Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050502020 Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i dæksæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-12-2019
Fordelingsdato: 19-08-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for at anvende radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i og mellem rækkerne i alm. rajgræs udlagt i dæksæd.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i frøgræs bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse i kombination med båndsprøjtning mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken. Dette forsøg skal vise mulighederne for mekanisk renholdelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i alm. rajgræs udlagt i dæksæd.
For at sikre et minimum af dryssespild ved høst skal forsøgsarealet kunne høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt anføres sortsnavnet i PC-Markforsøg.

ANLÆGSDATA:
Forsøget radrenses og båndsprøjtes med Gartford radrenser, hvor båndsprøjten kan monteres. Gartford radrenser er 3 meter bred, og skal tilpasses såmaskinens bredde. Derfor skal såmaskinens bredde være enten 6, 9 eller 12 meter. Herved behandles hver parcel flere gange ift. at få behandlet hele parcellens bredde. Der skal være værn mellem parceller for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde/slukke båndsprøjten. Høstparcellens størrelse skal være minimum 20 x 1,5 m, og det skal sikres, at Garfort radrenseren har kørt optimalt i hele parcellen. Nettoparcelbredden svarer til bredden af forsøgsmejetærskeren på 1,5 m, så der ikke er kørespor i nettoparcellen. Der ønskes min. 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor. Design skal evt. tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
AndetAfpudsningKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme og skadedyr. Der vækstreguleres som omgivende mark. Hele forsøget afpudses efter høst af dæksæd. Udførte behandlinger skal oprettes i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
102-10-2019
0,5 l Stomp CSBredsprøjtning
0,1 l DFFBredsprøjtning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
0,8 l BoxerBredsprøjtning
5 g Express 50 SXBredsprøjtning
01-04-2020
Område med MELLEM EM38 værdi
0,6 l CatchBredsprøjtning
202-10-2019
0,5 l Stomp CSBredsprøjtning
0,1 l DFFBredsprøjtning
0,8 l BoxerBredsprøjtning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
5 g Express 50 SXBredsprøjtning
01-04-2020
Område med MELLEM EM38 værdi
0,6 l CatchBredsprøjtning
302-10-2019
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
Radrensning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-04-2020
Område med MELLEM EM38 værdi
0,6 l CatchBåndsprøjtning
0,6 Radrensning
402-10-2019
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
0,8 l Boxer
Radrensning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-04-2020
Område med MELLEM EM38 værdi
0,6 l CatchBåndsprøjtning
Radrensning
502-10-2019
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
Radrensning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
Radrensning
01-04-2020
Område med MELLEM EM38 værdi
0,075 l PrimusBåndsprøjtning
Radrensning
602-10-2019
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
Radrensning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
Radrensning
01-04-2020
Område med MELLEM EM38 værdi
0,075 l PrimusBåndsprøjtning
Radrensning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SPRØJTNING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Led 1 og 2: Alle behandlinger bredsprøjtes.
 • Led 3-6: Alle behandlinger udføres med en båndsprøjte. Sprøjtning foretages over rækkerne med en tilpasset båndbredde. Båndbredden noteres i et notat på enkeltforsøget.

 • Alle led sprøjtes 2. oktober.
 • Alle led sprøjtes 2. gang ca. 16. oktober. Der skal være minimum 14 dage mellem de to første behandlinger.
 • Alle led sprøjtes 3. gang ca. 1. april, samtidig med 1. radrensning om foråret.


  RADRENSNING: Ved den første radrensning i efteråret anvendes 20 cm. skær. De øvrige gange anvendes 16 cm skær. 16 cm skær er leveret i 2019, og 20 cm skær fremsendes af TI.
 • Led 3-6 radrenses 2. oktober samtidig med sprøjtning.
 • Led 5 og 6 radrenses igen 16. oktober samtidig med sprøjtning.
 • Led 3-6 radrenses igen i foråret ca. 1. april.


  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0123-08-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0202-10-2019, Før 1. radrensning efterår
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0323-10-2019, 3 uger efter 1. radrensning efterår
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Alm. rajgræs. Antal planter pr m2 optælles 3 steder i parcellen og gennemsnit indberetes
   
  P0406-11-2019, 3 uger efter 2. radrensning efterår
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0501-04-2020, Før 1. radrensning forår
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0621-04-2020, 3 uger senere
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der placeres en tælleramme 3 repræsentative steder i parcellen. Der anvendes en tælleramme med areal på 0,1 m2. Inden for tællerammen optælles enårig og alm. rapgræs samt andet græsukrudt i hhv. rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
  Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken, hvor afgrøden efterhånden udfylder "rækken".

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  21-08-2019Betaling for forsøgsarbejde er tilføjet (LTB)
  02-10-2019Behandlingtidspunkter i efteråret er ændret i alle led. De er rykket med 1 måned fra september til oktober (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS08 GHS09 GHS07
  Catch GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Express 50 SX GHS07 GHS09
  Primus GHS09
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk