Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040331919 Nedvisning af læggekartofler med grøn top Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-06-2019
Fordelingsdato: 07-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af pelargonsyre og pyraflufen som nedvisningsmidler i læggekartofler med grøn top.

BAGGRUND: På grund af forbud mod diquat er der behov for at finde alternative metoder til nedvisning af kartofler. Der er behov for at udvikle strategier for anvendelse af mulige alternative kemiske produkter i læggekartofler med grøn top.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en kartoffelmark.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.
Der måles ikke udbytte.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: Parcelbredden 4-6 rækker, og i en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af midlerne i forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde. Nettoparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2,


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der grundgødskes med 90 kg N i Arnborg (LFE6) og 75 kg N i Dronninglund (LFE1). Desuden skal der grundgødskes med P og K, som for læggekartofler.
Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-08-2019
Når 5 % af knoldene er 55-60 mm
2,5 l Reglone
05-08-2019

4-5 dage senere
2,5 l Reglone
201-08-2019
Når 5 % af knoldene er 55-60 mm
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
05-08-2019

4-5 dage senere
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
318-07-2019
Samtidig med næstsidste skimmelsprøjtning
10 l Beloukha
25-07-2019
Samtidig med sidste skimmelsprøjtning
10 l Beloukha
01-08-2019
Når 5 % af knoldene er 55-60 mm
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
05-08-2019

4-5 dage senere
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
401-08-2019
Når 5 % af knoldene er 55-60 mm
0,8 l Gozai
5 l Renol
05-08-2019

4-5 dage senere
0,8 l Gozai
5 l Renol
501-08-2019
Når 5 % af knoldene er 55-60 mm
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
1 l Kvikup
05-08-2019

4-5 dage senere
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
1 l Kvikup
601-08-2019
Når 5 % af knoldene er 55-60 mm
16 l Beloukha
05-08-2019

4-5 dage senere
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
09-08-2019

4-5 dage senere
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 3 sprøjtes 1. gang med Beloukha samtidig med næstsidste skimmelsprøjtning før nedvisning
  • Led 3 sprøjtes 2. gang med Beloukha samtidig med sidste skimmelsprøjtning før nedvisning
  • Led 1-6 sprøjtes, når 5 % af knoldene er 55-60 mm
  • Led 1-6 sprøjtes igen efter 4-5 dage
  • Led 6 sprøjtes endnu en gang 4-5 dage efter sdste sprøjtning
  • Alle sprøjtninger udføres så vidt muligt om morgenen, inden klokken 10, på tørre planter.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Kuras leveres fra AKV-Langholt til LFE1 og KMC til LFE6. Læggeafstand 25 cm.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0205-08-2019, Før 2. sprøjtning, i led 1
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
P0310-08-2019, 5 dage efter 2. sprøjtning i led 1
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
P0415-08-2019, 10 dage efter 2. sprøjtning i led 1
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
P0530-08-2019, 3 uger efter sidste behandling
ParcelGENVÆKST % planter m.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
 


HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
04-04-2019Rettet læggeafstand til at være 25 cm i stedet for 20 cm (HJB)
27-06-2019Mængden af Kvikup i led 5 (begge behandlinger) er ændret fra 10 l til 1 l /KTM

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Beloukha GHS05
Gozai GHS05 GHS08 GHS09
Reglone GHS05 GHS09 GHS06 GHS08
Renol GHS05


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk