Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
080221420 Underjordspakning og biologisk jordløsning, Flakkebjerg. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-08-2020
Fordelingsdato: 12-08-2019
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvilken effekt færdsel med tunge landbrugsmaskiner har på pakningen af underjorden på danske lerjorder. Det undersøges endvidere, om det er muligt at reparere en pakket jord ved hjælp af biologisk jordløsning i form af isåning af olieræddike.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor forsøg 080221419 blev gennemført i 2019. Der sås vårbyg på arealet til høst 2020.

ANLÆGSDATA: Forsøget er oprindelig oprettet som 080211010. I 2013 blev de oprindelige parceller delt i to, hvor der fra 2013 til 2016 blev sået olieræddike den ene halvdel (led 2). Parcellerne er 15 m lange og ca. 10 m brede.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 150m2. Høstparcel minimum 90m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som den omgivende mark og efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1EfterafgrødeOlieræddike
01-04-2020VårbygFlair
2Efterafgrøde sidste gang efterår 2016EfterafgrødeOlieræddike
01-04-2020VårbygFlair


Faktor 2: Jordpakning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen hjullast
BPakket sidste gang forår 20108 t Hjullast
CPakket sidste gang forår 20133 t Hjullast
DPakket sidste gang forår 20136 t Hjullast
EPakket sidste gang forår 20138 t Hjullast
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Alle led behandles ens. Der sås olieræddike efterafgrøde efter høst 2019. og i foråret etableres vårbyg til høst 2020

Faktor 1: Der har i led 2 været efterafgrøde af olieræddike hvert efterår i årene 2013 til 2016.

Faktor 2: Forsøgsbehandlingen er tidligere påvirkning med forskellig hjullast og beskriver eftervirkningen af trykbelastningen.
 • Led A Ingen hjullast
 • Led B blev udsat for hjullast på 8 t i 2010
 • Led C blev udsat fortryk hjullast på 3 t fra 2010 til 2013
 • Led D blev udsat fortryk hjullast på 6 t fra 2010 til 2013
 • Led E blev udsat fortryk hjullast på 8 t fra 2010 til 2013
 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 14 - 16, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P02Stadium 27 - 30
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelKAMILLE,SKIVE planter/m2.
  Se tekstatsnit "Optælling af ukrudt"
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Se tekstatsnit "Optælling af ukrudt"
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Se tekstatsnit "Optælling af ukrudt"
   
  P03Stadium 59, Ved skridning
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Strålængden måles når afgrøden er fuldt gennemskredet
   
  ParcelSKRIDNING dato for, .
  Dato for hvornår afgrøden i parcellen er fuldt gennemskredet.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne sendes på PARCELNIVEAU.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  OPTÆLLING AF UKRUDT:
  I P02 ønskes der en optælling af ukrudtsarter der trives i pakket jord, såsom Skivekamilie, Enårig Rapgræs og rodukrudt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i faglig notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk