøgsbehandling.(RJE)
  25-03-2020Tekstafsnit om vejrstationer er oprettet. (RJE)
  18-11-2020Bedømmelse af Efterafgrøde fjernet i P24.(RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Callisto GHS07 GHS08 GHS09
  DFF GHS09
  Harmony 50 SX GHS09
  MaisTer GHS09 GHS07
  Renol GHS05
  Roundup BioIntet faresymbol
  Starane 333 HL GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Oversigt med behandlinger070921920_oversigt_behandlinger.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk