Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091902020 Bekæmpelse af kamille i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-04-2020
Fordelingsdato: 10-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse optimal strategi for bekæmpelse af kamille i vinterraps om efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer, hvor der forventes en jævn bestand af kamille på forsøgsarealet. Der måles ikke udbytte. Forsøget afsluttes som udgangspunkt i 2019, men markeringerne i marken skal blive stående, da forsøget skal kunne genfindes i foråret 2020, så specielt led 5 kan kontrolleres for eventuelle afgrødeskader.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Spildkorn må bekæmpes med Agil eller Focus Ultra efter behov.
Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov.
Sørg for at bekæmpe snegle, hvis der er den mindste risiko for, at der kan være snegle i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 12 - 13
0,25 l Belkar
3Stadium 12 - 130,25 l Belkar
Stadium 14 - 150,25 l Belkar
4Stadium 14 - 150,25 l Belkar
Stadium 16 - 170,25 l Belkar
5Stadium 12 - 130,5 l Belkar
6Stadium 16 - 170,25 l Belkar
7Stadium 16 - 170,375 l Belkar
8Stadium 16 - 170,5 l Belkar
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 2, 3 og 5 behandles i st. 12-13, når rapsen har 2-3 blade.
 • Led 3 og 4 behandles i st. 14-15, når rapsen har 4-5 blade.
 • Led 4, 6, 7 og 8 behandles i st. 16-17, når rapsen har 6-7 blade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 12 - 13, Før 1. behandling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelKAMILLE planter/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE planter/m2.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  ParcelVALMUE planter/m2.
   
  ParcelHYRDETASKE planter/m2.
   
  P0325-11-2019, Mindst 4 uger efter sidste behandling
  ParcelSTORKENÆB biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVALMUE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelKAMILLE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelBURRESNERRE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
   
  ParcelHYRDETASKE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret relevante arter.
   


  MÅLETIDER: Vigtigt, at registreringer i P03 udføres mindst 4 uger efter sidste behandling (st. 16-17), gerne sidst i november, men dog før der er udsigt til vintervejr.

  HØST: Forsøget høstes ikke.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-04-2020Projektnummer er ændret til 7859 i 2020. I 2019 er projektnummer 3835 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Belkar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk