Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
030051919 Effekten af stubhøjde på genvæksten i forskellige græs- og kløverarter samt blandinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-07-2019
Fordelingsdato: 14-05-2019
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: Som grundlag for en videre projektansøgning gennemføres en forundersøgelse af effekten forskellig stubhøjde på forskellige græs og kløverarter, samt blandinger ved 1. og 3. slæt. Forundersøgelsen har til formål at kortlægge udviklingen i NDVI og NDRE ved forskellige stubhøjde i forskellige græsarter i et af DLF’s demonstrationsarealer beliggende ved Jens Munk i Vodskov.

BAGGRUND: DLF har anlagt et demonstrationsareal med 36 parceller. Parcellerne indbefatter 11 græsarter og 2 kløverarter samt 9 kløvergræsblandinger. Da der inden for både græsser og kløver er flere sorter repræsenteret, er der anlagt i alt 22 græsparceller med forskelling tidlighed og ploidi, 5 kløverparceller med forskellig bladstørrese (hvidkløver) og ploidi (rødkløver).

FORSØGSBETINGELSER: Forundersøgelsen udføres i de af DLF anlagte parceller hos Jens Munk, i Vodskov.

ARBEJDSFORDELING:
 • Jens Munk skårlægger med sin frontskårlægger
 • Kim Vestergaard Jacobsen, LFE1 overflyver med drone
 • Teknologisk Institut foretager parceludklipning og beregning af NDVI og NDRE på parcelniveau.

 • ANLÆGSDATA: Parcellerne er 3 m brede og ca. 25 m lange. Anlægsparcellerne inddeles i mindre forsøgsparceller med en længde på 3 m.

  DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 2 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 9m2. Høstparcel minimum 6m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Behandles som omgivende mark
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ater og Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Alm.rajgræsKimber
  2Alm.rajgræsAbosan 1
  3Alm.rajgræsBovini
  4Alm.rajgræsMathilde
  5Alm.rajgræsOvambo
  6Alm.rajgræsMasai
  7Alm.rajgræsThegn
  8Hybrid rajgræsTetratop
  9Ital.rajgr.Sikem
  10Ital.rajgr.Danergo
  11EngsvingelLaura
  12RajsvingelHostyn
  13RajsvingelPerseus
  14RajsvingelLofa
  15StrandsvingelTower
  16StrandsvingelSweety
  17RajsvingelFojtan
  18RajsvingelHipast
  19HundegræsDonata
  20RødsvingelGondolin
  21EngrapgræsBalin
  22TimotheSummergraze
  23HvidkløverRivendel
  24HvidkløverSilvester
  25HvidkløverBrianna
  26RødkløverCallisto
  27RødkløverAmos
  28Græs 10-50% kl.ForageMax 42
  29Græs 10-50% kl.ForageMax 45
  30Græs 10-50% kl.ForageMax 47
  31Græs 10-50% kl.ForageMax 40
  32Græs 10-50% kl.ForageMax 49
  33Græs 10-50% kl.ForageMax 50
  34Græs 10-50% kl.ForageMax 41
  35Græs 10-50% kl.ForageMax 35
  36Græs 10-50% kl.ForageMax 22


  Faktor 2: Slætstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A13-05-2019
  1. slæt, klippehøjde 4 cm
  Skårlægning4 cm Skårlægnings-højde
  Frontmonteret
  17-06-2019
  2. slæt, klippehøjde 6 cm
  Skårlægning6 cm Skårlægnings-højde
  Frontmonteret
  22-07-2019
  3. slæt, klippehøjde 9 cm
  Skårlægning9 cm Skårlægnings-højde
  Frontmonteret
  B13-05-2019
  1. slæt, klippehøjde 9 cm
  Skårlægning9 cm Skårlægnings-højde
  Frontmonteret
  17-06-2019
  2. slæt, klippehøjde 6 cm
  Skårlægning6 cm Skårlægnings-højde
  Frontmonteret
  22-07-2019
  3. slæt, klippehøjde 4 cm
  Skårlægning4 cm Skårlægnings-højde
  Frontmonteret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: På tværs af alle parceller gennemføres skårlægning med Jens Munks frontskårlægger, der er 3 m bred. Der skårlægges i 4 og 9 cm højde i 2 gentagelser. I Første slæt høstes A parcellerne ved 4 cm og B parcellerne ved 9 cm, se skitse. I 2. slæt høstes alle parceller ved 6 cm og i 3. slæt byttes der om på stubhøjderne, således at A-parcellerne høstes i 9 cm og B-parcellerne i 4 cm højde. Efter hver skårlægning rives græsset af, ved kørsel ved siden af parcellerne. Det er vigtigt, at der ikke køres i nettoparcellerne med rive, finsnitter eller vogne. Umiddelbart efter høst af 1. og 3. slæt registreres stubhøjden med plademåler. Der måles 3 gange i hver parcel, og gennemsnittet indberettes. Parcellerne overflyves af Kim Vestergaard Jacobsen fra LandboNord med drone på dag 1, 4, 7, 10 og umiddelbart inden næste slæt for at måle NDVI og NDRE. Data uploades til Solvi, hvorefter Teknologisk Institut foretager udklipning af parcellerne og beregner NDVI og NDRE for hver parcel.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0113-05-2019, Ved høst af 1. slæt, Umiddelbart efter skårlægning
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
  Gennemsnit af 3 målinger i hver parcel
   
  P0214-05-2019, Efter høst af 1. slæt, 1 dag efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0317-05-2019, Efter høst af 1. slæt, 4 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0420-05-2019, Efter høst af 1. slæt, 7 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0523-05-2019, Efter høst af 1. slæt, 10 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0617-06-2019, Før høst af 2. slæt, Umiddelbart inden 2. skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0722-07-2019, Ved høst af 3. slæt, Umiddelbart efter skårlægning
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
  Gennemsnit af 3 målinger i hver parcel
   
  P0823-07-2019, Efter høst af 3. slæt, 1 dag efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0926-07-2019, Efter høst af 3. slæt, 4 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1029-07-2019, Efter høst af 3. slæt, 7 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1101-08-2019, Efter høst af 3. slæt, 10 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1226-08-2019, Efter høst af 3. slæt, 5 uger efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1326-08-2019
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   


  AFGRØDEHØJDE: Umiddelbart efter høst af 1. og 3. slæt registreres stubhøjden med plademåler. Der måles 3 gange i hver parcel, og gennemsnittet indberettes.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.
  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk