Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070422020 Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2020
Fordelingsdato: 22-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afdække hvilke lokaliteter, der har behov for tilførsel af fosfor og kvælstof om efteråret til vinterhvede

BAGGRUND: Et stort antal Landsforsøg gennem de sidste 20 år, viser generelt ikke behov for at tilføre kvælstof og fosfor til vinterhvede om efteråret. På enkelte lokaliteter er der imidlertid opnået store merudbytter for fosfor. Samtidig er erfaringerne specielt fra Nordjylland, at der i praksis ses meget stor effekt af tilførsel af 50-100 kg diammoniumfosfat pr. ha. Dette vil ikke være muligt på husdyrbedrifter på grund af den nye fosforregulering. Der er derfor stort behov for at afdække hvilke marker, der har et reelt behov for tilførsel af fosfor.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene gennemføres på marker, hvor der er mistanke om, at der er behov for tilførsel af fosfor om efteråret. Der gennemføres 6 forsøg i Nordjylland, 4 forsøg på sandjord i Vestjylland og 5 forsøg på lerjord på øerne eller Østjylland. Forsøg i denne serie må ikke placeres i samme marker som forsøg i serien 070432020. Der tildeles normale fosformængder om foråret. Nogle af forsøgene må gerne anlægges på marker med reduceret jordbearbejdning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Både mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles, bortset fra tilførsel af gødningsbehandlingerne med kvælstof og fosfor i efteråret og foråret, som den omkringliggende mark. Forsøget må godt behandles med mangan som i den omkringliggende mark, udover forsøgsbehandlingerne. ALLE led tildeles i foråret den samme gødningsmængde som omgivende mark. Mængder og gødningstype noteres under grundbehandling i PC-Markforsøg. Det forudsættes, at den tilførte fosformængde i handels- og husdyrgødning om foråret er tilstrækkelig til at dække markens behov.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-09-2019
Ved såning
Ingen gødning
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2019

14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2019

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2020
Forår ved begyndende vækst
13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
215-09-2019
Ved såning
13 kg N73 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2019
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2019

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
315-09-1919
Ved såning
13 kg N62 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2019
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2019

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
415-09-2019
Ved såning
7 kg N39 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2019
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2019

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2020
Forår ved begyndende vækst
6 kg N20 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
515-09-2019
Ved såning
Ingen gødning
15-03-2020
Forår ved begyndende vækst
13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås inden 20. september

Efterår
 • I led 1 og 5 gødskes ikke i forbindelse med såning
 • I led 2 placeres 13 kg N i Diammoniumfosfat ved såning
 • I led 3 placeres 13 kg N i Svovlsur ammoniak ved såning
 • I led 4 placeres 7 kg N i Diammoniumfosfat ved såning

  Efterår, øvrige behandlinger:
 • I led 1-4 udsprøjtes mangansulfat 3 gange - første gang i st. 13 (2-3 blade) og efterfølgende med 14 dages mellemrum.
  Link til beregning af mængde mangansulfat32 til udsprøjtning i forsøg

  Forår
 • Led 1 og 5 tildeles 13 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
 • Led 2 og 3 tildeles ikke forsøgsmæssigt gødning i foråret
 • Led 4 tildeles 6 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
  Udover forsøgsbehandlingerne gødskes forsøget i foråret som omgivende mark. Se tekstafsnit GENEREL BEHANDLING.

  Ved udbringning af Dangødning DAN 30-0-0-2 tilsættes 0,08 liter Agrotain pr. 100 kg gødning (eller 0.1 l pr. 100 liter gødning). Og DanGødning N-18 tilsættes 0,09 liter Agrotain pr. 100 kg gødning (eller 0,1 l pr. 100 liter gødning)

 • UDSÆD: Skaffes lokalt

  GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit JORDPRØVER
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  I 0-25 cm udtages en mængde på 0,5 kg. Sendes til Teknologsik Institut. Se tekstafsnit om JORDPRØVER.
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  P02Stadium 13
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
  Udføres af SEGES. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
   
  P03Stadium 15
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0415-03-2020, Forår ved begyndende vækst
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P0505-04-2020, 3 uger senere
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3
  KERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  Udtages af Teknologisk Institut. Se tekstafsnit. HØST
  TØRSTOF, % af råvare
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER, P01: Der udtages to jordprøver i P01. Den ene sendes til analyse ved Agrolab. Den anden jordprøve sendes til Teknologisk Institut, som opbevarer prøven og videresender den til DGT-analyse efter aftale med Camilla Lemming.

  PLANTEPRØVE: I st. 13 udtages planteprøver og Camilla Lemming, SEGES kontaktes i forhold til at gennemførsel af fosfortestermålingerne. Planteprøverne udtages jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  FOTO: I P03 og P04 tages der foto i alle led i gent. 2. Foto tages i solskinsvejr med solen i ryggen. Billedet tages i et repræsentativt område af parcellen i 1½ meters højde i en vinkel på ca. 45 grader. Billederne oploades i PC- Markforsøg

  HØST: Teknologisk Institut laver NIT analyse, bestemmer renhed og vandprocent. Prøven videresendes derefter til Agrolab for fosforanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 / 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-11-2019Tekstafsnit VEJLEDNING TIL FORSØGSBENDLINGER rettet." I led 1-4 udsprøjtes mangansulfat 3 gange...." Der var ved en fejl skrevet led 1-5(RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk