Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091021919 Bladlus i vårbyg - sprøjteteknik Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-05-2019
Fordelingsdato: 18-05-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellig vandmængde ved bladlusbekæmpelse.

BAGGRUND: I vårbyg opholder bladlusene sig på stråene over jordoverfladen nederst i afgrøden, hvorfor de kan være svære at ramme. Det undersøges derfor, om en øget vandmængde kan forbedre effekten.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en vårbygmark, hvor der er konstateret min. 30 procent angrebne strå i marken før anlæg.
Forsøget udføres med en sprøjte med kompakte luftinjektionsdyser i af følgende fabrikat: Minidrift Duo 110-03 eller IDKT 120-03. Det er vigtigt, at sprøjtningen udføres på tørre blade, så de anvendte vandmængder i forsøgene er ens.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i ½ sprøjteboms bredde og minimum 30 meter lange.
Der anlægge værn til start/stop af sprøjte. VÆR opmærksom på at anlægge værn, så lange, så der er tid til Start/stop af sprøjten eller anlæg parcellerne så lange, at høstparcellen er upåvirket af start/stop af sprøjte.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sprøjteteknik
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
225 % angrebne strå0,15 kg Karate 2,5 WG
1,6 bar Dysetryk
7 km/t Kørehastighed
150 l Vand
325 % angrebne strå0,15 kg Karate 2,5 WG
4,5 bar Dysetryk
7 km/t Kørehastighed
250 l Vand
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 2 og 3 behandles når der er 25 % angrebne strå.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-05-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P03+ 1 uge
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P04+ 1 uge
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P05+ 2 uger
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P06+ 2 uger
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelBYGFLUE % strå m.
  % strå med angreb
   
  P07Stadium 89 - 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Karate 2,5 WG GHS07 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk