Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
080211420 Underjordspakning og biologisk jordløsning, KU. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-02-2020
Fordelingsdato: 12-08-2019
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvilken effekt færdsel med tunge landbrugsmaskiner har på pakningen af underjorden på danske lerjorder. Det undersøges endvidere, om det er muligt at reparere en pakket jord ved hjælp af biologisk jordløsning i form af isåning af olieræddike.

BAGGRUND: Forsøget er oprindelig oprettet som 080211010 med jordpakning fra 2010-2013. I 2013 blev de oprindelige parceller delt i to, hvor der fra 2013 til 2016 blev sået olieræddike den ene halvdel (led 2) for at undersøge muligheden for biologisk jordløsning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor forsøg 080211419 blev gennemført i 2019. Der skal sås vårbyg på arealet til høst 2020.

ANLÆGSDATA: Parcellerne er 15 m lange og ca. 10 m brede.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 150m2. Høstparcel minimum 90m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget følger markens sædskifte og behandles som omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
120-08-2019
August
EfterafgrødeOlieræddike
01-04-2020VårbygFlair
220-08-2019
Efterafgrøde sidste gang efterår 2016
August
EfterafgrødeOlieræddike
01-04-2020VårbygFlair


Faktor 2: Jordpakning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen hjullast
BPakket sidste gang forår 20133 t Hjullast
CPakket sidste gang forår 20136 t Hjullast
DPakket sidste gang forår 20108 t Hjullast
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Alle led behandles ens. Der sås olieræddike efterafgrøde efter høst 2019. og i foråret etableres vårbyg til høst 2020

Faktor 1: Der har i led 2 været været efterafgrøde af olieræddike hvert efterår i årene 2013 til 2016.

Faktor 2: Forsøgsbehandlingen er tidligere påvirkning med forskellig hjullast og beskriver eftervirkningen af trykbelastningen.
 • Led A Ingen hjullast
 • Led B blev udsat fortryk hjullast på 3 t fra 2010 til 2013
 • Led C blev udsat fortryk hjullast på 6 t fra 2010 til 2013
 • Led D blev udsat for hjullast på 8 t i 2010.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 14 - 16, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  P02Stadium 21 - 23
  ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  P03Stadium 27 - 30
  ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  KAMILLE,SKIVE planter/m2.
  Se tekstatsnit "Optælling af ukrudt"
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Se tekstatsnit "Optælling af ukrudt"
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  RODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Se tekstatsnit "Optælling af ukrudt"
   
  P04Stadium 35
  ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  P05Stadium 43 - 45
  ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  P06Stadium 53 - 54
  ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  P07Stadium 59, Ved skridning
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Strålængden måles når afgrøden er fuldt gennemskredet
   
  ParcelSKRIDNING dato for, .
  Dato for hvornår afgrøden i parcellen er fuldt gennemskredet.
   
  ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  P08Hele vækstsæsonen
  ParcelVækstmodel: Asymptotisk NDVI værdi.
   
  ParcelVækstmodel: NDVI vendepunkt antal vækstdage.
   
  ParcelVækstmodel: NDVI vækstrate antal vækstdage .
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne sendes på PARCELNIVEAU.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  OPTÆLLING AF UKRUDT:
  I P03 ønskes der en optælling af ukrudtsarter der trives i pakket jord, såsom Skivekamilie, Enårig Rapgræs og rodukrudt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk