Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
040291919 On/off forsøg med biologisk bejdsning ved lægning i kartofler - Storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-08-2019
Fordelingsdato: 20-05-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste det biologiske middel Serenade ASO som bejdsemiddel ved lægning af kartofler.

BAGGRUND: Black dot, sølvskurv og rodfiltsvamp har stor betydning for kvaliteten i dansk kartoffelavl. Det ønskes undersøgt om det biologiske middel Serenade, som indeholder bakterien Bacillus subtilis, har effekt på udbyttet af kartoflerne.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en parcellængde på 25 meter. Høstparcel: 2 rækker á 20 meter, i alt 30 m2.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderMonceren DS 12,5Kun forsøg1 kg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes som den omgivende mark, og som normalt for stivelseskartofler.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøget grundbejdses med Monceren ved lægning.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
11 Ubehandlet
215-04-2019

Ved lægning
5 l Serenade ASOBejdsning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.

Led 2 behandles ved lægning vha. Hardi bejdseanlæg på læggeren.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af en lokal stivelsessort leveres fra AKV-Langholt.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2019, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0301-10-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstedet.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.

Rettelser:
DatoTekst
15-05-2019Korrektur /KTM

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Monceren DS 12,5 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk