Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010951919 OBS parceller vårbygsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-05-2019
Fordelingsdato: 13-05-2019
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), 2 x LFE 6 (Ytteborg Nord og Syd), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Koldkærgård) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS-parceller i havre og vårhvede.

ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut så OBS parcellerne ved LFE 2 (Hobro) og LFE 12 (Bramstrup).

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Afgrøden må ikke vækstreguleres.
Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2019. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygFlair
KWS Fantex
Laurikka
RGT Planet
2Stadium 00SJ 163188
3Stadium 00Evergreen
4Stadium 00Laurikka
5Stadium 00Charles
6Stadium 00KWS Irina
7Stadium 00RGT Planet
8Stadium 00Scholar
9Stadium 00Crossway
10Stadium 00Dragoon
11Stadium 00KWS Fantex
12Stadium 00Flair
13Stadium 00Laureate
14Stadium 00Prospect
15Stadium 00Cosmopolitan
16Stadium 00Chanson
17Stadium 00Raceway
18Stadium 00Feedway
19Stadium 00Newway
20Stadium 00CB Cora
21Stadium 00Focus
22Stadium 00Champ
23Stadium 00Applaus
24Stadium 00Ellinor
25Stadium 00Fairway
26Stadium 00Greenway
27Stadium 00Stairway
28Stadium 00Gateway
29Stadium 00RGT Slipstream
30Stadium 00KWS Abbie
31Stadium 00KWS Chrissie
32Stadium 00CB Cloud
33Stadium 00CB Comfort
34Stadium 00CB Costa
35Stadium 00Revanche
36Stadium 00Wish
37Stadium 00LG Diablo
38Stadium 00Luther
39Stadium 00NOS 112.430-22
40Stadium 00NOS 112.435-04
41Stadium 00NOS 112.480-18
42Stadium 00NOS 112.580-07
43Stadium 00KWS Willis
44Stadium 00LG Bronco
45Stadium 00LG Evestar
46Stadium 00Firefoxx
47Stadium 00Br 13768fz2
48Stadium 00CB17-0001
49Stadium 00CB17-2002
50Stadium 00CB17-2003
51Stadium 00CB17-2043
52Stadium 00CB17-2248
53Stadium 00CB17-4046
54Stadium 00CB17-5063
55Stadium 00CB17-6010
56Stadium 00CB17-6054
57Stadium 00CB17-8010
58Stadium 00Floridor
59Stadium 00Avenue
60Stadium 00Jutlandia
61Stadium 00Fandaga
62Stadium 00SY 416789
63Stadium 00SY Splendor
64Stadium 00LG Tosca
65Stadium 00CB13-3047-B
66Stadium 00RP18032
67Stadium 00RP18034
68Stadium 00SC4185U8
69Stadium 00LGBN1865
70Stadium 00SC N16-11943
71Stadium 00NOS 114.208-01
72Stadium 00NOS 114.124-01
73Stadium 00NOS 114.217-15
74Stadium 00NOS 114.282-09
75Stadium 00NOS 114.299-10
76Stadium 00KWS 187171
77Stadium 00KWS 18/2690
78Stadium 00KWS 18/3209
79Stadium 00SY 417028
80Stadium 00SY 417064
81Stadium 00SY 417066
82Stadium 00CB18-6024
83Stadium 00CB18-6044
84Stadium 00CB18-7049
85Stadium 00CB18-8002
86Stadium 00CB18-8167
87Stadium 00CB17-2021
88Stadium 00CB18-0040
89Stadium 00CB18-0186
90Stadium 00CB18-3022
91Stadium 00CB18-4175
92Stadium 00CB18-5014
93Stadium 00CB18-5112
94Stadium 00NORD 17/2506
95Stadium 00SJ 191042
96Stadium 00SJ 191058
97Stadium 00SJ 191215
98Stadium 00SJ 187744
99Stadium 00SJ 191494
100Stadium 00SJ 187751
101Stadium 00UN 3306
102Stadium 00Fangio
103Stadium 00KWS Jessie
104Stadium 00LGBN15007-185
105Stadium 00LGBN15018-36
106Stadium 00NORD 16/2547
107Stadium 00SY Tungsten
108Stadium 00SY 417021
109Stadium 00Yoda
110Stadium 00SY Stanza
111Stadium 00Accordine
112Stadium 00Værn
113Stadium 00MS-Skoldplet
114Stadium 00MS-Bladplet
115Stadium 00Alexis
116Stadium 00Pallas


Faktor 2: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15
Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111, B112, B113, B114, B115, B116
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111, B112, B113, B114, B115, B116
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111, B112, B113, B114, B115, B116
MODENHED dato for.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk