Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040271919 On/off forsøg med flydende fosfor i stivelseskartofler - Storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-08-2019
Fordelingsdato: 13-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste en ny tildelingsmetode med flydende fosfor til kartofler, som gør det muligt at bruge en billigere gødningstype med højere fosforindhold.

BAGGRUND: Kartofler har vist sig at kvittere rigtigt godt for tilførsel af ekstra fosfor. Flydende fosfor til kartofler tildeles gerne samtidig med bejdsemiddel mod rodfiltsvamp ved lægning, dvs. det sprøjtes direkte på knolden. Grundet skaderisiko har det derfor været begrænset, hvor meget fosfor der kunne tildeles. Den ny tildelingsmetode går ud på at udsprøjte den flydende fosfor i jordprofilen ved dækning af kartoflerne, således at knoldene ikke rammes direkte. Denne metode gør det derfor muligt at bruge billigere fosfortyper med højere fosforindhold.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en parcellængde på 25 meter. Høstparcel: 2 rækker á 20 meter, i alt 30 m2.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødes som den omgivende mark, og som normalt for stivelseskartofler. Den tildelte fosforgødning i forsøgsbehandlingen er ekstra tildelt fosfor.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
14 kg N52 kg NS 27-4
215-04-2019
Ved lægning
20 kg P125 kg NP 11-16
Placeret i rillen
14 kg N
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
  • I led 1 tilføres der ingen ekstra fosfor i forbindelse med lægning. For at få ens N-niveau i begge led, tilføres 14 kg N i form af NS 27-4 efter læging og før hypning.
  • I led 2 tilføres 20 kg P i form af NP 11-16 Dangødning ved lægning. Gødningen udsprøjtes i jordprofilen ved dækning af kartoflerne. Vægtfylden på NP 11-16 Dangødning er 1,44 kg pr. liter, hvilket vil sige at 125 kg NP 11-16 Dangødning svarer til 87 liter.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af en lokal stivelsessort leveres fra AKV-Langholt.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2019, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0301-07-2019, 28 dage efter fremspiring
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0401-09-2019
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det nu er småblade, der skal samles og IKKE bladstængler, som tidligere!

Forsøgsstedet står selv for analysen
OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstedet.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.

Rettelser:
DatoTekst
10-05-2019Forhøjet med et ekstra forsøg forsøg, da der ønsket lavet et mere (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk