Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070131720 KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-04-2020
Fordelingsdato: 10-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nitratudvaskningen ved stigende kvælstofgødskning (marginaludvaskningen). Desuden bestemmes det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterraps.

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på ældre forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget placeres på JB4 uden tilførsel af husdyrgødning i et område med lav nedbør. Forsøget placeres hvor der tidligere har været gennemført forsøgene 070131010 til 070131016. Forsøgsplanen er startet "forfra" fordi designet ændres. Forsøgsarealet er fastliggende og følger markens sædskifte. Arealet har på dele af arealet været dyrket med mellemafgrøder i flere år. Der dyrkes vinterraps til høst 2020. Den vejrstation der er sat op i forsøget skal blive.

ARBEJDSFORDELING:
 • Forsøgsværten sår forsøget
 • Forsøgsværten udfører gødningsbehandlingerne
 • Forsøgsværten tapper vandprøver
 • LFE 15 Høster forsøget

 • ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 100m2. Høstparcel minimum 64m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg400 kg
  Høst og bjærgningHalm-snitningKun forsøg
  Halm fjernetKun forsøg
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Angående håndtering af halm, se tekstafsnit HØST.

  Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen. Der behandles mod ukrudt, sygdomme og skadedyr som i den omgivende mark.

  Det er vigtig at alle tidspunkter for jordbearbejdning registres under grundbehandlinger.
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  120-08-2019
  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  16-03-2020

  Medio marts
  Ingen N
  220-08-2019
  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  16-03-2020
  Medio marts
  40 kg N154 kg NS 26-14
  23-04-202040 kg N154 kg NS 26-14
  320-08-2019
  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  16-03-2020
  Medio marts
  40 kg N154 kg NS 26-14
  23-04-202090 kg N346 kg NS 26-14
  420-08-2019
  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  16-03-2020
  Medio marts
  40 kg N154 kg NS 26-14
  23-04-2020140 kg N538 kg NS 26-14
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gødskning udføres af forsøgsværten.
  • Alle led tildeles 40 kg N pr. ha ved såning.
  • Led 2-4 tildeles 40 kg N pr. ha ved vækststart i foråret.
  • Led 2-4 tildeles henholsvis 40, 90 og 140 kg N sidst i april.
  FORSØGSGØDNING: skaffes af landmanden.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-10-2019
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0220-10-2019
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0305-11-2019
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0420-11-2019
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0505-12-2019
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0620-12-2019
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0708-01-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0825-01-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0911-02-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1027-02-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1115-03-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1231-03-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1315-04-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1401-05-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1520-05-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1610-06-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1730-06-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1820-07-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1910-08-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P20Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 600 g fra hver parcel
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P2131-08-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2220-09-2020
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".
  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  VANDPRØVE: Alle vandprøver udtages af forsøgsvært og nedfryses straks efter prøvetagning. SEGES afhenter prøverne og sørger for, at de sendes til AgroLab Kiel.

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany


  Hver gang der udtages vandprøver registreres vækststadium på ledniveau.

  HØST: DER UDTAGES PRØVER PÅ PARCELNIVEAU. Der indsendes 1 prøve á 600 g pr. parcel til analyse på Koldkærgård.

  Halm: Det er vigtigt, at halmen snittes og fordeles jævnt over hele parcellen eller fjernes helt umiddelbart efter høst. Under grundbehandlinger er både måleparameteren halm fjernet og halmsnittet oprettet. Slet den der ikke er aktuel.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-08-2019I Led 3 og 4 er gødningstypen ved såning ændret til NS 27-4, så alle led tilføres 40 kg N i NS 27-4. (RJE)
  25-03-2020Tekstafsnit vejrstation oprettet.
  17-04-2020Kontaktperson ændret fra KRP til CAL. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk